Etiket arşivi: rüyada yeni elbiselerinin üzerinde bit görmek

Rüyada Bit Görmek

Rüyada bit görmek, bir hastalıktan sonra kesin iyileşme­ye işarettir. Bit öldürmek yakınlarınızdan birine zulüm etmeye işa­rettir. Bitlendiğinizi görmek, zengin olmaya ve dostlarınızın çoğalacağına,üzerinden bit döküldüğünü görmek, bu çok kimselerin siz den faydalanacaklarına yorumlanır. Bit hücumuna uğramak mal ve kazancınızın bugünkünden daha çok olacağına işaret eder. Üzeri­nizdeki bitleri silkip atmak kendi elinizle malınızı dağıtacağınıza, har vurup harman savuracağınıza işarettir.

Rüyada bit görmek, mal ve ev halkı ile tabir olunur.

Rüyasında kendi üzerinde bitlerin dolaştığını gören kimse­nin, eline çok mal ve para geçer veya ev halkı, aile efradı çoğalır, şeklinde-yorumlanır.

Rüyada yeni elbiselerinin üzerinde bit gören kimsenin, mal ve serveti artar diye tabir edilir. Eğer gördüğü bit eski elbi­senin üzerinde ise, rüyayı görenin fazlaca borçlanacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada elbiselerinde veya vücudunda bitlerin çoğaldığını, birçok bitlerin bulunduğunu görmek iyidir. Bu nimetlerin çoğalmasına ve bereketin artmasına, üzüntü ve kederler­den, dert ve belalardan kurtulacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında üzerine bit düştüğünü görmek, birçok kişilerin, rüya sahibinden faydalanacağına ve ondan menfaat sağ­layacağına işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyasında kendi üzerinden bitlerin yere döküldüğünü gör­mek, rüyayı gören kişinin, kar ve kazancının artacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada bit görmek, mala işâret eder.

Rüyadayeni elbisesinde bit olduğunu gör­mek, rüya sahibi için artması ümit edilen mala ve dünyalığa işâret eder.

Rüyada eski ve kirli elbisede bit olduğunu görmek, rüya sahibinin fazla borçlanacağına ve zillete işâret eder.

Rüyada yerde görülen bitler, zayıf ve âciz insanlara işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir biti öldürdüğünü görmesi, o kimsenin, sünnete aykırı bir şey istemesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında az bit görmesi ve onları öldürmesi, o kimsenin bütün üzüntüle­rinden kurtulmasına işâret eder.

Rüyada çok bit görmek, uzun bir hastalı­ğa, zarara, fakirlik ve ihtiyaca işâret eder.

Rüyada çok bit öldürmek, üzüntü, keder ve sıkıntısı bulunan kimsenin, düştüğü üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmasına işâret eder.

Rüyada elbisesinde veya vücudunda çok bit bulunduğunu görmek; hayra, nîmete, berekete üzüntü ve kederlerden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada üzerine bit düştüğünü görmek, malından bir çok kimsenin faydalanacağına işâret eder.

Rüyada üzerinden bitlerin yere döküldü­ğünü görmek, kazancının ziyade olacağına işâret eder.

Rüyada bit yediğini görmek, birisinin gıy­betini yapmaya yahut düşmanı kahretmeye işâret eder.

Bir kimseyi rüyada kendi elbisesinden bit topladığını görmek, o kimseye abartılı bir ya­lan söylenmesine işâret eder.

Bir kimseyi rüyada bir bitin ısırdığını gör­mek, o kimseye zayıf bir topluluğun söz ataca­ğına ve o kimseye iftira edeceklerine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bitin kaşın­dırdığını görmesi, o kimsenin borçlu olduğun­dan aranmasına işâret eder.

Rüyada buğday biti görmek, azap çekme­ğe işâret eder.