Kahve Falında Yılan Görmek: Kötü Olaylar mı Geliyor?

Kimisi sadece eğlence için, kimisi kırk yıllık hatırı için kimisi de gerçekten inandığı için fal baktırır. Her durumda da falda çıkan figürler insanları heyecanlandırır. Dolayısıyla falın doğru yorumlanması için bu figürlerin genel olarak ne anlama geldiklerinin bilinmesi gerekir. Genel anlamda yılan görmek kötü olaylara delalet eder. Kişinin hayatında olumsuz bir döneme gireceğinin ve hayatındaki insanlar tarafından ihanete uğrayacağının işaretidir. Bununla birlikte kendi işini kurmak isteyen bir kişi için doğru dönem olmadığını ifade eden yılan figürü, bir süre daha beklenmesi gerektiğini öğütler.

Kahve Falında Beyaz Yılan Görmek

Kahve falında görülen beyaz yılan figürü, genel itibarıyla sevindirici haberler alınacağı ve bu haberlerle birlikte güzel olaylar yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Fal sahibi bu günlerde hayatında hiç olmadığı kadar arkadaş canlısı olacaktır. İhtiyacı olan, ondan yardım isteyen herkese yardım edecektir.

Kişi eğer evliyse ve eşi ile aralarında tatsız durumlar yaşanıyorsa yakın zamanda bu durumlar çözüme kavuşacaktır. Hane içindeki iletişim kuvvetlenecek, bireyler birbirlerine daha sıkı bağlarla bağlanacaklardır. Bu süreçte rüya sahibi çevresindeki insanlardan yardım görebilir.

Kahve Falında Boğa Yılanı Görmek

Kahve falında görülen boğa yılanı, fal sahibinin yakınlarında dolaşan ve ciddi anlamda tehlike arz eden bir düşmanın varlığına delalettir. Görülen boğa yılanı figürü fal sahibine karşıdan bakıyor gibiyse bu, tehlikeli birinin varlığı hakkında uyarı niteliğindedir. Fal sahibi için tehlike arz eden kişi iş arkadaşlarından birisi olabilir. Bu düşman her kim olursa olsun oldukça tehlikelidir ve fal sahibine zarar vermeyi kafasına koymuştur. Bu yüzden rahatlıkla gözü kara davranışlarda bulunması mümkündür.

Kahve Falında Çift Başlı Yılan Görmek

Kahve falında görülen çift başlı yılan, yakın akrabaların ya da yakın arkadaşların içinde fal sahibi hakkında olumsuz konuşan ve dedikodu yapan birilerinin olduğuna işaret eder. Fal sahibi çevresindeki insanlara çok çabuk güvenip inanan bir yapıya sahiptir. Ayrıca herkesle kolayca arkadaş olabilen biridir. Bu sebeple doğruyu yanlışı ayırt etmede sıkıntı yaşar. Dolayısıyla bu durum bazı ortamlarda iftiraya uğramasına yol açacaktır.

Falda görülen çift başlı yılan figürü, ikiyüzlü bir insanın varlığı anlamına gelir. Bu insan yakınlardadır ve hatta fal sahibinin çok iyi anlaştığı biridir. Fal sahibinin olmadığı ortamlarda onun hakkında kötü konuşmaktadır. Özellikle bu dönemde fal sahibi yakınında bulunan kişilere çok dikkat etmelidir.

Kahve Falında Dilini Uzatmış Yılan Görmek

Kahve falında görülen dilini uzatmış yılan figürü, fal sahibinin hiç beklemediği bir yerden, çok ağır ve hakaret içeren laflar işitebileceği şeklinde yorumlanır. Birisi fal sahibini ağır bir şekilde eleştirecektir. Bu eleştiri oldukça kırıcı ve zarar verici olabilir. Fal sahibi bu sözlerden sonra hatanın kendinde olup olmadığı konusunda bir çıkmaza düşebilir. Fakat bir süre sakin bir şekilde düşündükten sonra aslında hatanın kendinden kaynaklanmadığını anlayacak ve bu kişiyle arasına mesafe koyacaktır.

