Etiket arşivi: salih ve iyi olan birinin rüyada fatih sultan mehmeti görmesi

Rüyada Fatih Sultan Mehmet Görmek

Bir kimsenin rüyada Fatih Sultan Mehmet Han’ı görmesi, çok iyi ve hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin şan ve şerefe ereceğine, geleceğinin çok parlak ve kısmetinin açık olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

Salih ve iyi kimselerden birisi, rüyada Fatih Sultan Mehmet’i görse, rüya sahibi toplum içerisinde (halk arasında) güzel bir şöhretle anılacağına, itibar sahibi ünlü kimseler­den olacağına işaret eder.

Üzüntü ve kederli olan, sıkıntı içerisinde bulunan bir Mümin ve Müslümanın rüyada Fatih Sultan Mehmet’i görmesi, işlerinin düzeleceğine, sıkıntılarının açılarak yok olacağına ve ferahlığa ereceğine, bütün keder ve sıkıntı­lardan kurtulacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

Bir komutan veya askerin rüyasında Fatih Sultan Mehmed’i görmesi, girecekleri tatbi­katta veya savaşta başarı elde edeceklerine işâret eder.

Fatih Sultan Mehmed’i gören kişi eğer ehli salahtan birisi ise, toplum içerisinde güzel bir ünvânla anılacağına, büyük âlim ve veliler tarafından rüyayı görenin yaptığı veya yapaca­ğı işten dolayı medhedileceğine işâret eder.

Bu rüyayı inançsız ve amelsiz insanların görmesi ise, zarara uğrayacaklarına ve bir çok dünyalıklarını kaybedeceklerine işâret eder.

Sıkıntı ve keder içerisinde bulunan bir mü’minin Fatih Sultan Mehmed’i görmesi, iş­lerinin açılacağına ve sıkıntıdan kurtulacağına işâret eder.