Rüyada Arazi Görmek

Rüyada arazi görmek, zevceye (eşe) işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir arazi satın almış olduğunu gören kimse evlenir bu rüyası, onun evleneceğine işaret eder. Bir kimse rüyasında kendisine ait olan araziyi sattığını, görse bu rüyası, onun eşinden ayrılacağına (boşanacağına) işaret olarak yorumlanır. Rüyasında arazisinin çok mahsul verdiğini gören kimsenin, bu rüyası, birçok çocuğu veya torunları olacağına işarettir. Rüyasında sahibi olduğu arazinin mahsul vermediğini veya arazisinde hiçbir şeyin bitmemiş olduğunu görmesi, eşinin kısır olup çocuğunun olmayacağına işarettir. Örfümüzde arazi, geniş topraklara verilen isimdir. Buna tarla veya tarla­lar, çiftlik adı da veriliyor. Rüyada görülen arazinin yorumu bu maddelerde de bulunabilir, isteyenler bu adı geçen maddelere de bakabilirler. Rüyasında ekili ve bakımlı bir araziden çıktığını ve çorak, verimsiz, bakımsız bir araziye girdiğini görmek, peygamberimizin yolundan (sünnetten) çıktığını, dini ölçülerden ayrıldığına veya ayrılacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir arazi suladığını gören kimsenin bu rüyası, onun evleneceğine veya çok mala kavuşacağına yorumlanır. Eğer arazisine su bastığını görürse, hanımını boşar, eşinden ayrılır şeklinde yorumlanır. Rüyasında kendi arazisinin toprağından kerpiç veya tuğla yaptığını görmüş olmak, helal, rızk kazanmak için bir işe girip çalışacağına işarettir.

Rüyada düz ve engelleri olmayan bir arazi görmek, hayra ve iyiye yorumlanır. Tersine olan rüya yani engelleri çok, taşlık bir arazi görmek, iyiye ve hayra yorumlanmaz. (Bu İmam-ı Nablusi’nin yorumudur.)

Rüyada arazi görmek, hanım ile tabir olu­nur.

Bekâr bir kimsenin rüyasında bir arazi sa­tın aldığını görmesi, evleneceğine işâret eder.

Rüyada arazisinin mahsul ile dolu oldu­ğunu görmek, çocukları ve torunlarına işâret eder.

Rüyada arazi üzerinde köprü inşa ettiğini görmek, dinde kuvvetli olmaya işâret eder.

Rüyada bir araziden diğer bir araziye yü­rüyerek geçtiğini görmek, bir memleketten başka bir memlekete gideceğine işâret eder.

Bir cevap yazın