Rüyada Altın Görmek

Rüyada altın görmek kötü bir işe ve borca delâlet eder. Bazı yorumcular, altın gam ve kederdir, derler.

Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, zevceye, evlâda, ilme, hidâyete, altından yapılan süs eşyalarına delâlet eder.

Saf altın ve gümüşten olan şey, ihlâsa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze delâlet eder.

Altın para, dedikodu ve söylentidir. Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören, biriyle ilgili çok gizli bir durumu öğrenir. Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir.
Rüyada altından bir şey giymek kendinden çok üstün biriyle evle-nileceğinin habercisidir. Kendisini altın eritirken gören kimse, halkın gözünde kötü bir işle şöhret bulur. Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse, devlet dairesinde veya büyük bir makamda iş sahibi olur. Bir kimse evinin altından olduğunu görse, o ev yanar. İki elinin birden altından olduğunu gören kimse işsiz kalır. Gözlerinin al­tın olduğunu gören kimse görmez olur. Bir kimse altından güzel bir gerdanlık takmış olduğunu görse üzerine büyük bir emanet almış olur.

Altın görmek, ferahlığa, berekete, üzüntü ve sıkıntı verici durum­ların gitmesine delalet eder. Bir kimse rüyada altın işlemeli baş örtü­sü veya taç giydiğini görse bu o kimsenin Allah’a yakınlığının haber­cisidir. Fakat bunlar altın erbabı için hayra yorulmaz. Has altın veya gümüş; saf niyete, temizliğe, anlaşmaya, sağlam söze işaret eder. Altın ve gümüşle yaldızlanmış olan şeyler ise ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına ve unutkanlığa delalet eder.

Rüyada altın görmek iyi sıhhattir. Altın ümit etmek­tir. Başkasının elinde altın görmek, tutan için iyi bir hayata işaret­tir. Bazı yorumculara göre, rüyada altın görmek, murat ve emelleri­nizin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işarettir. İki elinin altın olduğu­nu görmek ellerinin hareketten mahrum kalacağına; iki gözünün altın olduğunu görmek, büyük bir makama sahip olmaya, zenginli­ğe; altın cebinde olursa, aksiliğe uğramaya işarettir. Birisinden al­tın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya; birisine altın ver­mek, kârlı bir işe sahip olmaya, bir konuda iyi olacağına, fakat bu­nun kısa süreceğine. Altın dökmek tutulduğunuz aşkta başarılı ola­cağınıza, fakat aynı zamanda vicdan azabı çekeceğinize, altın boz­durmak, hüzne, hastalık ve azaba düşeceğinize; altın zincir gizli bir sırrınız olduğuna; altın saat, yaptığınız ve yapacağınız işlerde birçok tuzak olacağına, altın bı­çak hapse gireceğinize, bazıları için de başka bir ülkeye gönderil­meye; altın çatal, ticaret işinizin iyi gitmeyeceğine ve iflas edece­ğinize; altın yaldızlı çerçeve başkalarına istemeyerek zarar vereceğinize; altın yaldızlı kitap girişeceğiniz zor bir işi kolaylıkla başa­racağınıza, altın yaldızlı kordon, hiç ummadığınız ve bilmediğiniz bir yerden mirasa konacağınıza işarettir. Üzerine altın saçılmak, kötü ve yalan söz işiteceğinize işarettir.

Rüyasında altın külçesini görmek, gören kimsenin elinden çıkacak mala işâret eder. Altın külçe, dostlar­dan uzaklaşmaya da yorumlanır.

Rüyada altın görmek, kötü bir işe ve borç edilmeye işa­ret ile yorumlanır. Bazı yorumculara, altın görmek, gam ve kedere işarettir dediler.

Rüyasında bir başkasına altın verdiğini görmek, şan ve şe­refin artacağına işarettir. Rüyasında altın saymak ise, kısa bir hastalıkla ve bu hastalığın atlatılacağına işarettir.

Isfahaniye göre, rüyada görülen altının üzerinde Allah is­mi yazılı ise, hayırla yorumlanır. Altının üzerinde resim varsa, bu rüya hiçbir şekilde hayra ve iyiye yorumlanmaz.

Altın Yüzük Görmek

altın yü­zük, dost ve sevdiklerinizin sitemine maruz kalacağınıza işarettir. Bekâr bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar.

