Etiket arşivi: rüyada uyuzunu kaşıdığını ve ondan su aktığını görmek

Rüyada Uyuz Görmek

Rüyada vücudunda uyuz olduğunu gör­mek, zahmet ve meşakkat ile mal kazanmaya delâlet eder.

Rüyada uyuzu kaşıdığını ve ondan su çık­tığını görmek, mala nâil olmaya delâlet eder.

Rüyada uyuz olduğunu görmek, veba has­talığına yakalanmaya işârettir

Rüyada uyuz olmak ve kaşınmak, akraba tarafından gelecek üzüntü ve sıkıntılara işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyasında kendisinde uyuz ya da başka bir hastalık olduğunu gör­mesi, işinin kolaylaşıp çok zengin olacağına işâret eder.

Zengin bir kimsenin rüyasında kendisinde uyuz ya da başka bir hastalık olduğunu gör­mesi ise, liderliğe işârettir.

Kaşımakla uyuzun sakinleştiğini görmek, rüya sahibinin sıkıntı ve zahmet sebebiyle hayra ve de rahata kavuşmasına işârettir.

Vücudundaki uyuzun sulu olduğunu gör­mek, üzüntü ve sıkıntı ile elde edilen mala işâret eder.

Rüyada uyuzun karnına geçtiğini görmek, üzüntü ve kederinin mal ve evladı tarafından olacağına işâret eder.

Vücudundaki uyuzundan kendisine zarar geldiğini görmek, rüya sahibinin bir zorluk anında malyla kendisine yardım edecek birisi­ni istediğine işâret eder.

Rüyada boynunun uyuz olduğunu gör­mek, rüya sahibinin üzerine borç birikeceğine işarettir.

Rüyada hanımında uyuz görmek, hanımı­nın her işte çirkin ve rüsvay olmasına işârettir.

Rüyada görülen uyuz, fakirlik ve çoluk çocuk istemeye de işâret eder.

Rüyada uyuz görmek, zengin olmaya ve faydalı şeylere sahip olmaya işarettir

Rüyada uyuz olup sonra kurtulduğunu görmek, sıkıntı ve kederden kurtulmaya işarettir.

Bazı yorumcular, rüyada uyuz olduğunu görmeyi, yakınla­rından gelecek bir üzüntü ve kedere işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Uyuz olduğu yere ilaç sürdüğünü gör­mek, üzüntü ve kederinin gideceğine, rahatlayacağına işa­rettir denmiştir.

Başka birinin vücudunda uyuz görmek de, rüya sahibi için yine üzüntü ve kedere düşmeye işarettir denmiştir. Bu da işlerindeki bozukluk ve dara düşmek ve işinden uzaklaş­tırmak veyahut amirlerinden, müdür ve idarecilerinden azar yemek, kötü söz işitmek gibi hallere işaretle tabir olunmuştur.

İbn-i Sirin’in yorumu

Kişinin rüyada uyuz olduğunu gör­mesi, zahmet ve meşakkatle kazandığı mala ve zorluklar içinde elde ettiği paraya işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında uyuzunu kaşıdığını ve ondan su aktığını gören kimse, kolaylıkla kazandığı ve elde ettiği mala, mal sahibi olduğuna işarettir.

Vücudunda uyuzdan eser, iz ve leke kaldığını gören kimse­nin mal ve para biriktireceğine işaret eder şeklinde yo­rumlamıştır İbn-i Şirin hazretleri.

Kendisinde uyuz veya başka bir hastalık olduğnu gören, fakir ise işi kolaylaşır ve zengin olur. Zengin ise reisliğe yorumlanır.

Vücudunu kaşıdığını gören kimse aile ve akrabaların halini araştırır ve onlardan sıkıntı ve güçlüğe girer.

Kaşımakla uyuzun sakinleştiğini gören kimse sıkıntı ve zahmet sebebiyle hayra ve rahata kavuşur.Bedeninde uyuz olduğunu gören kimse kardeşi ya da geçim sıkıntısı nedeniyle zorluk yaşar. Uyuz sol elde ise erkek kardeş ya da ortaktan gelecek üzüntü anlamına gelir. Uyuz karında ise, üzüntü ve keder mal ya da evlattan gelir. Bazı yorumlara göre de kendisinde uyuz olduğunu gören fakir ise işi kolaylaşır ve zengin olur. Vücudunu kaşıdığını gören kimse ailesini ve akrabalarını araştırır. Kaşıyarak uyuzun etkisinin azaldığını görmek, sıkıntı ve zahmet sonrasında hayra, üzüntüden kurtulmaya ve rahatlamaya işaret eder.