Rüyada Ağaç Görmek

Rüyada uyanıkken tanınan bir ağaç görürse, o ağacın uyanıkken görülen durumu üzerine delâlet eder.

Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkları değişik çeşitli erkeklere delâlet eder. Ağaç görmek, kavgaya da delâlet eder. Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya delâlet eder. Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesı yenen ve hem de koklanan ağaçları görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına delâlet eder.

Yaprağını döken ağaçları görmek, zenginliğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince delâlet eder. Yaprağım dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delâlet eder. Ağaçların üzerine yattığını gören kimsenin çocuğu çok olur. Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse, çekindiği şeyden kurtulur. Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve o ağaçta filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şerefe kavuşur.

Çınar, servi ve ilgin gibi meyvesiz büyük ağaçlar, sert şöhret sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara delâlet eder. Dikenli ağaç maksadı güç ve çetin bir adama delâlet eder. Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimse kayba uğrar.

Rüyada kendi bahçesine birtakım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, birtakım çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü oranındadır.

Tanınmayan ve bilinmeyen ağaçların hepsi erkeğe veya kadına yahut şüpheli kazanca ya da eski ilimlere delâlet eder.

Halk ile beraber ağacın altında oturmak, rüya sahibinin kitap ve sünnete uyduğundan dolayı Allah’ü Teâlâ’nın ondan razı olmasına delâlet eder.

 Rüyada tuba ağacını görmek, onun gölgesinde duranın veya ona dayanan kimsenin gideceği yerin güzel olacağına delâlet eder. Dağ ve derelerin ağaçlan, nazik ibadetlere, umulmayan yerden gelecek rızka yorumlanır.

Rüyada meyve ağacı görmek, isteklerin olacağına ve maddi kazanca işarettir. Yapraksız ve kuru bir ağaç fakirlik; çok yapraklı ağaç ise sağlık ve mutluluğu belirtir. Ağaç dalı kısa bir süre için sorunların çözüleceğine, fakat tekrar başlayacağına işarettir.

Ağaç üzerine çıktığını gören kimse, bir adamı bir şeyden alı- koyar. Ağaçtan aşağı indiğini görse, bir adamdan ayrılır.

Bazen da ağaç görmek; dükkanlara, sofralara, köle ve hizmetçilere, hayvanata, lokanta, anbar ve mahzen olarak bilinen diğer yerlere delâlet eder.

Rüyada bir ağaç ektiğini gören kimse, bir şerefe erer ve o ağacın kıymeti miktarınca kendisi de bir adama itimat eder. Ektiği tohumun filizlenmesinin yorumu da böyledir. Eğer ekilen tohum filizlenmezse, rüyayı görene bir keder erişir.

Rüyada kayısı ağacından meyve topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir. Elma ağacı hizmet sahibi adamdır. Şeftali ağacı, zengin, yiğit ve çok mal biriktiren bir adamdır. Armut ağacı, çoluk çocuğu ile iyi geçinen bir adamdır. Ilgın ağacı, fakirlere faydası ve zenginlere zararı olan münafık bir adamdır. Kayısı ağacı, bütün insanlara faydalı bir adamdır. Erkek incir ağacı, faydalı, sert ve malı çok bir adamdır. Keçiboynuzu ağacı faydası ve hayrı az bir adamdır. Limon ağacı, halka faydası çok bir adamdır. Bazı yorumcular limon ağacı, malı çok ve bütün hallerinde hayırlı ve faydalı meşru bir kadındır derler.

