Etiket arşivi: rüyada yatak çarşafı görmek

Rüyada Çarşaf Görmek

Rüyada yatak veya yorgan çarşafı görmek, ya­kın gelecekte evlenmeye ve mesut bir yuva kurmaya işaret olarak yorumlanır. Kırmızı çarşaf kadın yüzünden kavga etmeye işarettir. Beyaz ve temiz çarşaf almak, güzel biriyle evlenmeye işarettir. Çarşafın çalınması, yırtılması veya yanması rüyayı gören erkek ise karısından boşanmaya, kadın ise kocasının ölümüne işarettir. Çar­şaf vermek, verdiği kimsenin evlenmesine, çarşaf verdiği kimse tanımadığı birisi ise bir aracı olmaya işarettir.

  • Rüyada çarşaf görmek bekar ise, evleneceğine işarettir. Evli kimse görürse, evladı olacağına işarettir.
  • Rüyada yatak çarşafı görmek, bolluk, ve berekete işarettir.
  • Rüyada yeni ve mükemmel beyaz bir çarşaf gören kimsenin bu rüyası, yüksek dereceli ve değerli bir kimse olduğuna işaret şeklinde yorumlanır.
  • Erkek bir kişinin çarşaf görmesi, emanet ehli olmasına işaret şeklinde yorumlanır.
  • Rüyada erkeğin çarşaf giydiği görülse, bu rüya keder ve sı­kıntı ile tabir olur.
  • Kadının çarşaf giydiğini görmesi, sevince ve ferahlığa işarettir.
  • Rüyada çarşaf görmek, kadınla tabir olunur. Çarşaf gör­mek, bir çeşit gizlilik, sır anlamında bir simgedir şeklinde tabir olunur.

Rüyada yeni, beyaz, sık ve kuvvetli dokun­muş çarşaf görmek, rüya sahibinin izzet ve yüksekliğine işârettir.

Rüyada ince dokunmuş çarşaf görmek, rüya sahibinin dinde hassaslığına ve güzelliğe işârettir.

Rüyada yatak çarşafı görmek, bolluk, be­reket ve rızka işâret eder.

Kış mevsiminde çarşafa büründüğünü gör­mek, o kimsenin fakir olduğu halde bezenerek haddinden fazla kibirli olacağına işârettir.

Rüyada güzel bir çarşaf içerisinde uyudu­ğunu görmek, kapalı ve güzel bir kadına nâil olmaya işârettir.

Bir adamın rüyada bir çarşaf içerisinde uyuduğunu görmesi, dindar bir kadınla evlen­meye işârettir.

Bir erkeğin rüyada çarşaf giydiğini görme­si, üzerinde bulunan emanet bir şeye işârettir.

Bir kadının rüyada çarşaf görmesi, zinete işârettir.

Rüyada kadını ucube gibi gösteren kaba ve çirkin bir çarşaf giydiğini görmesi, yoksulluğa işârettir.

Bazen rüyada çarşaf görmek, rüya sahibi­nin hanımına veya evinin idarecisine işâret eder.

Rüyada kırmızı renkte bir çarşaf giydiğini görmek, hanımı sebebiyle yapılan bir kavgaya işâret eder.

Bir kadının, rüyasında parlak ve kırmızı gibi dikkat çekici renkli bir çarşafı olduğunu görme­si, kadının töhmet altında kalacağına işârettir. Bu çarşafla dışarı çıktığını görmesi ise, o töh­metin her tarafa yayılıp açığa çıkmasına işârettir.

Rüyada görülen çarşaf, rüya sahibinin hanımı veya evinin idarecisidir. Rüyada bir çarşaf içerisinde uyuduğunu gören kimse, mütedeyyin bir kadına kavuşur.

Rüyada görülen ve belden yukarı örtülen çarşaf, eğer taze, beyaz, sık ve kuvvetli dokunmuş ise, rüya sahibinin izzet ve yüksekliğine yorumlanır. Eğer ince olursa sahibinin dinde inceliğine yorumlanır. Çünkü örtü kişinin din ve emanetidir.