Altın Bilezik Görmek

Altın bilezik görmek şeref ve itibarınızın artacağına yorumlanır. Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirasa, kadın için evlenmeye işâret eder.

Rüyada Altın Verildiğini Görmek

Rüyasında bir ölünün kendisine altın verdiğini gören kişi, haksızlığa uğramaktan, zulüm edilmekten kurtulacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Eğer kendisine verilen bu al­tını almadığını görse, bu kendisinin zulme uğrayacağına ve haksızlığa maruz kalacağına işaret olarak yorumlanır. Şayet bir ölünün kendisine altın vereceğim diye söz verdi­ğini, hayatta bulunduğunu görse, bu onun (rüyayı görenin) zulüm ve haksızlık istediğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında altın para bastığını gören kişinin, üzüntü ve ke­derinin artacağına işarettir. Yahut da namazlarında hata ve kusura düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisine büyük bir altın parçası verilmiş oldu­ğunu gören kimse, büyük bir kısmete, lütuf ve mertebeye ereceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Altın Topladığını Görmek

Rüyasında yerden altın topluyormuş olduğunu gören kişi, bir meslek ve iş sahibi olacağına işaret olarak yorumlanır. Bir kimse rüyasında birçok altını bulunduğunu, ancak bun­ları kontrolden geçirdiğinde altın olmadığını görse, hayal kırıklığına uğrayacağına ve sonra sakinleşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında altından bir ev görmek, o evde yangın olacağına işaret olarak yorumlanır.

Altın ile ilgili görülen rüyaları şöyle özetleyebiliriz: Rüyasında kesede (çanta ve cüzdanında) kese ve torbalarda al­tın görmek, mal kazanacağına, mal sahibi olacağına işarettir. Rüyasında altın gerdanlık görmek, büyük bir memur olaca­ğına işarettir.

Rüyasında kasasında altın görmek, malından fayda göre­ceğine, kazanç sahibi olacağına işarettir.

Rüyada çok altını olduğunu görmek, zahmet ve zorlukla mal kazanıp zengin olmak, varlığa kavuşmakla yorumlanır. Rüyasında dört adet altın görmek, kadını tarafından fayda göreceğine işaret olarak yorumlanır.

Beş adet altın görmek, iyi bir iş yapacağına işarettir. Rüyasında altından yapılmış bir elbise giymek, kötü bir ka­dınla evlenmeye işarettir.

Rüyada Altından Yapılmış Eşya Görmek

Rüyada altından yapılmış eşya görmek, kadın görürse, iyiye yorumlanır, erkek görürse, keder ve sıkıntıya işarettir.

Bir kadın rüyasında altın veya altından yapılmış süs takısı taktığına görse, bu rüya hayır ve iyiliğe işaretle yorumlanır.

Rüyasında altın ve gümüş kırıkları (veya kırılmış, ez ilmiş hal­de) görmek, faydalı bir ilme, iyi bir dosta veya gönlüne uy­gun bir hanıma (eşe) veya hayırlı bir çocuğa sahip olmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada altın görmek, kederden kurtulup rütbeye erişmeğe işârettir.

Yine rüyada altın görmek, kötü bir işe, bor­ca, zarara uğramaya, gam ve kedere yorulur.

Ayrıca rüyada altın görmek, ferahlığa, rızka, sâlih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, hanı­ma, evlada, ilme, hidayete, altından yapılmış süs eşyalarına yahut ziynete işâret eder.

Rüyada altın ile gümüşü karışık görmek, bir hıyanetlik edeceğine işârettir.

Rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere delâlet eder.

Bazen rüyada beş altın görmek, beş vakit namazı cemaatle kılmaya işârettir.

Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tabir olunur.

Rüyada halis altın ve gümüşten olan bir şey görmek, ihlâsa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze işâret eder.

Rüyada altın dağıttığını görmek, üzerinde olan borçları ödemeye işâret eder.

Rüyada altın taşımak, kâr ve kazanca işâret eder.

Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nâil olmaya işâret eder.

Rüyada üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu gör­mek, devlet hizmetinde yüksek makama gel­meye işâret eder.

Rüyada Altın Takmak

Kadının altından yapılmış süs eşyası takın­ması, sevinç ve kendine güvene işârettir.