Rüyada ağaç görmek, iyi baht işaretidir. Ağaçlar yeşil ve meyveli, yapraklı ise iyi ve kuvvetli sıhhat işaretidir. Yapraksız ağaç, yapılacak işte hayal kırıklığına uğranacağına işarettir. Orman halinde ağaçlar görmek parlak günlere, yapraklı ağaç sa­adete işarettir. Gölgeli, meyvesiz, yapraksız ağaç; kısa bir zaman için gölge ve ışıkla karışık bir hayatın işaretidir. Genel anlamda ağaç görmek, ağaç dikmek, çocuk sahibi olmak şeklinde yorumla­nır. Kesilmiş veya kırılmış ağaç görmek kedere; görülen ağacın cinsini tayin edememek, menfaat bulmaya; ağaçların cinslerine göre de yorumu değişir. Nar ağacı, helal mala sahip olunacağına; turunç ağacı, iyi biriyle dost olunacağına ve evleneceğine; dut ağacı, zen­ginliğe ve herkese faydalı olacağına işarettir. Dut ağacını dut za­manı görmek, kışın sert ve uzun geçeceğine işarettir. Akasya ağacı veya çiçeği görmek, iyi haber almaya; çınar ağacı eline altın veya gümüş geçeceğine. Od ağacı görmek, cömertlik ve zenginliğe, Od ağacı gören kadınsa haddinden fazla zengin olacağına işarettir. El­ma zamanı elma ağacı görmek hasta ise iyileşeceğine, mevsimsiz görmek hasta olmaya, elmalar kızarmış ise inancın zayıflığına işa­rettir. İğde ağacı, helal mala kavuşulacağının işaretidir. Hurma ağacı iyidir. Mevsimde armut ağacı görmek, arzusuna kavuşmaya, mevsiminde değilse haram mala; şeftali görmek veya yemekse fe­nadır. İncir ağacı zenginliğe, fakat sebatsızlığa işaret sayılır. İncir yemek, evlenmeye, evlat sahibi ve zenginliğe yorulur. Ceviz ağacı gören sevilir, meyvesinden yiyen gurbete düşer. Fındık veya fındık ağacı haram mala işarettir. Mersin ağacı, zenginliktir. Söğüt ağacı iyiye yorumlanır. Üzüm zamanı üzüm asması gören zengin olur. Eğer üzüm zamanı görülmemişse mücadeleye hazır olmalıdır. Ki­raz ağacı görmek ve meyvesinden yemek, herkes tarafından sevi­lecek bir oğlunun doğacağına, eline helal mal geçeceğine işarettir. Rüyada ağaç çiçeği görmek, iyi talih ve hastalıktan kurtulmaya. Ağaç dalı görmek, çoktan beri sizi huzursuz eden bir takım iş ve meselelerin halledileceğine fakat bir süre sonra hayatınızın tekrar karışacağına işarettir. Rüyada ağaç kabuğu görmek, bugünkü duru­munuzun aynı şekilde sürüp gideceğine, şeref ve itibarınızın güven cede bulunduğuna işarettir. Ağaç kavunu yediğinizi görmek, hafif bir mide rahatsızlığı geçireceğinize işarettir. Rüyada ağaç kurdu görmek, yakınlarınızla ilmi bir münakaşaya girerek mağlup olaca­ğınıza veya bir ölüm haberi alacağınıza işarettir. Ağaç sakızı gör­mek, yapışkan ve sırnaşık bir kimsenin başınıza bela olacağına, ağaç yaprağı görmek, bundan böyle işlerinizi planlı bir şekilde yürütmeye başlayacağınıza. Sararmış kuru yapraklar görmek, gönlü­nüzü derin bir keder dalgasının kaplayacağına işarettir. Ot veya yaprakların üstüne uzanıp yattığınızı görmek, yeni aşkınızın neşe­si ve sevinci içinde kendinizi fevkalade mutlu hissedeceğinize işa­rettir. Akça ağacı görmek, talihinizin açılacağına işarettir. Ağaçlar yeşil, meyveli ve yapraklı ise iyi sıhhate işarettir. Ardıç ağacı gör­mek, sağlam bünyeniz ve mükemmel karakterinizin sayesinde ha­yatta daima ileri adımlar atacağınıza ve kendinizi herkese sevdire­ceğinize işarettir.

Ağaç çeşitleri çok ve değişik olduğu için yorum ve tabirleri de değişik ve ayrıcalık arz eder.

