Etiket arşivi: rüyada yorumları halife

Rüyada Halife Görmek

Halife, din işlerinde ve Resulullah (S.A.V.)’ın şeriatının hükmünü icra eden kimsedir. Bundan dolayı halifede görülen noksanlık ve aşırılık yürüttüğü işine aittir.

Kendisinin halife olduğunu gören kimse, mülke ehilse mülke kavuşur, hüküm vermeye ehilse hakim, yahut imam ve vali olur. Eğer ehil ve layık değilse hapis veya hasta olur yahut uzak bir yere yolculuk yapar. Kendi hakkına ya da Allah’ın (C.C.) hakkına muhalefet eder. Bazen da o kimse gençliğinde zayıf, ihtiyarlığında kuvvetli olur.

Halifeyi öldürdüğünü gören kimse, büyük bir iş talep eder ve bunda da muvaffak olur.

Rüyada Halifelerden birisini güler yüzlü iyi ve güzel bir durumda gören kimse, dünya ve ahiret mutluluğuna, dünya ve ahirette hayır ve berekete ereceğine işaret eder.

Bir kimse rüyada lâyıkı veçhile bir halife görse veya kendisinin halife olduğunu görse, halinin güzelliğine ve âkıbetinin hayır olacağı­na işâret eder.

Bazen de rüyada halife görmek, sünnet-i seniyyeye uymaya, din ve takvaya, halktan ayrılıp itikaf etmeye, sözde, işte doğruluğa, nafüe ibadete, zikir ve tövbeye, günâhtan ta­mamen arınarak iç temizliğine, inançsızın Müslüman olmasına, iyilikle emredip kötülük­ten kaçındırmaya işâret eder.

Rüyada halife görmek, din işlerinde ve Rasûlullah’ın (s.a.s.) şeriatının (İslam hukuku­nun) hükmünü icra eden bir kimseye işâret eder. Bu sebeple halifede görülen noksanlık ve aşırılık, yürüttüğü işine aittir.

Rüyada halifelerden birini güler yüzlü bir halde görmek, dünya ve âhirette hayır ve be­rekete, izzet ve şerefe delâlet eder.

Yine rüyada, halifelerden birini kendisine meşru bir iş emreder görmek, şeref ve kadri- ninyüce ve zikrinin meşhur olmasına alâmettir. O kişi, dünya ve âhirette bütün hayırlara maz- har olur.

Rüyada, Allah Teâlâ tarafından yeryüzünde halife olarak tayin edildiğini görmek, eğer rüya sahibi ehilse, bu onun valilik makamına getiri­leceğine delâlet eder. Eğer ehil değilse, o yerde çıkacak bir fitneye işârettir.

Bir kimsenin rüyada halife olduğunu gör­mesi, eğer ehil kişi ise mülke nâil olmaya; hüküm vermeye ehilse hakim olmaya; yahut imam ve vali olmaya delâlet eder. Eğer ehil ve lâyık değilse, rüya sahibinin hasta olmasına veya uzak biryereyolculukyapınasına işârettir.

Rüyada kendisinin halife veya imam oldu­ğunu görmek, izzet ve şerefe işâret eder. Eğer hilafete ehilse imamete nâil olur.

Rüyada halifeye döndüğünü görmek, hiçbir veçhile hayır değildir. Ancak halifeliğe lâyıksa bu müstesnadır.

Rüyada halifeyi öldürdüğünü görmek, bü­yük bir iş talep etmeye ve bunda muvaffak olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada halifenin öldüğünü görmesi, halifenin işâret ettiği şeyde noksanlı­ğına işârettir.

Rüyada dört halifeyi görmek şehit olmaya, onların aydınlık yolundan giderek dünya ve âhiret saâdetini gerçekleştirmeye, İslam toplumunun güç ve kuvvet bulmasına işârettir.

İmam Haşan ve Hüseyin’i (r.a.) görmek, hayır ve ihsana nâil olmaya; onların iltifat ve ihsanlarına muhatap olduğunu görmek mal ve nîmete, yoksulları gözetmeye, refah ve mutluluğa işâret eder.

Daha geniş tabir için Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Haşan ve Hüseyin (r. a) maddelerine bakınız.