Rüyada Aksırmak

Rüyada aksırdığınızı görmek uzun ömre, fa­kirlikten kurtulacağınıza, hastanın şifa bulacağına işarettir.

Rüyada aksırmakla ilgili görülen rüyalar, değişik şekilde yorumlanır. Şöyle ki:

Rüyasında kendisinin aksırdığını görmek, uzun ve sağlıklı bir ömür ve iyi bir haber alınacağı ile yorumlanır.

Rüyada aksırdığını görmek, eğer borçlu ise, borcunu öde­yeceğine işarettir.

Rüyasında nezleli biri, aksırdığını görse, kurtulacağına, nezleli değilse, nezle olacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında aksırdığını gören kimse, eğer sıkıntı ve üzüntü içinde ise, kurtuluşuna ve kendisine yardım edileceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında birbiri ardınca aksırdığını görmek, uzun ömre, yani rüyayı görenin çok yaşayacağına işarettir.

Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açık­lığa çıkmasına işâret eder.

Bazen rüyada aksırmak, sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına; fakir için kendisine ge­lecek yardıma, insanlardan gelecek dünyalık yardıma; borçlunun borcunu ödemesine delâlet eder.

Bazen de rüyada aksırmak, hastalıktan şifâ bulmaya, uzun ömre ve hayra işâret eder.

Birinin aksırdığını ve ona ‘Yerhamükellah’ yahut ‘Çok yaşa’ dediğini görmek, insanlara yardım etmeye ve bundan sevap kazanmaya delâlet eder.

Yine rüyada aksırdığını görmek, Allah’a (c.c.) çok hamd etmeye, Allah’ın rahmetinin rüya sahibinin üzerine inmesine işâret eder.

Rüyada aksıran nezleli ise, nezleden kur­tulmaya da işârettir.

Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açıklığa kavuşmasına delâlet eder. Rüyada aksırdığını gören kimse, şüphelendiği bir şeyi kesin olarak bilir.

Eğer rüya sahibi borçlu olursa, borcunu ödemeye çalışır. Eğer nezleli ise, kurtulur. Bazen aksırmak nezleye bazen de kızmaya ve yüzünü ekşitip buruşturmaya delâlet eder.

Bir yanıt yazın