 • Rüyada bir grup ağaçlar görmek, ağaçların cinsine, sağla­dığı yararlarına ve rüyayı gören kimsenin durumuna göre tabir olunur.
 • Rüyada görülen ağaçlar, insanlardan kadınlara ve huyları farklı muhtelif erkeklere işaret eden durumlara yorumla­nır. Rüyada ağaç görmek, kavgaya da işaret eder.
 • Rüyada bahçesinde ağaç görmek iyidir. Evlat veya akraba­dan birilerine işaret olarak tabir olunur. Ağaç üzerine veya üstüne çıktığını görmek, her konuda yükselmeye, ilerle­meye ve artarak çoğalmaya işaret eder.
 • Rüyasında ağaçtan bir şeyler aldığını ve topladığını görmek, alacağı mala, kazanacağı paraya ve bunlardan faydalan­maya işaretle tabir olunur.
 • Rüyasında ağaçtan düşerek bir yerinin kırıldığını görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya düşeceğine, itibarının say­gınlığının yok olup gideceğine işaretle tabir olunur. Rüyasında ağaç diktiğini görmek, şerefinin, saygınlığının, itibarının artacağına, başarılarının çoğalacağına işarettir.
 • Rüyada görülen meyveli ağaç, mal-mülk sahibi, herkese faydası ve yararı dokunan zengin bir adama işarettir. Rü­yada görülen meyvesiz ağaç ise, fakir, hiç kimseye menfa­ati ve yararı dokunmayan gereksiz adama işarettir.
 • Rüyasında üzüm ağacının (bağın-asmanın) dalını (fidesini) kestiğini (budadığını) görmek, bir şerefe ermeye, bir şeref kazanmaya işaretle yorumlanır.
 • Rüyada ayva ağacı görmek, aklından, fikrinden faydalanılamayan akıllı bir adama işaret olarak yorumlanır.
 • Dut ağacı, ailesine ve halka karşı cömert davranan ve düş­kün kimselere yardım eden, yardımcı olan, malı çok, ço­cuğu çok bir adama işarettir.
 • Rüyada görülen fıstık ağacı, zengin, hafif ruhlu (hafif meşrep), cömert ve ailesiyle mesut ve mutlu yaşamı olan bir adama işaretle yorumlanır.
 • Bazı yorumculara göre, kayısı ağacı görmek, bütün insan­lara faydası dokunan, yardımı dokunan bir adama işarettir.
 • Rüyada elma ağacı görmek, hizmet sahibi, hizmet erbabı değerli bir adama işaretle tabir olunur.
 • Rüyada görülen şeftali ağacı, zengin, yiğit, mert ve çok mal biriktiren, zengin bir adama işarettir.
 • Rüyada görülen incir ağacı, herkese faydalı, sert (otoriter) ve malı çok zengin bir adama işaret eder.
 • Rüyada görülen keçi boynuzu ağacı, herkese faydası ve hayrı az bir adama işaretle yorumlanır.
 • Rüyada görülen limon ağacı, halka (insanlara) faydası çok olan, yardımı çok yapan bir adama işaret eder.
 • Rüyada görülen portakal ağacı, güzel, sevimli, sevilen bir kimseye işaret eder.
 • Rüyada hurma ağacı görmek, insanlara (halka) çok çok fay­dalı ve yararlı bir adama işaret eder. Hurma ağacı, uzun ömürlü olmaya ve evlat sahibi olmaya da işarettir.
 • Bir hasta, rüyasında mersin ağacı görse, hastalığından şifa bularak iyileşir, şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada ılgın ağacı görmek, zenginlere zarar ve fakirlere yardım eden münafık (riyakar, gösteriş delisi) bir adama işaretle yorumlanır.
 • Rüyada meşe ağacı görmek, ömrünün uzun olması, uzun ömürlü bir hayat yaşanacağına işaret eder.

İbni Sirin’nin Yorumu

Ünlü yorumcu İbni Sirin’nin yorumuna göre: Rüyada gö­rülen ağacın dalları, erkek kardeşlere, evlat ve akrabaya işaretle yorumlanır.

 • Rüyasında bir ağacın dallarının çoğalarak artmış olduğunu görmek, aile fertlerinin ve akrabalarının çoğalmasına ve artmasına işarettir. Rüyasında ağacın dallarının azalmış ol­duğunu görmek, bu yapılan yorumun tersiyle tabir edilir.
 • Rüyasında kendisine bir ağaç dalı verildiğini görmek, bir evlada kavuşmak, bir evlat sahibi olmaya işaretle yorum­lanır. Kendisine verilen bu ağaç dalından bir meyve yedi­ğini gören kimse, oğlunun kazandığı maldan ve paradan faydalanacağına ve ondan yiyeceğine işarettir.

İyiye ve Hayra Yorumlanmayan Ağaç Rüyaları:

