Etiket arşivi: rüyada zengin birini görmek

Rüyada Zengin Görmek

Rüyada zengin kişilerle dostluk kurduğunuzu görmek, hayatta hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceğinize ve yoksulluk görmeyeceğimize yorumlanır. Fakir olduğunuz halde zenginleştiğinizi görmek, zengin olma arzularınızı hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğinize, zengin olduğunuz halde fakir bir duruma düştüğünüzü görmek, hayatınızda bir süre karışık olacağına, fakat kısa zaman sonra tekrar düzeleceğine işarettir.

Bir kimse rüyasında, zengin birini görse, bu onun (rü­yayı görenin) sıkıntıya düşeceğine işaret olarak yorumlanır. Yani, rüyada zengin birini görmek iyiye yorumlanmaz de­mek olur.

Bir kimse rüyasında, kendisinin zenginlemiş, zengin ol­muş olduğunu görse, bu onun fakirleşeceğine işarettir. Ya­ni, rüya tersiyle yorumlanır demek olur. Bir kimse rüyasında kendisinin malca ve para yönünden zengin biri olmuş olduğunu gör­se, bu onun mali yönden büyük bir sıkıntıya düşeceğine işarettir şeklinde tabir olunur.

Diğer bazı yorumculara göre ise, dindar (mütedeyyin) bir kişi, rüyasında kendisini zengin olmuş, zengin bir kişi imiş olarak görmesi, bu onun kanaat sahibi, gönlü zengin biri olduğuna işaret olarak yorumlanır.

Rüyada paralı kimse görmek, onunla bir­likte hayra delâlet eden şeyler de görülürse ticarette para kazanmaya; hayra delâlet eden şeyler görünmez ise iflas etmeye işâret eder.

Bir kişinin rüyada kendisine ‘ey paralı adam!’ diye hitap edildiğini görmesi, sâlih biri ise para harcamadan ve zahmet çekmeden, sermayesiz kâr ve kazanç elde etmesine; fâsık birisi ise sözüne güvenilmez biri olduğuna işâret eder.

Rüyada paralı adam görmek, ticaretinde kâr ve fayda gören kimselere işâret eder.

Zengin biri olduğunu görmek yoksulluğa, kanaat sahibi olmaya işâret eder.

Not: Doğrusu şudur ki, aslında zengin olan bir adamın rüyasın­da zenginmiş ve parasından yararlanmaktaymış olduğunu gör­mesi ve aslında/akit olan bir kişinin de rüyasında zengin olmuş olduğunu görmesi, bazı yorumculara göre tabir edilmez. Böyle rüyalar, karmakarış evham ve ahlam cinsinden kuruntu ve ha­yalleridir denmiştir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Rüyada zengin oldu­ğunu görmek, fakirliğe işarettir. Bu sebepledir ki, rüyasında zenginleşmiş olduğunu gören kişi, fakir veya kanaat sahibi bir kimse olur. Çünkü kanaat sahibi olmak da bir çeşit zenginlik, gönül zenginliğidir!