Rüyada Ahkaf Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında Ahkaf Suresini kısmen veya tamamını okuduğunu veya okunduğunu görse, anne ve babasına karşı çok itaatkar olur, onların emirlerinden ve sözlerinden dışarı çıkmaz ve Allah’tan korkan bir kalbe sahip olur. Herkese, özellikle anne, babasına ve akrabalarına çok iyilik eder. Bu kimse, insanların hayrette kalacağı şeylere şahit olur. Esrarlı şeylere ve ince sırlara vakıf olup bilir. Ölüm meleği kendisine güzel bir surette gelir. Eceli geldiğinde, ömrünün sonunda da şehit olarak veya şehit sevabına ermiş olarak vefat eder şeklinde yo­rumlanır. (Bu yorumlar, İbn-i Şirin, Cafer-i Sadık (R.A.) ve Kirmani’nin yorumlarıdır.)

Rüyasında Ahkâf Sûresi’ni okuyan kimseye ölüm meleği güzel surette gelir ve ona merhametli davranır.

Bir kimse rüyada Ahkâf Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse olmayacak şeyleri ister. O kimse ana ve babasına âsi olur, fakat sonradan tövbe ve istiğfar ederek onlara iyilik ve ihsanda bulunur. O kimseye hayır ümit ettiği yerden üzüntü ve keder gelir.

Bir yanıt yazın