 • Rüyasında bir ağaç üzerinden indiğini görmek, iyiye işaret değildir. Bu rüya, bir ayrılık işaretidir. Memuriyetten azil, işinden atılmak veya ayrılmak gibi olumsuzluklara işarettir.
 • Rüyasında ağaçtan düştüğünü görmek, işinden çıkarılmak, zarar etmek veya ölüme işaret olarak yorumlanır.
 • Ağaçtan düşüp bir yerinin kırıldığını görmek, itibardan düş­mek, saygınlığını yitirmek, keder ve sıkıntıya düşeceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında bir ağacı kestiğini görmek, sevdiği bir kimseden ayrılmak, keder ve üzüntüye düşmeye işarettir.
 • Çınar, selvi ve ılgın gibi meyvesiz büyük ağaçları rüyada görmek kötülük düşünen, sert ve şöhret sahibi (ünlü), ken­dilerinde mal ve hayır olmayan kişilere işaret eder.
 • Dağ ve derelerdeki ağaçları rüyada görmek, iyiye yorumla­nır. Bunlar hiç umulmayan yerden gelecek rızka işarettir. Soğan, sarımsak ve ebucehil karpuzu gibi ağaçları rüyada görmek, iyi değildir. Bunlar, çirkin, yaramaz ve kötü sözle­re işaret eder.
 • Hurma ve benzeri gibi iyi ağaçları rüyada görmek, iyidir. Bunlar güzel sözlere işaret olarak yorumlanır.
 • Hurma ağacı: Rüyasında hurma ağacının çokluğunu, yani birçok hurma ağacı olduğunu görmek, orada gördüğü hur­ma ağaçları sayısınca adamlara sahip olur. Yani, ağaçlar adedince adamları olur şeklinde yorumlanır. Eğer gördüğü hurma ağaçları, bostan ve başka hurma ağacı olmayan herhangi bir yerde görülmüş olursa, sahibi olan kişi için akar, tarla ve çiftliğe işaretle yorumlanır.
 • Rüyada gördüğü hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini veya yetişebildiğim gören kimseye, birçok kimseden veya tarla ve çiftlik gibi şeylerden mal ve menfaat gelir şeklin­de yorumlanır.
 • Rüyasında kuru bir hurma ağacı görmek ise, iyi değildir. Bu rüya, münafık ikiyüzlü, içi dışına uymayan, insanı alda­tan bir kimseye işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Bazı rüya yorumcularına göre: Rüyada görülen hurma ağacı, uzun ömürlü olmaya ve evlat sahibi olmaya işaret­tir. Yine, hurma ağacı görmek, mal, mülk, elbise, ev, eş, yer, mekan ve çocuk ile veya alim ile tabir edilir.
 • Rüyasında şiddetli bir rüzgarın hurma ağacını kökünden söküp çıkardığını görmek, o bölgede veba hastalığının zu­hur edeceğine (ortaya çıkacağına) işaret eder.

Bazı Ağaçların Kısa Kısa Yorumu

 • Ayva ağacı görmek, akıllı bir adama işaret olup fakat onun aklından kimse faydalanamaz şeklinde yorumlanır.
 • Badem ağacı görmek, garip bir adamın sembolüdür, garip bir adama işarettir.
 • Nar ağacı görmek, dindar ve zengin (din ve dünyalık sahibi) bir adama işarettir. Çünkü nar ağacı dikenlidir. Onun diken­leri günahlardan koruyan bir engeldir şeklinde yorumlanır. Rüyasında nar ağacını kestiğini görmek, doğduğu yerleri ziyaret edemeyeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi (yani hem dindar, hem dünyalığı olan) zengin ve tedbirli bir adama işarettir.
 • Üzüm ağacı (asma) görmek, neşeli güler yüzlü, itibar ve güç sahibi bir adama işaret eder.
 • İncir ağacı görmek, aile efradına faydalı olan ve düşmanla­rı dahi kendisine sığınan güvenilir bir adama işarettir.
 • Dut ağacı görmek, halk ve ailesi hakkında yani, hem insan­lara karşı, hem de kendi aile fertlerine karşı çok cömert davranan, fakir ve düşkünlere karşı hayırsever bir yardım­cı, malı, parası ve çocuğu çok olan bir adama işarettir.
 • Elma ağacı görmek, hizmeti çok olan kişinin sembolüdür. Yani hizmet sahibi bir adama işaret eder.
 • Fıstık ağacı görmek, ailesiyle mutlu (ailesine düşkün), zen­gin, cömert ve hafif ruhlu bir adama işaret eder.
 • Kayısı ağacı görmek, herkese faydalı bir adama işarettir şeklinde yorumlanır. (Bazı yorumcuların değişik görüşleri ka­yısı maddesinin başlangıcına yakın yorumlarda geçmiştir.)
 • Şeftali ağacı görmek, zengin, yiğit ve pek çok mal biriktir­miş bir adama işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bazı yorumculara göre: İncir ağacı (erkek incir) görmek, fay­dalı, sert (otoriter) ve çok malı olan bir adama işarettir.

 • Keçiboynuzu ağacı görmek, hem faydası hem de hayrı az olan (yani, insanlara pek iyiliği ve yararı dokunmayan) bir adama işaret olarak yorumlanır.
 • Limon ağacı görmek, insanlara çok faydası olan bir adama işaretle yorumlanır.
 • Portakal ağacı görmek, güzel, sevilen birine işaret eder.
 • Mersin ağacı görmek, ahdini (sözünü-yeminini) yerine geti­ren bir adama işaret olarak yorumlanır. Mersin ağacını evinde görmek, devamlı bir hayrın işaretidir.
 • Ceviz ağacı görmek, cimri, faydasız ve güçlük çıkaran yara­maz bir adama işarettir. Ceviz ağacının meyvesini (yani ce­viz) görmek de zahmet ve meşakkatle elde edilecek bir mal (rızka) işaret eder. Çünkü cevizi kırmak ve ayıklamak zah­metli bir iştir. (Ayrıca “C” harfinde ceviz maddesine bakılabilir.)
 • Zeytin ağacı görmek, ailesi ve çocukları için hayırlı ve menfaat içinde olan mübarek bir adama işaret eder.

