Etiket arşivi: rüyada yüzünün taştan olduğunu görmek

Rüyada Alın ve Yüz Görmek

Rüyada yüz ve alın görmek, büyüklüğe, hükmetmeye nüfus sahibi olmaya yorumlanır. Alında yara bere gibi şeyler gör­mek, geleceğin pek parlak olmayacağına; alında ur görmek erkek çocuğa sahip olmaya yorumlanır. Yüzünün madenden veya taştan olduğunu görmek pişkinliğe, memuriyette olanlar için nefretle ça­lışmaya, alnı siyahlaşmış görmek bir iftiraya uğrayacağınıza, alnı­nı parlak görmek, bol kısmete ve yardım görmeye işarettir. Rüyada yüzünüze allık sürdüğünüzü görmek, huyunuzun ve karakterinizin bozulacağına işaret eder.

Rüyasında alın ve yüz görmek, rüyayı gören kimsenin halk (insanlar) arasında sözünün geçerli olduğu­na işaretle, mevki ve makamının yerinde tesirli olduğuna da işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen alın ve yüz, bazı yorumculara göre, din ile yorumlanır. Bir kimse rüyasında alnında güzellik görse, bu onun dinindeki kuvvetlilik ve düzgünlüğe işarettir. Bunun aksini görmek ise, zıddı ile tabir olunur.

Bazı rüya tabircilerine (yorumcularına) göre, yüz ve alın, secde ile yorumlanır. Çünkü alın secde uzvudur. Bu sebepten rüyada alında yara ve çıban görmek, iyiye yorulmaz. Alın bazen de evlada işarettir.

Rüyada alnında secde izi görmek, din yolunda iyiliğe halk arasında da şöhret ve saygınlığa işarettir.

Rüyada görülen alın ve yüz, yüksek merte­bedir, çünkü secde mahallidir.

Bir kimsenin rüyada alın görmesi, insanlar arasında rütbe ve makatnımnyüksek olmasına, sözünün tesirli olmasına ve dinlenmesine delâlet eder.

Bazı kere de alın görmek, seccade vs. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye işârettir.

Rüyada alnında secde izi görmek, din ve takvaya, insanlar arasında şöhrete işâret eder.

Rüyada kişinin alında görülen güzellik, ki­şinin şeref ve değeridir.

Rüyada görülen alın, kulluk ve hayırlı evla­da da işâret eder.

Rüyada alnın parlak görülmesi, kişinin çok secde eden yani çok namaz kılan biri olduğu­na işâret eder.

Rüyada alnında çıban veya yara çıktığını görmek, namazındaki kusuruna, secdesini | tam olarak yapmadığına ya da başkalarının yüzüne karşı çirkin ve kötü söz söylediğine | işâret eder.

Bazen rüyada görülen alın ve yüz, evlâda I delâlet eder.

Rüyada alnında, ceviz veya badem gibi veya onlardan küçük veya büyük bir fazlalık görmek, erkek çocuk ile tabir edilir.

Alnının güzel ve nurani olduğunu görmek, sadaka vermeye ve yardımlaşmaya işâret eder.

Rüyada alnından nur ve ışık parladığını görmek, ilim ve din ile rızıklanmaya işârettir.

Rüyada yüzü üzerinde veya alnında parla­yan bir çizgi olduğunu görmek, hayır, menfaat ve evlat ile tabir olunur.

Rüyada alnını parlak bir halde görmek, dini i itikadının sağlam ve güzel olduğuna işârettir.

Rüyada alnının rengini solmuş bir halde görmek, borca girmeye işâret eder.

Rüyada alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu görmek, cimriliğe delâlet eder.

Rüyada alnının demir, bakır veya taştan olduğunu görmek, polis ve şehrin haricindeki insanlar için, halkın nefretini kazanmalarına işâret eder.

Rüyada alnının genişlediğini görmek, rız­kın genişliğine ve mertebenin yüksekliğine işâret eder.

Rüyada başkasının alnının darlaştığını gör­mek, o kimsenin güzel olan ahlâkının kötü olmasına işâret eder.

Rüyada alında görülen kusur ve ayıplar, rütbe ve makamında ve sözünün geçerliliğin­deki noksanlıkla ile tabir olunur.

Rüyada alın görmek, kişinin insanlar arasında rütbe ve makamına, sözünün geçerli ve tesirli olduğuna delâlet eder.

Alında görülen, kırık v.s. gibi kusur ve ayıbın görülmesi rütbe ve heybetinde ve sözün geçerliliğindeki noksana delâlet eder.

Alnının güzel ve aydınlık olması sadaka vermeye ve yardımlaşmaya delâlet eder.