Rüyada işlenmiş bir altını olmak, ev almaya ve değerli insana işâret eder.

Altından yapılmış eşya, güzelliğe işâret eder.

Rüyada altından yapılmış bir kaptan yemek yemek ya da su içmek, gam ve kedere işâret eder.

Rüyada görülen altın gerdanlık, erkek için önemli bir işe, şeref ve itibara; kadın için ev­lenmeye işâret eder.

Rüyada Altın ve Gümüş Görmek

Altın ve gümüş hurdası görmek, faydalı ilme, kendine uygun hanıma, hayırlı evlada ve değerli dosta delâlet eder.

Rüyada altın ve gümüş dövücü bir kimseyi görmek, israf ile malı sarf etmeye işâret eder.

Bazen rüyada altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek, hak ile batılı, iyi ile kötüyü birbirinden ayıran adama veya adil hâkime yorulur.

Bazen de altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek, sanatı­na çok düşkün olan kimseye işâret eder.

Rüyada altın erittiğini görmek, rüya sahibi­nin çirkin bir hususta düşmanlık yapacağına ve halkın dilinde şöhret bulacağına işârettir.

Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sadık dosta, uygun hanıma ve hayırlı çocuğa işâret eder.

Ünlü yorumcuların çoğuna göre rüyada altın görmek, hiç bir zaman hayra ve iyiliğe işaret olarak yorumlanmamıştır.

Kirmanfi’nin Yorumu

Rüyasında bir tek altın bulmuş ol­duğunu görmek, evladı yüzünden bir musibete, keder ve üzüntüye düşer şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında birçok altın bulmuş olduğunu gören kimse ise, birçok zahmet ve meşakkate düşer, sıkıntılara maruz kalacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

Danyel (A.S.)’in Yorumu

Rüyasında birkaç adet altın para­yı elinde tuttuğunu gören kimse, bir işi sebebiyle üzüntüye, keder ve sıkıntıya düşeceğine işarettir. Veya aleyhinde yapı­lan dedikodulardan, hakkında söylenen uygunsuz sözler­den dolayı üzülür ve sıkıntıya düşer şeklinde yorumlanır.

Rüyasında elinde gördüğü altınların sayısı pek az ise, üzüntü ve kederi, sıkıntısı da ona göre hafif ve az olur şek­linde yorumlanır.

Bazı rüya tabircilerinin yorumlarına göre, rüyada altın görmek, iyiye ve hayra yorumlanmıştır: Bunların yorum­larında altın görmek, bol rızka, salih (elverişli, yararlı) amellere, ferahlığa, üzüntü ve kederlerden kurtulmaya, eşe, evlada, ilme ve hidayete ermeye gibi iyi ve güzel olan şeylere işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu

Rüyasında beş adet altın görmek, beş vakit namaza işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında birilerine altın para verdiğini veya sattığını, ya ­da altın kaybettiğini, çaldırdığını gören kimse, üzüntü, ke­der ve sıkıntıdan kurtulur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında dört adet altın parası olduğunu görmek, makam ve itibar sahibi olur veyahut da altınlar kıymetinde eline para geçer şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık, bir tek altın görmeyi iyiye yorumlanıyor, iki altın görmeyi yararlı ilme ve din yönünden ihlaslı ve sa­mimi olmaya yorumluyor.

Bazı rüya tabircileri: Rüyasında beş adet altın görmek beşvakit namazını gereği gibi kılmaya işarettir şeklinde yo­rumlamışlardır. Gördüğü bu beş altını kaybettiğini gören kişi, namaz kılmayı bırakır, namazı terk eder ve altınlar­dan kaç adedini kaybetmiş olduğunu görse, kaybettiği sa­yıca vakit namazını kılmayacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında bulmuş olduğu altınları emniyetli sağlam bir ye­re koyduğunu görmek, Müslümanların mallarını koruyup muhafaza edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında altın sikke bastığını gören kişi, dinin farzlarını yerine getireceğine ve insanların haklarını kendilerine teslim edip vereceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında elindeki altınları, kişilere taksim edip paylaştır­dığını gören kimse, Cenab-ı Allah’ın emirlerini insanlara bildireceğine işarettir.

Bir yanıt yazın