Etiket arşivi: tava ve ilim sahibi birinin rüyada daktilo görmesi

Rüyada Daktilo Görmek

Rüyada daktilo makinesi ile yazı yazmak genç bir erkek için zor fakat başarılı bir işe başlayacağına, orta yaşta bir kimse için kendi hatası yüzünden bir üzüntüye düşeceğine fakat
tasarladığı planın gerçekleşmesine imkan bulacağına, dul bir kadın ise evleneceği kimse ile anlaşacağına, iyi bir iş adamı veya zengin bir iş adamı ile evleneceğine işarettir.

Rüyada daktilo görmek, rüyayı gören kimsenin du­rumuna göre değişik şekillerde yorumlanır.

Takva ve ilim sahibi bir kimsenin daktilo görmesi, halkın (insanların) onun ilminden istifade edeceğine (faydalanaca­ğına) işarettir. Dünyaya bağlanmış biri görürse, yaptığı iş­lerden dolayı halk ondan rahatsızlık çeker, huzursuz olur şeklinde yorumlanır.

Rüyada daktilo görmek, rüya sahibinin haline göre tabir edilir.

Takva ve ilim sahibi birisinin rüyada daktilo görmesi, halkın onun ilminden istifade edece­ğine işâret eder.

Dünya ehli birisinin rüyada daktilo görme­si, yaptığı işlerle insanları huzursuz ve rahat­sız edeceğine işârettir.

Kişinin rüyada kendisini daktilo yazıyor gör­mesi, bazı üzücü işlere el atacağına işâret eder.

Daktilo görmek, bazı kere de devlet kapısı ile tabir olunur.