Etiket arşivi: rüyada yeşil ayak görmek

Rüyada İnsan Ayağı Görmek

İnsanın rüyada görülen ayağı, onun varlığı­dır.

Rüyada insanın ayaklarında meydana gelen şeyin tabiri, onun malına ve durumuna aittir.

Rüyada ayağı ile zina ettiğini görmek, ha­ram kazanmak amacıyla kadınların arkasında gezmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yalın ayak yürüdüğünü görmesi, o kimseye sıkıntı, meşakkat ve dert erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ayaklarının yeşil oldu­ğunu görmesi, o kimsenin malında zararı olacağına işâret eder.

Rüyada görülen ayak, kişinin malına, ge­nişlik ve darlığına, lideri ve itimat ettiği şeyine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ayaklarının göğe doğ­ru yükseldiğini ve kendisinden ayrılıp uzaklaş­tığını görmesi, o kimsenin anne ve babasının vefat edebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ayaklarının yandığını görmesi, o kimsenin mâlik olduğu şeyde deği­şiklik meydana gelmesine işâret eder.

Rüyada ayaklarının ağırlığını görmek, o kimsenin günâh işlemeye gayret etmesine ve ona gelecek azaba işâret eder.

Bazen rüyada ayaklarını ağırlaşmış gör­mek, onun halinin değişmesine işâret eder.

Rüyada ayaklarının çok olduğunu görmek, misafir için hayra ve menfaate; gemiciler için çok menfaatli yolculuğa işâret eder.

Liderliğe uygun olanlar için rüyada ayakla­rının çok olduğunu görmek, lider olmaya işâret eder.

Rüyada ayaklarının çok olduğunu görmek, fakirler için ümit ettikleri hayır şeylerinin orta­ya çıkmasına; zenginler için dert ve hastalığa işâret eder.

Az gören kimse için rüyada ayaklarının çok olduğunu görmek, göz ışığının gitmesine işâret eder.

Rüyada ayaklarının çok olduğunu görmek, tehlikeli insanlar için de hapis, keder ve kınan­maya işâret eder.

Rüyada ayaklarının demirden olduğunu görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun ve ge­çiminin güzel olmasına işârettir.

Rüyada ayaklarının cam ve billurdan ol­duklarını görmek, ömrünün azlığına ve zayıflı­ğına işârettir.

Rüyada ayaklarının altından olduğunu gör­mek, borcu için veya başka bir sebepten dola­yı giden malının peşinden koşturup durmasına işârettir.

Rüyada ayaklarının gümüşten olduğunu görmek, kadınlar peşinde dolaşıp durmasına işârettir.

Rüyada ayaklarının bakırdan olduğunu görmek, iflas etmesine işârettir.

Rüyada ayaklarının kalaydan olduğunu görmek, azasında uyuşukluk meydana gelme­sine yahut felç gelerek bedeninin yansının hareketsiz kalmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ayaklarından birinin taş olduğunu görmesi, ayaklarından birisinden faydalanamayacağına işârettir.

Rüyada ayağının kesildiğini görmek, malı­nın yarısının gitmesine işâret eder.

Rüyada iki ayağının da kesildiğini görmek, malının ve geçiminin elinden gitmesine; bazen de rüyayı görenin ölebileceğine işâret eder.

Rüyada görülen iki ayak, anne ve babaya işâret eder.

Rüyada ayağının yüksek olduğunu yahut ayak parmaklarının çok olduğunu görmek, güce, izzet ve şerefe işârettir.

Rüyada ayağının kırıldığını gören kimse, Allah Teâlâ Hazretleri’nden afiyet istemelidir. Bazen de rüyada ayağının kırıldığını gören kimse, hasta ise ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ayağının birinin di­ğerinden çok uzun olduğunu görmesi, o kimsenin yolculuğa çıkmasına ve yardıma işârettir.

Rüyada ayağının birinin diğerinden çok uzun olduğunu gören kimse eğer zengin ise, hasta olmasına ve işlerini gördürecek ve onu yürütecek birisine muhtaç olmasına işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada dört ayağının olduğunu görmesi, yolculuğa çıkacağına ve orada yardıma nâiliyete işârettir.

Zengin bir kimsenin rüyada dört ayağının olduğunu görmesi, hastalanacağına işâret eder.

Bazen de rüyada dört ayağının olduğunu görmek, uzun ömürlü olmasına veya bir bine­ğe binmesine işâret eder.

Rüyada dört ayağının olduğunu görmek, hasta için ölüme işârettir.

Rüyada bir ayağı üzerinde yürüdüğünü görmek, malının yahut ömrünün ya da işleri­nin yarısının gitmesine işâret eder.

Rüyada üç ayak üzerine yürüdüğünü gör­mek, rüya sahibinin ömrünün çok uzun olacağı­na yahut yakalanacağı bir hastalıktan dolayı asâ ile gezmeden vefat etmeyeceğine işâret eder.

Rüyada ayaklarının etinin gittiğini görmek, çok ihtiyarlığa işâret eder.

Rüyada iki ayaklarının parmaklarını gör­mek, yi amellere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ayakları ile devlet rei­sini çiğnediğini görmesi, o kimsenin yürürken üzerinde melik resmi bulunan bir altına rast- geleceğine ve onun eline bir altın geçeceğine işâret eder.

Rüyada kendi ayağını yediğini görmek, Allah Teâlâ’ya yaklaştıracak yola nâiliyete işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada kendi ayağını yediğini görmesi, o kimsenin, din ve dünya işinde bütün ihtiyaçlarının yerine gelmesine ve muradına ermesine işâret eder.

İnsanın rüyada görülen ayağı onun varlığıdır. İnsanın ayaklarında meydana gelen şeyin yorumu, onun malına ve durumuna aittir.

Ayak, kişinin malı, genişlik ve darlığı, reisi ve itimat ettiği şeyidir.

Ayaklarının yeşil olduğunu gören kimsenin malında zararı olur.

Yalınayak yürüdüğünü gören kimseye sıkıntı, meşakkat ve dert erişir.

Rüyada bir insanın ayağını yediğini gören kimse Allah Teâlâ Hazretlerine yaklaştıracak yola kavuşur. Din ve dünya işinde o kimsenin bütün ihtiyaçları yerine gelir.

Ayaklarının yandığını gören kimsenin sahip olduğu şeyde değişiklik meydana gelir.

Bir kimse rüyada ayaklarından birinin taş olduğunu görse, ayaklarından biri kurur ve ondan faydalanamaz.

Ayağının kesildiğini gören kimsenin malının yarısı gider. İki ayak ana ve babadır.

Rüyada ayağının yüksek olduğunu yahut ayak parmaklarının çok olduğunu görse, izzet, devlete ve kuvvet kavuşur.

Ayaklarının ikisinin de kesildiğini görse, malı ve geçimi elinden gider, bazen de rüyayı görenin ölümüne işarettir.

Bir kimse rüyada ayağının birinin diğerinden çok uzun olduğunu görse, o kimse yolculuğa çıkar. Eğer zengin ise hasta olur ve işlerini gördürecek ve onu yürütecek birisine muhtaç olur. Rüyada dört ayağının olduğunu gören kimse eğer fakir ise yolculuğa çıkar ve orada yardıma kavuşur. Eğer zengin ise hastalanır.