Rüyada Acıkmak

Rüyada acıktığınızı görmek ve doyuncaya ka­dar yemek yemek, hastalıktan kurtulmaya, doymazsa, hastalığın uzayacağına işarettir. Açlık çektiğinizi görmek, sağlığınızın devamlı surette düzgün gideceğine, evli birisinin rüyada aç olduğunu görmesi, zenginliğe, rüya sahibi genç, bekar ve aynı zamanda fakirse evlenmesinin doğru olmadığına işarettir.

Rüyada acıktığını görmek, rüyayı gören kişinin durumuna göre tabir edilir. Şöyle ki:
Büyük makam sahibi ve ileri gelenlerin (halkı idare eden idarecilerin); rütbe ve makam sahibi kişilerin rüyalarında acıktıklarını görmek, kendisine tabi’ olan kimselerin zillet içinde perişan olduklarına işaretle yorumlanır.
İlim erbabı, alim ve bilginlerin rüyalarında acıktıklarını görmesi, kendilerinin ilim ve bilgileriyle yaramaz iş ve hareketlerde bulunduklarına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada acıkmak, hayır, hırs, günâh ve aç gözlülüğe delâlet eder.

Yönetici konumundaki kişinin acıktığını görmesi, kendisine bağlı çalışanların zor gün­ler geçireceğine işâret eder.

Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan olmalarına işârettir.

Yine devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, milletin malına göz dikme­lerine işâret eder.

Âlimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yaptıkları yaramazlığa ve kötü amele işâret eder.

İlim ve irfan sahibi birisinin rüyada acıktı­ğını görmesi, derecesinin düştüğüne işârettir.

Uykuda acıktığını görmek, hırslı olmaya ve uzun ömre işârettir.

Rüyada acıkmak ve doyuncaya kadar yemek; hastalıktan kurtulmaya ve bolluğa işarettir. Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlanacağını belirtir. Çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak ise hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlanacağına işaret eder.

Karnı acıkarak yemek yemek; tevbeyi tutmaya, sevilen ve hoş bir gıda ile karnı doyurmak; iyilik yolunda sebat etmeye, hoşlanmadığı bir gıda ile karnını doyurmak; tevbe ettikten sonra bunu tutmamaya, karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını görmek, hırsını tatmin edememeye delalet eder. Acıkmak, uzun emel sahibi olmakla da tabir edilir.

Büyük makam sahibi ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, ona tabi olanların zelil ve perişan olmasına işaret eder. Alimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yaptıkları yaramazlığa işaret eder.Yönetici ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, yurtaşların perişan olmasına ve onların yurtaşlarının mallarına göz dikmelerine delâlet eder. Alimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yaptıkları yaramazlığa delâlet eder.

Bir yanıt yazın