Rüyada Aramak

Rüyada aramak ve aranmak farklı şekilde yorumlanır.

Rüyada düşmanının kendisini aradığını ve bulduğunu görmek, rüya sahibine isabet ede­cek üzüntü ve kedere işâret eder. Bazı yorumlara göre de düşman tarafından arandığını ve bulunduğunu gören kimse ölür.

Bazen rüyada aranmak, insanın ilim, amel veya nimetle, malla şereflendiği şeye işârettir.

Rüyada aramak, aranan kişi ile tabir olunur.

Rüyada aranan zât onu arayandan kaçmı­yorsa, korktuğu şeyden emin olmaya delâlet eder.

Rüyada bir kişi tarafından arandığını görmek, kendisine isabet edecek üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada aramak, aranan kimsenin durumuna göre yorumlanır. Eğer aranan kimse onu arayan kimseden kaçmıyorsa, korktuğu şeyden emin olur.

Rüyada aranmanın iki farklı yorumu vardır; birincisi, kişinin bilgi düzeyinin ve malının mülkünün artacağına işaret eder. İkincisi, kendisine isabet edecek bir sıkıntının veya belanın olacağına delalet eder.

Eğer rüyada aranan şey arayandan kaçmıyorsa korkulan şeylerin zararının dokunmayacağı anlamına gelir. Rüyada bir şeyler aradığını gören kimse arzusuna kavuşur. Eğer rüyada aranan şey bulunursa; geçmişte bir yanlışlık yüzünden kaybedilen şeye yeniden kavuşmaya, bulunamazsa; sıkıntıların bir müddet daha süreceğine işaret eder. Arandığını görmek, üzüntü ve kederdir.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!