Etiket arşivi: rüyada zabıta memurunun ceza kestiğini görmek

Rüyada Zabıta Görmek

Rüyada zabıta görülmesi, rüya yorumcularına göre değişik şekillerde yorumlanmış olduğu görülmektedir.

Rüyasında kendisinin zabıta (Belediye) memuru olduğunu gören kimse, bir musibete, keder ve eleme (üzüntüye) dü­şecektir. Yani bu rüyayı gören kişiye bir bela, musibet dokunacaktır. Ancak bu musibetten dolayı Cenab-ı Allah kendisine (Rüya sahibine) sevap ve mükafat verecektir, şeklinde tabir olunur.

Bazı yorumculara göre, rüyada herhangi bir zabıta (bele­diye) memuru görmek, herkesin kurtuluşa ereceğine işaretle tabir olunmuştur. Çünkü zabıta memuru aslında ge­nellikle halkın işlerini düzeltmeye çalışmaktadır. Bazı yo­rumcular da böyle yorumlamışlardır.

Rüyada bir zabıta memuru görmek, bir yakınınız­la aranızın açılacağına ve büyük bir kavgaya işarettir.

Bir zabıta memurunun iş yerinize gidip sizi cezalandırdığını görmek, herkese inanmanız ve içinizi olduğu gibi dökmeniz yüzünden başınıza büyük dertler açacağınıza veya işlerinizde önemli zarara uğrayacağınıza işarettir.

Rüyada zabıta memuru görmeniz, herke­sin kurtuluşa ermesine işârettir.

Rüyada zabıta memurunu güzel bir halde görmek, onun güzel hareket etmesine yorumlanır.

Zabıta memurunu dağınık bir şekilde gör­mek onun yakışıksız hareket ettiğine delâlet eder.

Ayrıca rüyada görülen zabıta, halkın işleri­ni ıslaha çalışan kimseye, babaya, öğretmene de işâret eder.

Rüyada görülen zabıta memuru, temiz gi­yimli, güler yüzlü ama ağır başlı ve ciddi ise insanların sıkıntıdan kurtulmasına; kötü giyim­li ve sert çehreli zabıta memuru ise rüşvet ve haram yiyen kötü bir kimseye işâret eder.

Herkesin kurtuluşa ermesi anlamına gelir. Halkın işlerini ıslaha çalışan kimseye, babaya, öğretmene, temiz giyimli ve güler yüzlü ama ciddi bir zabıta memuru görmek, insanların sıkıntıdan kurtulmasına, kötü giyimli ve asık suratlı meymenetsiz zabıta memuru rüşvet ve haram yiyen adi bir kimseye, belediye memuru olduğunu görmek bela ve afete, tevekkül ve itimat ile bunları atlatarak sevap kazanmaya delalet eder.

Zabıta ile ilgili her türlü rüya başınızın derde girebileceğine işarettir. Rüyada zabıta görmek başınıza bir sıkıntı gelecek demektir. Rüyada zabıta görmek, hangi şekilde olursa olsun, başınızın bir hususta derde gireceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada zabıta memurunu görmek, herkesin kurtuluşa ermesine işarettir. Bazen bu rüya, et ve yağda nefret edilecek ve sıhhate zararlı olacak hallerin vaki olmasına kötü ve yasaklanmış şeyleri açıklamaya veya eksik ölçüp tartmaya işarettir. Rüyada belediye memuru olduğunu gören kimseye, bir bela ve afet erişir. Ve bunun ecir, sevap ve mükâfatı da Allah (c.c.)’a aittir. Rüyada zabıta memuru görmek; bir yakınınızla aranızın açılmasına, çok büyük bir kavgaya, zabıtanın size ceza yazdığını görmek; insanlara sırrınızı açtığınızdan dolayı çok büyük zararlara ve felakete uğrayacağınıza işarettir.

Rüyada zabıta memurunu görmek, herkesin kurtuluşa ermesine yorumlanır.