Rüyada Ağız Görmek

Ağızla ilgili görülen rüyalar değişik şekillerde yorumla­nır. Ağızla ilgili rüyaları maddeler halinde arz edebiliriz:

  • Rüyada ağzına ilaçlı bir şey koyduğunu görmek, bu rüya, rü­ya sahibi için sıhhat, iyilik ve afiyetle iyiye yorulur.
  • Ağzına yiyecek bir şey koyduğunu görmek, iyiliğe ve bol rız­ka işarettir.
  • Ağzına tatlı bir şey koyduğunu görmek, iyi bir yaşama, bol ve helal rızka işarettir.
  • Rüyada ağzına acı bir şey koyduğunu (veya aldığını) görmek, kötülüğe, haram para ve haram mala işarettir.
  • Rüyada büyük bir ağız görmek, bol rızık ve kuvvetli bir sözle kendini anlatabilmek ve bol rızık elde edileceğine işarettir.
  • Rüyada ağzına su dolduğunu görmek, bol kazanç ve rızka kavuşulacağına işarettir.
  • Rüyada ağzına et aldığını görmek, bol rızık, bol menfaat göreceğine işarettir.
  • Hamile bir kadın rüyasında ağız görse, selametle doğum yapacağına işarettir. Yani rüyada ağız görmek, hamile bir kadının doğum yapacağına ve selametle kurtulacağına işarettir diye tabir olunmuştur.

Rüyada ağız görmek işin başlangıcı, sonu rızkının kaynağına işarettir. Ağzın kapanmış veya kilitlenmiş olduğunu görmek küfre işarettir. Ağzının yok olduğunu görmek, ölüme işarettir. Hasta kimsenin ağzının büyük ve güzel olduğunu görmek, hastanın iyi olup sıhhate kavuşacağına güzel bir kadının ağzım öpmek ni­kaha, ağzın küçük olduğunu görmek menfaate işarettir. Ağzının, nefesinin koktuğunu hissetmek, sözleriyle kibir ve gurur göster­meye, şiddete ve azaba işarettir. Başkasının ağzının koktuğunu gör­mek, rüyayı görenin kötü bir söz işiteceğine; ağızlık görmek veya kullanmak, dost arasında dedikodu yapacağınıza, bir mecliste bu­lunup boş şeylerle vakit öldüreceğinize işarettir.

Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tabir edilmiştir.

Yine rüyada ağız görmek, işlerin anahtarı, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tabir olunur.

Rüyada ağızdan çıkan şey, tabirce o kimse­nin hayır ve şerden söylediği sözü; ağza giren şeyde, onun rızkıdır.

Rüyada görülen ağız, hayata, söze, mes­kene, kaba, harmana, değirmene, mahzen ve sandığa, eşe, içine su dökülen çukura, isteğe, tehlikeliyerlere, ibadetyerine, rızka, sanata ve hidayete işâret eder.

Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup ka­palı halde görmek, ölüm, şiddetli hastalık, ayaklanma, taşkınlık yapmak, dilsizlik, sükût ile tabir olunur.

Rüyada ağız görmek, hamile kadının do­ğum yapıp kurtulmasına da yorumlanır.

Rüyada görülen ağız, vaiz ve hatipler için sanat manasına gelir.

Rüyada ağzın yok olması iyi değildir.

Rüyada ağzının üzerine mühür vurulduğunu görmek, eğer mühürleyeni tanımıyorsa, rüya sa­hibi için boşboğazlık kabilinden sözler söyleme­mesine; eğer kimin mühür vurduğunu biliyorsa, o  adama karşı ileri geri konuşmamasına yoksa o kişiden bir fenalık göreceğine yorumlanır.

Rüyada ağzında gem olduğunu görmek, oruç ile yorumlanır. Bu yorum rüya sahibinin dindar bir kişi olmasına göredir.

Ağzın kapalı olduğunu görmek, ağzı bozuk olan kimse demektir. Ağız kenarı görmek, karşılaşılabilecek tehlikelerden kaçarak kurtuluşa ermeye işarettir.

Ağız, ölüme, hayata, söze, meskene, kaba, hamama, değirmene, mahzen ve sandığa, zevceye, içine su dökülen çukura, isteğe, tehlikeli yerlere, mâbede, rızka, sanat’a, hidayet ve sapıklığa delâlet eder.

Hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, o hastanın selâmet ve hayatına delâlet eder.

Ağız içine giren şeyleri yuttuğundan ve belirsiz kaldığından; su dökülen çukura, bütün maksatlar kendisiyle anlatıldığından; maksada, ona giren şey onda helâk olduğundan; tehlikeli yere, temiz bir yer olduğundan; mâbede, hayatını idame ve hareketini sağlamak için rızıklandığından; rızka delâlet eder.

Ayrıca rüyada ağız görmek, hamile kadının doğum yapıp kurtulmasına da delâlet eder.

Bir yanıt yazın