Bazı yorumcular, zeytin ağacı, şerefli, değerli bir kadını temsil eder. Veya ileride (gelecekte) reis, lider olacak bir ço­cuğa işarettir. Ya da yüksek bir makama işarettir.

 • Bazı kere de, zeytin ağacı görmek, mal sahibi olmaya, eşya sahibi olmaya ve şerefli bir kadına işarettir. (Daha geniş yo­rum için “Z” harfinde “zeytin ağacı” maddesine bakınız.)
 • Bir kimse rüyasında bir ağaç kestiğini görse, bu rüyası, onun kendisine ve ev halkından birinin hastalığa yakalan­masına işarettir.
 • Rüyasında bir ağaçtan meyve topladığını fakat topladığı meyvenin o ağaca ait bir meyve olmadığını görmek, iyi değildir. Bu rüyayı gören kimse, kendisine helal olmayan bir malı alır. Yani harama el uzatır, kazancına haram ka­rıştırır, malına haram katar şeklinde yorumlanır.

Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül ağacı, kimi diken, kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağa­cın tabiri o ağacın cinsine, mahiyetine, faydalı veya faydasız olması gibi özelliklerine göre rüyalar da değişik mânâları taşırlar.

Rüyada ağaç görmek, dükkanlara, sofrala­ra, bol ve geniş rızka, mahzen olarak bilinen diğer yerlere, dinlere ve mezheplere, dinde ihlâsa ve salâha delâlet eder.

Rüyada görülen ağaçlar, kadınlara ve ahlâkları farklı muhtelif erkeklere işâret eder.

Rüyada ağaç görmek, kavgaya da işârettir.

Rüyada görülen ağaç, Allah Teâlâ’dan olan nîmete işâret eder.

Rüyada görülen kuru ağaç, hidayet ve rızıktır.

Rüyada görülen, tanınmayan ve bilinme­yen ağaçların hepsi, şüpheli kazanca ya da eski ilimlere işâret eder.

Rüyada tanınmayan ağaçları görmek, endi­şe, şiddet ve bağırmaya da işâret eder.

Bir ağacın altında gölgelenmek, yağmur­dan dolayı ağacın altına gelmek ya da korku dolayısıyla bir ağaç altına sığınmak, varlıklı ve iktidar sahibi bir kimsenin himayesine girme­ye, rızka delâlet eder.

Rüyada kına, gül gibi yalnız kokusu olan ağaçları görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme veya bir şeyi yapmaksızın söylemeye işâret eder.

Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, gören kişinin dış ve iç iyiliğine, ilim ile beraber amelinin ve sözle beraber fiilinin bulunmasına işâret eder.

Hurma, ceviz gibi, kokusu olmayıp yalnız meyvesi yenen ağaçları görmek, kendilerinden ancak zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere işâret eder.

Selvi, ılgın, çamyaprakları ile deri tabakla­nan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek, cimriliğe işâret eder.

Yaprağını döken ağaçları görmek, zengin­liğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve se­vince yorumlanır.

Her mevsim yeşil kalan, yaprağını dökme­yen ağaçları görmek, uzun ömre, kazancın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye yorumlanır.

Ağaçların üzerinde yattığını görmek, rüya sahibinin çok çocuğu olacağına işârettir.

Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada görülen dikenli ağaç, maksadı güç ve çetin bir adama da yorulur.

Rüyada bir ağaç kestiğini görmek, birisine biat ettikten sonra dönmeye veya hanımının âhirete göçebileceğine işâret olabilir.

Rüyasında bir ağacın kuruduğunu görmek, orada hasta veya kaybolmuş bir kimsenin ece­linin yaklaştığına işâret eder..

Rüyada görülen ağacın dalları, kardeşlere, evlâda ve akrabaya işârettir.

Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alâmettir.

Rüyada görülen ağaç kabuğu, rüyayı gö­ren kimsenin malının bereketidir.

Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğu­nu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, ki­tap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah’ın ondan razı olmasına delâlet eder.

Kâfir bir kimsenin bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmesi, hidayete erece­ğine ve Müslüman olacağına işâret eder.

Asi bir adamın bazı kimselerle bir ağaç al­tında oturduğunu görmesi, tövbe edeceğine işârettir.

Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka delâlet eder.

Rüyada sayıları bilinen ağaçları görmek, helalinden rızık isteyen adamlara işârettir.

Rüyada görülen meyveli ağaç, Müslüman için sâlih amele; kâfir için hidayet bulmaya işâret eder.

Rüyada görülen meyvesiz ağaç, Müslüman için amelsiz ilme, kendisinden fayda hasıl ol­mayacak kimseye işâret eder.

Rüyasında kendi bahçesine ağaçlar diktiği­ni gören kimsenin, bir çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü ile orantılıdır.

Halk ile beraber ağacın altında oturmak, rüya sahibinin kitap ve sünnete uyduğundan dolayı Allah Teâlâ’nın ondan razı olmasına yorumlanır.

Rüyada tûbâ ağacını görmek, onun gölge­sinde duranın ya da ona dayanan kimsenin gideceği yerin güzel olacağına işâret eder.

Rüyada ağaç üzerine çıkmak, bir kimseyi bir şeyden men etmeye; ağaçtan inmek bir adamdan ayrılmaya; ağaçtan düşerek biryerini kırmak, bir işten dolayı zarar görmeye işârettir.

Bir ağaçta o ağaca ait olmayan meyve görmek, kocasından başka bir erkekten hamile kalan bir kadına işârettir.

Bir ağaçtan o ağacın meyvesi olmayan meyveleri toplamak, haram mala işârettir.

Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa, bir eve damat olmakla şeref bulma­ya delâlet eder.

Hurma gibi iyi ağaçlar, güzel söze; soğan, sarımsak gibi ağaçlar ise çirkin ve yaramaz sözlere işârettir.

Rüyasında bir ağaç ektiğini gören kişi, bir şerefe erer, bir terfi alır ve o ağacın kıymeti miktarınca kendisi de bir adama itimat eder. Ektiği tohumun filizlenmesinin yorumu da buna benzerdir. Eğer ekilen tohum filizlen­mezse, rüyayı görene bir keder gelir.

Rüyada ağaç kesmek, kesen kimseye ve onun ev halkına erişecek hastalığa işâret eder.

Rüyada zeytin ağacını diken olarak gör­mek, o ağacın dikenlerinin, rüya sahibini kötü­lüklerden men edeceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyasında bir ağacın kesildiği­ni, yere düştüğünü, yandığını veya bir rüzgar tarafından devrildiğini görmesi hayra işâret değildir. Üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada kesilen, yere düşen, bir rüzgar tara­fından devrilen yahut yanan ağaç, rüyayı göre­nin evinde olur ise o evde bulunan bir hastanın, hapsedilmiş birinin veya yolculukta bulunan birinin âhirete göçebileceğine işâret edebilir. Eğer o ağaç camide ise meşhur bir kadının veya erkeğin ölebileceğine, eğer o ağaç zeytin ağacı ise zâlim, vaiz,yolcu, hakimya da doktor olan birisinin ölebileceğine işâret edebilir.

Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine ye­tiştiğini gören kimseye, bir takım adamlardan veya çiftlik ve tarla gibi yerlerden mal isabet edeceğine işârettir.

Rüyada gördüğünüz ağaç ceviz ağacı ise, cimri, faydasız ve güçlük çıkaran bir adama işâret eder.

Rüyada görülen ceviz ağacının meyvesi de, meşakkat ve zahmetle elde edilecek bir mala işâret eder.

Rüyada üzüm ağacının dalını kesmek, şereftir.

Rüyasında kış gününde üzerinde üzüm bulunan bir asma görmek, rüya sahibinin zen­gin zannettiği birisine aldanarak malını sarf edeceğine işârettir.

Rüyada ektiğiniz ağaç filizlenmeye başla­dıysa, bir aileye damat alacağınıza işârettir.

Çınar, selvi ve ılgın gibi meyvesiz büyük ağaçlar, kötülük düşünen birine, kendilerinde mal ve hayır olmayan kişilere işârettir.

Dağ ve derelerin ağaçları, umulmayan bir yerden gelecek rızka işârettir.

Ağaç kesmek ise, kesen kişiye ve onun ev halkına gelecek hastalığı işâret eder.

Bir kimse rüyasında bir ağacın üzerine çık­sa, büyük adamlarla sohbet edeceğine işârettir

Abanoz ağacı, çok inatçı birisi ile evlen­mesine ya da inatçı birisi ile iş yapmasına işâret eder.

Abanoz ağacını erkek görürse neşeli ve zengin bir kadına; kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe işâret eder.

Akasya ağacı görmek, yüksek makamdaki kişilerle dostluklar kuracağınıza işârettir.