Kahve Falında Şahlanmış Yılan Görmek

Kahve falında görülen şahlanmış yılan figürü, yanlış anlaşılabilecek durumları simgeler. Yanılgıya düşecek olan kişi, fal sahibinin tam da kendisidir. Kişi, yakın arkadaşları ya da yakın akrabaları hakkında yanlış düşüncelere kapılabilir. Fal sahibi yaşayacağı olaylarda öfkesine yenik düşüp düşünmeden hareket etmemelidir. Görülen figürlerin boyutuyla yaşanacak olan olayın boyutu arasında doğru orantı vardır.

Ayrıca bu figür, kişinin uğrayabileceği iftiraları da işaret eder. Fal sahibi içinde yılan olan tüm fallarda olduğu gibi burada da çevresinde fesat biri olma ihtimaline karşı dikkatli davranmalıdır.

Kahve Falında Yılan Dili Görmek

Kahve falında görülen yılan dili figürü, etrafta çok fazla boşboğaz insan olduğu şeklinde yorumlanır. Bu boşboğaz insanlar fal sahibinin arkasından birtakım planlar kurmaktadırlar. Genel olarak bu planlar, aile hayatına ya da sevgiliye yöneliktir. Bu fesat insanlar rüya sahibinin sevgilisi ile arasını açmak istemektedir. Tüm bu durumlara önlem olarak fal sahibi arkadaş ortamındaki konuşmalarında dikkatli davranmalıdır. Kimden geleceği belli olmayan kötülük, sevdikleriyle arasını ciddi anlamda açabilir.

Ayrıca kahve falındaki yılan dili figürü, fal sahibinin sevgi ile bağlandığı bir kişinin üzüleceğine işaret eder.

Kahve Falında Yılan Gözü Görmek

Kahve falında görülen yılan gözü figürü iyiye yorulmaz. Faldaki yılan gözü, rüya sahibinin iyiliğini istemeyen, sinsi ve kötülüğünü belli etmeyen bir karakteri simgeler. Bu karakter fal sahibini yaptığı güzel işleri ve yolunda giden hayatını kıskanmaktadır. Gerek iş hayatında gerekse özel hayatında gözü hep üzerindedir. İş hayatındaki başarısını ve yükselişini çekemez. Onun zararına olacak her türlü şeyi yapmaktan da kaçınmaz.

Fal sahibi iş hayatındaki gelişmeleri çevresinde paylaşmak konusunda dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde pusuda doğru zamanın gelmesini bekleyen kişi, bulduğu ilk fırsatta fal sahibinin arkasından iş çevirecek ve onu bulunduğu konumdan düşürmek için elinden geleni yapacaktır.

Kahve Falında Yılan ve Fare Görmek

Kahve falında görülen yılan ve fare figürleri, fal sahibi için genel olarak iş hayatındaki başarılarına ve yüksek kazancına göz koyan birinin ya da birilerinin varlığını simgeler. Fal sahibi iş hayatında mümkün olduğunca yalnız kalmalıdır. Yanına tanıdığı hiç kimseyi almamaya gayret etmelidir. Bu yüzden kuracağı ortaklıklarda da temkinli davranması gerekir. Bugünlerde gelecek teklifleri kabul etmeden önce çok iyi düşünmesi yararına olacaktır.Çünkü fal sahibinin düzgün olan yaşantısı ve iyi durumda olan geliri bu şekilde davrandığı sürece korunacaktır. Fakat fal sahibi aksi şekilde davranıp, ortaklık tekliflerine hemen olumlu yanıt verirse büyük bir kayıp yaşayabilir.

Kahve Falında Ejderha ve Yılan Görmek

Kahve falında görülen ejderha ve yılan figürleri, hane içindeki bir düşmanı simgeler. Bu figürlerle karşılaşıldığında tamamen hane içine yoğunlaşılmalıdır. Kötülük gelebilecek kişi hane içinde aranmalıdır. Hanenin içinden ya da yakın çevreden bir kişi, fal sahibini başka insanlara karşı kışkırtabilir. Bu insan ilk olarak fal sahibini aile içinde kötülemeye başlayacak ve onunla ilgili olumlu izlenimi değiştirmeye çalışacaktır. Ayrıca fal sahibini gireceği ortamlarda kötüleyip hakkında olumsuz bir izlenim oluşması için planlar yapabilir.

Bir yanıt yazın