Rüyada A’la Suresi Görmek

Rüyasında A’la Suresini kısmen veya tamamını okuduğunu veya başkası tarafından okunduğunu gören kimse, çok teşbih (suphanallah), tahlil (la ilahe illallah) ve tekbir (Allahü Ekber) getirerek Cenab-ı Hakkı zikrederek anar. Çok çok bu zikirleri söyler. Bu bereketli kelimelerle ahiret azığını arttırır. Çok sıkça rüya görür. Ancak gördüğü rüyaların çoğunu unutur. İşlerinde hiç zahmet ve meşak­kat çekmez. Güç işleri kolaylaşır. Ahiret hayatını, dünya hayatına tercih eden, ahiret hayatını seçen dindar bir in­san olur şeklinde yorumlanır. (Bu yorumlar, İbn-i Sirin, İmam-ı Nablusi, Kirmani ve Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorum­larının toplamıdır.)

Rüyada A’lâ Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Allah’ı (c.c.) çokça teşbih etmeye, işlerin yolunda ve kolay olmasına, âhireti dünyaya tercih etmeye işârettir.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!