Etiket arşivi: rüyada sünnetçi görmek

Rüyada Sünnet Görmek

Rüyada kendini sünnet olmuş görmek, keder ve ızdırapdan kurtulmaya, yakınlarından yardım ve menfaat görmeye işaret sayılır. Bir çocuğu sünnet ettiğini görmek, bir akrabaya yar­dım edeceğine, sünnet düğününde bulunduğunu görmek,akraba ve dostlarla bir eğlencede bulunmaya işaret olarak yorumlanır. Rüyada sünnetçi görmek, bütün keder ve sıkıntılardan yakında kurtul­maya ve sevinçli haberler almaya işarettir.

Rüyada sünnet görmek, oğullarından ve ailesinden yardım göreceğine işarettir.

Kendisini sünnet olmuş görmek, akrabalarından yardım, fayda ve yarar göreceğine işarettir.

Rüyada sünnet ettiğini görmek, pisliklerden temizlenmeye, ferahlığa ve sevince işârettir.

Bir kimsenin rüyada sünnet olduğunu görmesi, işleyeceği bir amelden dolayı Allah’ın (c.c.) o kimsenin günâhlarını affetmesine işâı et eder.

Bazen rüyada sünnet olduğunu görmek, evlenmeye müracaat etmeye işârettir.

Bazen de rüyada sünnet, ismin yüceliğine ve namusun korunmasına işârettir.

Bazı kere de rüyada sünnet olmak, hanım ve çocuktan ayrılmaya işârettir.

Bekâr bir kızın rüyada sünnet olduğunu görmesi, o kızın evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin sünnetsiz olduğunu görmesi, o kimsenin istifade edeceği bir mal için, yahut işlemiş olduğu bir günâhla İslâm’ı terk etmesine işâret eder.

Rüyasında sünnet ettiğini gören kişi pisliklerden temizlenir, sevince ve ferahlığa erişir.

Eğer sünnet olduğunu görmüşse işleyeceği hayırlı bir amelden dolayı Allah günahlarını affeder.