Rüyada Aksaklık Görmek

Rüyada görülen aksaklık, güçsüzlüğe işaretle yo­rumlanır. Bir kimse, rüyasında kendisini aksak (topal) ola­rak görse, bu onun gücünün zayıflığına ve istediği şeye gücünün yetmeyeceğine işaretle yorumlanır.

Bazı yorumculara göre, rüyada görülen aksaklık (topallık), aksayarak yürümek, ömrün uzunluğuna, yani uzun bir ömre, dindarlığa ve ilim çokluğuna işaretle yorumlanır.

Bazı yorumculara göre de, rüyada görülen aksaklık, hile­ye, hile yapmaya, birisine haksızlık etmeye ve kötülük çı­karmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ayaklarının birinin diğerinden uzun olduğunu görmek, uzak bir yola gideceğine ve yolculuğu uzun sür­meden vefat eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendisinin aksak (aksayarak) yürüdüğünü gör­mek, çalıştığı işinde başarılı olamayacağına işarettir.

Bir kimse rüyasında aksar gibi (topalmış gibi), yürüdüğünü görse, bu onun, Allah (C.C.)’ın verdiği nimetleri inkar et­mesine ve nimetleri gizlemesine işarettir. Fakirmiş gibi, ihtiyaç sahibi gibi görünmeye çalıştığını görmek, Allah (C.C)’ın nimeti olan ailesini, çoluk çocuğunu ve elindeki hayırlı şeyleri inkar etmesine ve inkar edeceğine işarettir.

Rüyada görülen her çeşit aksaklık, hile yapmaya, fesat çıkarmaya delâlet eder.

Rüyada görülen aksaklık, yapılmak istenen şeylerde acze düşmeye, yolculuğa çıkmaya işâret eder.

Bazen de aksaklık, ömrün uzunluğuna, din ve ilmin çokluğuna işâret eder.

Rüyada sağ ayağının kırıldığını ve aksadığı­nı görmek, rüya sahibinin oğlunun hastalana­cağına işâret eder.

Kızı olan bir kimsenin rüyada sağ ayağının aksadığını görmesi, kızına talip çıkacağına ve onunda vermek istemesine işârettir; şayet rü­yayı görenin kızı yoksa kız evladının olacağına işârettir.

Rüyada ayağı aksayan topal bir kimseyi görmek, eksik mala işârettir.

Rüyada bir ayağını diğer ayağı üzerine koyup tek ayağıyla yürüdüğünü görmek, malı­nın yarısını gizlemeye, diğer yarısı ile de iş yapmaya işâret eder.

Rüyada ayaklarının birinin diğerinden uzun olduğunu görmek, uzun bir yolculuğa çıkaca­ğına işârettir.

Bir kimsenin rüyada aksaklığı, yapmak istediği şeyden aciz kalmasına delalet eder. Bazı yorumcular, kendisinin aksadığını gören kimse, ilim, fıkıh ve dince ilerlemeye sahip olur, dediler. Aksaklık yolculuğa da delalet eder.

Bir kimse rüyada kendisini aksak veya kötürüm yahut ayakları ağırlaşmış ya da herhangi bir şekilde emeklediğini görse, o kimsenin gücünün zayıfladığına ve istediği şeye gücünün yetemeyeceği- ne delâlet eder.

Bir cevap yazın