Etiket arşivi: rüyasında eti yenmeyen bir hayvanın iç yağını görmek

Rüyada İç Yağı Görmek

Rüyada eti yenen hayvanlardan birinin iç yağını gör­mek, rızkınızın (elinizdeki bolluğun) devamlı olacağına ve faydalanacağınız, yeni bir elbise alacağınıza işaret eder. Rüyada hiç yorulmadan, meşakkat çekmeden iç yağı top­ladığını görmek, halis bir mala ve zenginliğe kavuşmaya veya kavuşacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında iç yağını gören kimse, yoksullara yardım eder, onlara yeni yeni elbiseler alıp giydirir şeklinde de tabir olunur.

Bazen de rüyada içyağını görmek, hastalık­tan şifâ bulmaya ve ona gelecek bir hastalıktan tedavi görmeye muhtaç olacağına işâret eder.

Rüyada eti yenen hayvanın içyağım görmek, daimi rızktır.

Eti yenmeyen hayvanın içyağım görmek, haram mala, zinaya, İslam dininden dönmeye veya yapmaktan men edildiği bir şeyi tekrar yapmaya yorumlanır.

Tedavi yapılan iç yağı görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve ona gelecek bir hastalıktan kurtulması için iç yağı ile tedavi görmeye muhtaç olacağına yorumlanır.

Bazn iç yağı refah, sevinç ve hasta kimsenin şifa bulmasına yorumlanır.

İçyağı, onu zahmetsiz toplayan kimse için halis maldır.

Bazı kerede rüyada içyağı görmek, refah, sevinç ve hasta kimsenin şifâ bulmasına işâret eder. Yine rüyada içyağı görmek, onu meşakkat­siz toplayan kimse için halis mala işârettir.

Rüyada sığırın iç yağını yediğini görmek, ucuzluk, bolluk ve nîmete nâil olmaya işâret eder.

Rüyada içmek için üzüm sıktığını görmek, devlet hizmetinde büyük işlerde bulunmaya işâret eder.

Rüyada eti yenmeyen hayvanın iç yağını görmek, haram mala, zinaya, İslâm dininden yüz çevirmeye veya yapmaktan men edildiği bir şeyi tekrar yapmaya işâret eder.