Rüyada Ahiret Görmek

Rüyada kendisini ölmüş ve ahirette bulunduğunu ve günahlarından dolayı hesap verdiğini görmek, rüya sahibi kimsenin ecelinin yaklaştığına ve tövbe etmesi gerektiği­ne işaret olarak yorumlanır.

Yine rüyasında ahiret alemini görmek, rüyayı gören için ve ailesi için de iyiye yorulur.

Rüyada âhirette bulunduğunu ve günâhlardan dolayı hesaba çekildiğini görmek, ecelinin yaklaştığına ve tövbe etmesi gerekti­ğine işâret eder.

Hasta olan bir kimse, rüyada âhiret evine girdiğini görse, o hastalık onu dünyanın şer ve fitnelerinden halâs ederek âhirete götürür.

Rüyada kendisini âhirette gören kimse, eğer hasta değilse, cihad etmesi, yahut zühd ve ibadeti, ilim veya sadakaya da akrabaları ziyareti yahut musibetlere sabretmesi sebe­biyle müjdeye kavuşur.

Bir kimse, âhirete gittikten sonra tekrar döndüğünü görse, o kimse gurbetten döner ve şehrine gelir.

Bazen de rüyada kendisini âhirette gör­mek, uzun bir ömre işâret eder.

Rüyada cennete girdiğini ve fakat cennet­ten dönmekten men edildiğini görmek, gur­bette ebedî olarak kalmaya işârettir.

Rüyada ahirete gitmek, uzun ve yararlı bir yolculuğa işaret eder. Ahirette bulunmak, tüm çabalarının karşılığını almaya büyük bir iyilik ve mutluluğa kavuşmaya işaret eder. Ahiretten kovulmak; mal, mülk bazen de can kaybına işarettir. Bu kelime genel anlamda olduğu için Kıyamet, Sırat, Mizan, Cennet ve Cehennem maddelerine bakınız. Rüyada ahirette bulunduğunu ve günahlarından dolayı hesap verdiğini görmek, ecelinin yaklaştığına ve tevbe edilmesi gerektiğine işaret eder.

Bir yanıt yazın