Etiket arşivi: rüyada sırat köprüsünden geçtiğini görmek

Rüyada Sırat Köprüsü Görmek

Rüyada sırat köprüsü görmek, hayırla yo­rumlanır. Sırat köprüsünde yürüdüğünü görmek, doğru­luk, iyilik üzerinde olmanın ve iyi bir kimse olmanın al­ametidir. Düşmek ise, doğruluktan ayrılığını ve ayrılacağı­nı bildiren bir işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında kıyamet gününde sırat köprüsünün üzerinden selametle rahat bir şekilde geçtiğini görmek, rüya sahibinin, doğru bir yolda, hak yol üzerinde olduğuna işarettir. Hayırdır, nimettir demiştir.

Rüyasında sırat köprüsünden geçerken düştüğünü görmek, iyi değildir. Rüya sahibi, bulunduğu işte halka zulmeder, günah işler ve çalışmasında iyi işler yapmaz, yapmadığı­na ve halkın onu kötü biri bildiğine işarettir demiştir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Bir kimsenin rüyada kendisini sırat köprüsü üzerinde bulunuyormuş olduğunu görmesi, onun (rüya sahibinin) din yönünden doğru bir yolda oldu­ğuna işarettir. Sırat köprüsünden ayağının kaydığını ve bu yüzden ağladığını görmek, rüya sahibinin dinin emirlerinde gaflet içinde olduğuna, ama sonunda akımın başına geleceğine ve doğru yola gireceğine, doğru yolda yerini alacağına ve affa uğrayacağına, Cenab-ı Allah’ın affına ereceğine işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Sırat köprüsü üzerinde güzel bir halde yürüdüğünü görmek, ilme, tevhide ve Sünnet-i Seniyyeye uymaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Sırat köprüsü üzerinde bulunduğunu görmesi, dinde istikamet üzere olmaya işâret eder.

Rüyada Sırat Köprüsü’nden selametle geçtiğini görmek, hayırlı ve doğru yola ve salaha işâret eder.

Rüyada Sırat köprüsünden cehenneme düştüğünü görmek, fitne, fesat ve büyük musibetlere işâret eder.

Gurbette ve Hac’da olan bir kimsenin rüyada sırattan selametle geçtiğini görmesi, memleketine selametle döneceğine işâret eder.

Sırat köprüsü üzerinde yürümek deniz yolculuğuna çıkmaya, yürürken kayıp düştüğünü görmesi zarara uğramasına, köprünün üzerinde duruyorsa din yolunda doğru yolda olduğuna, hacdayken sırat köprüsünü görmüşse sağ salim hacdan dönmesine işaret eder.

Rüyada Sırat Köprüsü üzerinde bulunduğunu gören kimse, dininde istikamet üzere bulunur. Sırat Köprüsü üzerinde yürüdüğünü ve ayağının kaymadığını gören kimse, büyük bir iş yapar ve ondan iyi bir netice alır. Korktuğundan emin olur.

Sırat Köprüsüne girdiğini ve ayağının kaydığını gören kimse, bir günah işler ve haktan ayrılır. Hacda bulunan kimse, Sırat köprüsünden geçtiğini görse, salimen hacdan döner.