Etiket arşivi: rüyada tanıdığın bir insan görmek

Rüyada İnsan Görmek

Rüyada bilinmeyen ve tanınmayan birisini görmek, kendinizi gördüğünüze yorumlanır. Tanıdığınız bir adamı görmek, o adamdan veya başkasmdan bir şey alacağınıza işarettir. Şayet o şahıstan mal alırsanız aranızda kavga ve münakaşa çıkacağına işaret eder.

Rüyada tanımadığı bir insan görmek, rüya sahibinin kendi şahsıyla yorumlanır denmiştir. Bir kişinin rüyada bir insan görmesi ve o gördüğü insanın hiç kimseye ben­zememesi yani, tanımadığı bir insan olduğunu görmesi, bu görülmüş insan, rüya sahibinin kendi nefsi ve kendi şahsı olarak yorumlanır. Rüyada görülen bu insanın yaptı­ğı işler, kötü veya iyi, rüya sahibine işaretle yorumlanır. Cenab-ı Allah, rüya sahibine kendi kendisine göstermiş demek olur şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada tanıdığı bir insanın yüksek rütbe sahibi olduğunu veya bulunduğu rütbeden düştüğünü yahut da o kimseye bir afet ve belanın geldiğini görmek, rüyada görüldüğü gibi o adama hayır ya da kötülüğün geleceği­ne işârettir.

Rüyada tanıdık birisini görmek, o kimseden yahut o kimseye benzer birisinden bir şey almaya işâret eder.

Rüyada tanıdık bir kimseden sevdiği bir şeyi aldığını görmek, ondan ümit ettiği bir şeyi elde etmeye işâret eder.

Rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insanı görmek, rüyayı görenin nef­sine işâret eder.

Rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insanı gören kimse, o kimseye hayır iş işlemişse kendi fiilidir.

Bazen rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insanı görmek, rüyayı gö­renin rızık ve ecelinin son haddinde olduğuna işâret eder.

Rüyada iki kişiyi bir arada görmek, korku­dan emin olmaya işâret eder.

Rüyada üç kişiyi bir arada görmek, rüya sahibinin haram şeyleri işlemekten kendisini muhafaza etmesine işâret eder.

Rüyada bir kimseden ip aldığını görmek, rüya sahibinin o kimseden ümidini kesmesine ve aralarında düşmanlık ve buğz meydana gelmesine işâret eder.

Rüyada makam sahibi birisinden yeni bir elbise aldığını görmek, makam sahibinin yeri­ne tayin edilmeye işâret eder.

İnsanlardan ma’ruf ve meşhur kimse hak­kında görülen rüya, nefsine, cinsine, benzeri­ne veya şehir ve mesleğine işârettir.

Bir kimse rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insanı görse, o adam rüyayı görenin nefsidir. Allah O’na göstermiştir. Eğer rüyayı gören, o kimseye hayır işlemişse kendi fiilidir. Bazen bu rüya, rüyayı görenin rızık ve ecelinin son haddinde olduğunu gösterir.

Eğer iki kişi görse, korkusu varsa korkudan emin olur. Eğer üç kişi görse bu rüya sahibinin haram şeyleri (günahları) işlemekten kendisini muhafaza etmesine yorumlanır.

Gördüğü adam makam sahibi birisi ise ve ondan da yeni bir gömlek aldığını görse, makam sahibinin yerine tayin edilir. Eğer o kimseden ip aldığını görse rüya sahibi ondan ümidini keser ve aralarında düşmanlık meydana gelir.

Bir kimse tanıdığı bir insanın rüyada yüksek rütbe sahibi olduğunu veya bulunduğu rütbeden düştüğünü yahut da o kimseye bir afet ve belanın geldiğini görse, gördüğü gibi o adama hayır ya da kötülüğün geleceğine alamettir.