Etiket arşivi: rüyada şimşek çaktığını görmek

Rüyada Gök Gürültüsü Görmek

Rüyada yağmursuz gök gürlemesi, korkuya yorumlanır.

Bazen gök gürlemek, güzel vaade ve hayırlı işlere, yorumlanır.

Rüyada gök gürültüsü hava karar­ması, yıldırım ve yağmuru bir arada görmek, bulunduğunuz şehir­de kıtlık olacağına,göğün kara bulutlarla örtülü olup şimşek çaktı­ğını gök gürlediğini görmek,o bölgede büyük bir karmaşanın orta­ya çıkacağına,yıldızların birbirine karıştığını görmek, savaşa. Gök gürültüsü halk arasında korku ve endişe olmasına, yağmurla bera­ber gök gürlemesi rahata, asayişe, hayır ve berekete, şiddetli gök gürültüsü haksızlığın ve zulmün artmasına işaret eder.

Rüyada görülen gök gürlemesi, mevsiminde olursa, yani rüyada mevsiminde göğün gürlediğini gör­mek, müjdeli bir habere işaret eder. Bu rüya, hayır ve be­rekete işaret olarak yorumlanır denmiştir. Bu rüya, eğer mevsimsiz olursa, savaş ve fitne çıkacağına ve askerin ha­reketine işarettir şeklinde yorumlanır.

Bazı yorumculara göre; rüyada gök gürültüsü işitmek, Cenab-ı Allah’a teşbih de bulunmaya (sübhanallah) demeye işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında gök gürültüsünü işiten kişi, eğer isyankar, gü­nahkar biri ise, tövbe ve istiğfar edeceğine, inancı yok veya bozuk ise, inancını sağlamlaştırıp doğru yola (İslam’a) gele­ceğine işaret eder denmiştir.

Rüyada kuru kuruya, yani yağmursuz gök gürlemesini işittiğini görmek, iyi değildir. Bu rüya korkuya işaret eder. İşaret edilen korku da, devlet büyükleri tarafından gelecek olan tehdit ve endişelerdir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada görülen gök gürlemesi, devlet baş­kanı tarafından korku ve tehdide işâret eder.

Bazen rüyada görülen gök gürlemesi, gü­zel vaade ve hayırlı işlere işâret eder.

Bazen de rüyada gök gürültüsünü işitmek, Allah Teâlâ Hazretlerine teşbihe işâret eder.

Bazı kere de rüyada gök gürlemesi, polise işâret eder.

Borçlu olan bir kimsenin rüyada gök gür­lemesini görmesi, o kimsenin borcunu öde­mesine işâret eder.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada gök gür­lemesini görmesi, o kimsenin hapisten kurtulmasına işâret eder.

Rüyada görülen gök gürlemesi, şimşek çakması ve yağmur yağması, yolcu için korku; yolcu olmayan için harisliktir.

Bir kimsenin rüyada halkın muhtaç olduğu vakitte yağmur ile beraber gök gürültüsünü işitmesi ve şimşeğin sesinin de korkunç olma­dığını görmesi, o mahalle halkının ucuzluk ve bolluğa nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada şehirlerden birisinde şiddetli gök gürlemesini yahut yüksek bir sesi işitmesi, o şehirde halkın aniden vefat edebi­leceğine yahut halk içinde fitne ve katlin çık­masına işâret eder.

İsyankâr bir kimsenin rüyada gök gürültü­sünü işitmesi, o kimsenin, tövbe ve istiğfar etmesine işâret eder.

İnançsız bir kimsenin rüyada gök gürültüsünü işitmesi, o kimsenin, İslâmyet’i kabul etmesine işâret eder.

Riyada görülen şimşeğin sesi, düşmanlık ve rüya sahibinin dinindeki noksanlığına ve malındaki zararına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada şimşeksiz gök gürül­tüsünü görmesi, hileye, yalana, koğuculuk etmeye işâret eder.