Etiket arşivi: rüyada tabakhane görmenin anlamı nedir

Rüyada Tabakhane Görmek

Rüyada tabakhane görmenin yorumu, mezbaha görmenin yorumu gibidir demişlerdir. Bazı yorumcular tabakhane görmeyi, ilim irfan yuvası olan tekke ve ilim, ahlak ve terbiye öğrenilen yerlere işaret eder demişlerdir.

Bazen de, tabakhane görmeyi, zahmet ve meşakkat çe­ken, eza ve cefaya katlanıp sabreden bir kadına işaretle yorumlanmıştır. Çünkü tabakhane adeta eza ve cefa yeri­dir. Bazen de, tabakhane görmek, kaba, sert mizaçlı ve kö­tü ahlaklı bir kadına veya pislikten sakınmayan bir kadına işaretle yorumlanır demişlerdir. Çünkü tabakhanede deri­den çıkan pisliklerden korunmak çok zor bir iştir. Bazen de tabakhane görmek, mala işarettir denilmiştir. Çünkü orası bir geçim kaynağıdır.

Bazen rüyada görülen tabakhane, güçlü­ğe, şiddete, meşakkat ve zahmete, her türlü zorluğa sabreden kadına yorulur.

Bazen de rüyada görülen tabakhane, mal ile tabir edilir.

Tabakhane rüyası, sert, kaba, kötü ahlâklı ve huysuz bir kadına da işâret eder.

Rüyada tabakhanedeki deri ıslatılan havu­zu görmek, hamama işâret eder.

Rüyada tabakhane görmenin yorumu «Mezbaha görmenin» yoıumu gibidir. Çünkü tabakhanede de su, pis koku ve yüzülmüş deri bulunur.

Bazen tabakhane ilim yuvası, tekke ve ahlak öğrenilen yerlere yorumlanır. Bazen de tabakhane meşakkat ve zahmete tahammül eden, eza ve cefaya sabreden kadına yorumlanır.