Etiket arşivi: rüyada vakitsiz yağmur yağdığını görmek

Rüyada Yağmur Görmek

 • Rüyanızda yağmur yağdığını görmek, elinize para (mal) gireceğine işaretle yorumlanır. Rüyada yağmur görmek hayır ve iyiliğe yorularak Cenab-ı Allah’ın kullarına olan rahmeti ve lütfü olarak da tabir olunur.
 • Rüyada görülen yağan yağmurdan herhangi bir zarar meydana gelmiyorsa, gelmediyse bu rüya hayra ve rızka, zenginliğe işaretle tabir olunur.
 • Rüyada insanların (halkın) arzu ettiği bir vakitte yağmur yağdığını görmek, (yani vaktinde yağmur) hayır ve berekete yorulur.
 • Vakitsiz yağmur yağdığını görmek, iyi değildir. Bu rüya, zarar ve ziyana ve felakete işaret eder.
 • Rüyada hafif bir yağmur yağdığını görmek, bütün afetlerden, musibetlerden emniyette olacağınıza işarettir.
 • Eğer yağ­mur yağışı mevzii ise veya eve yağmış bulunuyorsa o ev halkının endişe ve üzüntüsüne veya sevdiği bir değerli eşyasının kaybından dolayı rüya sahibine gelecek sıkıntı ve tasaya işarettir.
 • Gökten kan ve taş yağmakta olduğunu gönnek, günahlara ve isyana işaret eder. Yağmurun sizi ıslattığını görmek, bol rızka, her türlü tasa ve sıkıntıdan kurtulmaya, o yıl içinde her işte başarıya, yağmurun her tarafa hasar verdiğini ve ağaçları kökünden söküp yıktığım görme devlet tarafından gelecek fitne ve felakete işarettir.
 • Rüyada görülen yağmurdan zarar gelmediği takdirde, hayra ve rızka yorumlanır.
 • Bir kişinin rüyasında yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kişinin ümidini kestiği bir şeyinin gerçekleşmesine, hayır, bereket ve nîmete kavuşmasına, eğer kederli ve borçlu ise bunlardan kurtulmasına yorumlanır.
 • Yağmurun şehrin her tarafına yağdığını görürse, o şehir halkının hepsini sevindirecek olumlu gelişmelere yorulur.
 • Çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri müjdeye ve onların yetişecekleri ucuzluğa ve bolluğa, insanlara ve ekili araziye zarar veren yağmur üzüntü ve kedere yorulur.
 • Yağmurun seller oluşturması ve ağaçları kökünden sökmesi idareciler tarafından o bölgeye gelecek fitne ve zulme yorulur.
 • Yağmur yağarken, kendisini duvar ve saçak altında görmek, başa gelecek zarara veya hasta ise hastalığının artmasına işâret eder.
 • Yağan yağmurdan, gusül veya namaz abdesti alırsa veya vücudundaki bir pisliği yıkarsa, eğer kâfir ise Müslüman olmaya işârettir.
 • Eğer günahkârsa tövbe etmeye, fakir ise zengin olmaya işârettir.
 • Yağmur suyundan içse, eğer yağmur suyu berrak ise hayra, bulanıksa hastalığa isabet eder.
 • Bazen  yağmur gerek insanlardan ve gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan şeyin hayatta oluşuna yorulur. Bazen de yağmur, insana vaad edilen şeylerin yerine getirilmesine yorulur. Yine yağmur, insanlara eza veren, onların hoşlanmadığı şeylerin geride kalmasına da yorulur. Bazen faydalı yağmur, rakiple anlaşmaya işâret eder. Bazen yağmur, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek belalara işâret eder. Bazen mevsiminin dışında yağan zararlı yağmur, hastalıklara işâret eder.Rüyada görülen yağmurdan zarar gelmezse hayra ve rızka işaret eder. Bazen yağmur, gerek insanlardan, gerekse yeryüzünden olsun, kendisinden korkulan şeyin hayatta oluşu anlamına gelir. Bazen de yağmur insana vaat edilen şeyin yerine getirilmesi demektir. Eğer yağ¬mur bir yere mahsus ise, o yer halkının üzüntüsüne veya sevdiği bir şeyi kaybetmesinden dolayı rüya sahibinin üzülüp kederlenmesine işarettir. Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmak anlamına gelir.

  Eğer göğün ve bulutun her tarafından yağmur yağdığını görürse, o kimsenin ümidini kestiği bir şeye kavuşması, kederli ve borçlu ise kederinden ve borcundan kurtulması demektir.

 • Yağmurun sadece kendi evine yağdığını gören kimse menfaat, hayır ve iyilikle karşılaşır. eğer su temizse o kimse fayda görür. Eğer su bulanıksa bir zarar gelir.

  Bazen de yağmur insana vadedilen şeyin yerine getirilmesine yorumlanır.

  Bazan faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya yorumlanır.

  Bir kimsenin rüyada yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestiği bir şeyinin canlanmasına, hayır, bereket ve nimete kavuşmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasına yorumlanır.

  Yağmurun şehrin her tarafına yağdığını görse, bu rüyanın yorumu o şehir halkına aittir.