Armut ağacı, ailesiyle iyi geçinen bir adamdır. Mevsiminde armut ağacı görse, ya­hut yese maksuduna nâil olacağına, mevsimi değilse haram mal bulacağına işârettir. Dağ armudu ağacı ise, adi bir kimseye işâret eder. Bu ağaç üzerinde olduğunu gören kimse, adi ve yabancı bir adamla münasebet kurar. Ba­zen de, dağ armudu ağacı, şerefli ve sağlam bir adama işâret eder. Armut ağacı, bekâr kız için evlenmeye; hamile kadın için erkek çocu­ğa delâlet eder.

Arpa görmek, az bir çalışmayla elde edile­cek helal bir kazanca, rızka yorumlanır. Arpa aldığını görenin, âlim bir çocuğu olacağına; ancak o çocuğun ömrünün kısa olacağına işâret eder. Bazen arpa, beden sağlığıyla mey­dana gelecek mal ve paraya işâret eder. Rüya­da arpa satıcısından arpa almak, büyük bir mülke, zenginliğe işârettir. Arpa ekmek, İlahî hoşnutluğa ermeye; mevsiminde arpa biçmek; fazla mala, hac ve zekat gibi mali ibadetleri yerine getirmeye işâret eder. Yaş ya da kuru arpa, bolluğa, hayırlı haber istemeye, sağlıkla yorumlanır.

Ayva ağacı, aklından faydalanılmayan akıllı bir adama, kendisinden istifade edilme­yen ihtiyatlı bir kimseye ve faydasız bir arka­daşlığa yorumlanabilir.

Badem ağacı, garip bir kişi olduğunuza ¡şâret eder.

Buğday görmek, evlâdı olacağına; buğday satın almak çok zahmet çekmeğe; aldığı buğ­daydan yemek eline çok mal gireceğine; un görmek eline helal mal gireceğine işârettir.

Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşak­kat ve zahmetle elde edilecek mala işârettir. Rüyada, cevizi yediğini görmek, hayrete düşe­ceğine işârettir.

Çınar ağacı, kadri yüce, çevresi ve yakınla­rı çok insana işâret eder. Büyük çınar ağacını yapraklı görmek, devletin ve ülkenin büyüme­sine; onun dallarını rüzgarda sallanırken gör­mek, savaşa işâret eder. Çınar ağacının dalı kişinin çocuk ve torunlarına yorumlanır. Çınar ağacının altında oturmak, devletten gelecek hayırlı bir işe delâlet eder.

Dut ağacı, halk ve ailesi hakkında cömert, fakir ve düşkünlere yardımcı, mal ve çocuğu çok olan bir adama işâret eder.

Elma ağacı, hizmet sahibi adamdır. Rüyada elma ağacı görmek, hayra delâlet eder. Himmetli kişilere göre de nispetli olarak kabul edilir. Mevsiminde elma veya ağacını görmek, hasta ise şifâ bulmağa; mevsimi dışında elma ağacı görmek, hasta olmağa işârettir.

Rüyada fıstık ağacı görmek, hafif ruhlu, zengin, cömert, kerim ailesiyle mutlu ve jyilik sahibi adama işâret eder.

Fındık veya ağacını görmek, haram mal bulacağına işârettir. Rüyada fındık ağacı gör­mek, çalgıyı, eğlenceyi ve içmeyi seven, sert yüzlü ve şen huylu, hayırı az, şerri çok bir kimseye de işâret eder.

Hıyar görmek, mevsimi ise sürura; mevsi­mi değilse nedâmete delâlet eder.

Hurma ağacı görmek, âlim bir kişiye veya bir çocuğa alamettir. Hurma ağacını kestiğini görmek ise, çocuğun ölebileceğine delâlet eder. Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım adamlardan mal isabet edeceğine delâlet eder. Rüyada birçok hurma ağaçlarına sahip olduğunu görmek, o hurma ağaçlarının adedince insanlara hâkim ve âmir olmakla tabir olunur. Bu rüyayı gören tüccar veya esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar. Kuru hurma ağacı görmek, münafık ada­ma işârettir. Rüyada bir hurma çekirdeğinin hurma ağacı hâline geldiğini görmek, çocu­ğun faziletli ve bilgili olmasına işârettir. Bazı kere de hurma ağacı, uzun ömre, nîmete, evlâda ve safaya delâlet eder. Yine hurma ağa­cı; hayırlı bir hanım, ev ve yer, geniş mülk, mal ve evlat, âlim ile tabir olunur.

Ilgın ağacı, fakirlere faydası ve zenginlere zararı olan bir kişidir.

İğde ağacı görse, eline helal mal gireceği­ne delâlet eder.

