Etiket arşivi: rüyada ücret görmek

Rüyada Ücret Görmek

Rüyada ücret (yevmiye) ödediğinizi görmek, iyiliğe ve hayırlı bir harekete işarettir.

Rüyada ücret alıyorsanız, birilerinin emri altına girmeye işaretle yorumlanır.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve kedere, yaramazlığa ve başkalarının elinde bulunan şeylere tamah etmeye işarettir ki uğursuzluktur.

Rüyada bir iş karşılığında birisine ücret ödediğinizi görmek, hayra işarettir. Kendiniz iş karşılığında ücret alırsanız bir sebepten dolayı emir altına gireceğinize işaret eder.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuz­luğa ve başkasının elinde bulunan bir şeyi arzu etmeye işâret eder.

Rüyada bir iş karşılığında ücret aldığını görmek, emir altına girmeye ve başkasına ba­ğımlı olmaya delâlet eder.

Rüyada bir şeye ücret ödediğini görmek, iyi bir işe alâmettir.

Yine rüyada ücret almayı gerektiren bir iş yaptığını görmek ve o işi yapmak, sözde dur­maya, dostluğu korumaya ve ücretleri kazan­maya işâret eder. Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tamah etmesine yorumlanır.

Bir kişi rüyasında ücret almayı gerektiren iyi bir iş yapsa, o kimsenin sözünde durmasına, dostluğu muhafaza etmesine işaret eder. Rüyada ücret vermek de almak da iyiye yorumlanır. Ücret verdiğini gören, birine yardımda bulunacaktır. Ücret alan, yapılan bir iyiliğe sevinecektir. Verilen veya alman paranın miktarı, yani sayısına göre yorum yapılmalıdır. Selimiye göre; rüyada birisine bir iş karşılığı ücret ödemek veya sizin yaptığınız bir işe karşılık ücret aldığınızı görmek, hayırlı bir iş yapacağınıza ve geçiminizin düzeleceğine işarettir. . Bir kimse ücret almayı gerektiren bir iş yapsa, o kimsenin sözünde durmasına ve dostluğu muhafaza etmesine işarettir.