Etiket arşivi: rüyada temiz çamaşır görmek

Rüyada Çamaşır Görmek

Rüyada temiz çamaşır görmek, tasarruf yap­manız gerektiğine, pis çamaşır görmek, yüzünüzü kızartacak bir davranışta bulunacağınıza işarettir. Çamaşır görmek, devamlı sev­giye de yorumlanır. Sırttan çamaşır çıkarmak işsiz kalmaya, dola­yısıyla sıkıntıya düşmeye işarettir. Çamaşır yıkamak kötü niyetle­re ve şehvete işarettir. Çamaşırını kesilmiş görmek, büyük bir dü­şünce ve kedere işarettir. Çamaşır dikmek birisinin hükmü altına girileceğine işarettir. Çamaşır satın almak, gizlilik içinde yapılan bir işin başkaları tarafından duyulacağına işarettir Çamaşır satmak yakın bir gelecekte önemli bir hastalığa tutulmaya, fakire çamaşır vermek, önemli miktarda kazanca ve sevince işarettir. Fazla miktar­da çamaşır görmek, çok müsrif olunduğuna işarettir. Bir hastaya ait çamaşır görmek, işlenilen bir kabahat yüzünden acıya işarettir.

Rüyada çamaşır yıkadığını görmek, üzüntü ve ke­derlerden kurtuluşa işarettir, şeklinde tabir olunur.

  • Bazı yorumculara göre: Bir kimse rüyasında çamaşır gör­se, bu rüyası onun çok arzu ettiği, sevdiği ve beğendiği bir işe başlayacağına işarettir. Çamaşır kederden kurtuluşa ve temizliğe işaret eder.
  • Bir kadın rüyasında çamaşır yıkadığını görse, bu rüyası onun kocası ile arasında küçük bir tartışma (kavga) çıka­cağına işarettir.
  • Bir kimse rüyasında çamaşır değiştirdiğini görse onun bu rüyası bekar ise evleneceğine işarettir.
  • Kişi rüyasında bir dükkandan iç çamaşırı satın aldığını gör­se, yeni arkadaşlar ve yeni dostlar edineceğine işaret eder.
  • Bir kimse rüyasında evinin avlusunda ipe çamaşırlar astığı­nı görse, onun bu rüyası ayrılığa işaret olarak yorumlanır.
  • Bazı kere de rüyada görülen çamaşır yeniliklere işaretle tabir olunmuştur. Bazen de çamaşır yıkadığını görmek, bir işten pişmanlık duymak ve kederden kurtulmaktır şeklin­de yorumlanmıştır.
  • Çamaşır yıkamak yukarıda da açıklandığı üzere, çamaşır yıkamakla ilgili rüyalar değişik şekillerde yorumlanmıştır. Kişinin rüyasında çamaşır yıkadığını görmesi onun büyük bir üzüntü ve keder içinde olduğuna ve bundan kurtul­mak için büyük bir çaba harcadığına işaretle yorumlanır.
  • Rüyasında beyaz çamaşırlar görmesi veya yıkadığını gör­mesi, hafif ve küçük üzüntülerinin olduğuna, renkli ça­maşırların görülmesi ise, keder ve üzüntüsünün büyük ve ağırlığına işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyasında çamaşırlarını astığını görmek, rüya sahibi kişi­nin başında dolaşan bir musibet ve beladan kurtulacağına ve esenliğe kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada çamaşır yıkadığını görmek, rüya sahibinin keder ve dertlerinden kurtulacağına işarettir.

Rüyada renkli çamaşırlarını yıkadığını gör­mek, büyük dertlerinden kurtulacağına işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyasında, eski çama­şırlarını atıp yenisini giydiğini görmesi, evlenmesine işârettir.

Balkonunda veya evinin bahçesinde bir ipe çamaşır astığını görmek, ayrılığa ve hicrana işâret eder.

Rüyada bir mağâzâdan çamaşır aldığını görmek, yeni dostlar edinmeye işârettir.