İncir ağacı, ailesin faydası olan ve düşman­ları kendisine sığınan adamdır. İncir ağacı, faydalı, sert ve zengin olmağa da işârettir; fa­kat bu zenginliğin devamı yoktur.

Kabak ağacı görse, sıhhate dair ilim öğre­neceğine, hastalık görmeyeceğine işârettir.

Kayısı ağacı, bütün insanlara faydalı bir kişidir. Bazen de, kendisinden faydalanılmayan doğru bir adamdır. Rüyasında kayısı ağacın­dan meyve topladığını gören kimse, zengin bir kişi ile evlenir.

Keçi boynuzu ağacı, faydası az bir insandır.

Kiraz ağacını bahçesinde görmek, sevgili oğlu doğmağa, meyvesinden yemek helal mal bulmağa işârettir.

Köknar ve çınar ağacı görmek, eline altın ve gümüş gireceğine işârettir.

Limon ağacı, çevresindekilere faydası çok bir adamdır. Bazen limon ağacını, her yönden iyi bir kadın olarakyorumlanır.

Mandalin ağacı, hoş sohbet, insanlara iyilik yapmayı seven bir kimseye delâlet eder.

Mersin ağacı görmek, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve huzura delâlet ettiği gibi çok mal ile de tabir olunur. Hasta bir adamın rüyada mersin ağacı görme­si, hastalıktan kurtulacağına delâlet eder. Bazı kere de mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şey­den ümit kesilmesi ile tabir olunur. Bazen de ahdini yerine getiren kimseye delâlet eder. Rüyasında başına mersin ağacından taç giydi­ğini görmek, uzun ömür ile tabir edilir. Bu rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur. Mersin ağacının koklanması da böyledir. Mer­sin ağacı, daimi dostluğa, sevince ve rahata işâret ettiği gibi mala da işâret eder.

Meşe ağacı, uzun ömürlü olunacağının işaretidir.

Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi, zengin ve tedbirli bir adama delâlet eder.

Nar ağacı, din ve dünyalık sahibi bir adam­dır. Onun dikenleri günâhlardan men eder. Nar ağacını kesmek, doğduğu yerleri zjyaret edemeyeceğine işârettir. Bir kimsenin rüyada nar ağacı görmesi, eline helal mal gireceğine işârettir. Rüyada ekşi nar görmek, eline haram mal gelmesine işârettir. Gördüğü nar tatlı ise, nimetlere işârettir.

Nohut, mercimek, bakla görmek, keder­lenmeğe delâlet eder.

Pirinç görmek, zengin olmağa işârettir.

Portakal ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi birine işârettir.

Sedir ağacı görmek, şerefli, soylu, cömert, faziletli din ve dünyalık sahibi zengin bir ada­ma işârettir.

Şeftali ağacı görmek, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama delâlet eder. Tatlı şef­tali yemek sevgi ve arzusundan isteğine kavuşmaya, ekşi şeftali yemek korkuya işârettir. Şeftali ağacının dibinden şeftali toplamak, hasta bir kimseden mala nâil olmaya İşârettir. Şeftali, bazen erkek kardeşe ve iyi arkadaşa delâlet eder.

Turunç ağacı görmek, iyi adamla dost ol­maya ve yüksek mertebe kazanılacağına işârettir.

Ud ağacı görmek, zengin ve cömert olma­ğa işârettir.

Üzüm ağacı görmek, şen, tatlı, hoş, izzet­li ve saltanat ve güç sahibi birine işârettir. Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini gör­mek, şeref ve izzete ermeye alâmettir. Mevsi­minde beyaz üzüm asması görmek, yahut üzümünden yemek, zengin olmağa; mevsimi değilse birbirleri ile mücadele etmeye işârettir.

Zerdali ağacı, güler yüzlü ve ailesinin na­fakası hususunda cimrilik yapan ve başkasına da hayrı dokunmayan kimseye delâlet eder. Mevsiminde görülen zerdalinin olgunu altına işâret eder. Yeşil zerdali, gümüş paraya delâlet eder. Mevsimi dışında zerdali görmek, hasta­lığa işâret eder.

Zeytin ağacı görmek iyidir. Zeytin ağacı al­dığını görmek de, hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir ağaçtır. Böyle bir rüya gö­ren, hayra, berekete, menfaate, çok nîmete eri­şir. Yine rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını görmek, nîmete sahip olmakla tabir edilir. Zey­tin ağacına su verdiğini görmek, işinde başarı kazanacağına işârettir. Rüyada, Kur’ân-ı Kerim’de övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, kö­tülüklerden men edilmeye delâlet eder.

 

 

Bir yanıt yazın