Etiket arşivi: rüyada sergiden bir şey almak

Rüyada Sergi Görmek

Rüyada sergi görmek, genellikle mala işarettir. Eşya sergisi görmek, elden çıkmış bir malın geri elde edilmesine, sergi­den eşya almak, faydalı bir işe ve ondan alınacak kazanca işarettir. Bir sergide eşya satmak malının bir kısmını başkalarına vereceği­ne, kendi sergisi olduğunu görmek, bir bina sahibi olacağına, ken­di sergisini yıktığını görmek, boşanmaya yorumlanır.

Rüyanızda bir sergi görüp de gezdiğinizi görmek, bir iş için seyahate çıkacağınıza ve elinize bir miktar para geçe­ceğine işaretle tabir olunur. 

Rüyada sergi görmek ve ona sahip olmak rahatlık, izzet ve yüksekliğe işâret eder.

Bazen rüyada sergi görmek, giysiye işârettir.

Kış gününde görülen serginin tabiri yaz gününde görülen serginin tabirinden daha güzeldir.

Bazen de rüyada sergi görmek, komşulara işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sergiyi sırtına aldığını veya sergiye büründüğünü görmesi, o kimsenin fakirleşmesine ve başkalarına ihtiyacını arz etmesine işârettir.

Yine rüyada sergi görmek, esnaf, fâkih ve imam için kendilerini fakirlik ve zaruretten emin kılacak, şiddet ve korkulardan koruyacak bir sanata işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sergisinde kir olduğunu görmesi, o kimsenin geçiminin kötü ve şöhretinin noksanlaşmasına işâret eder.

Rüyada görülen döşek ve ona ait olan yastık ve çarşaf gibi şeyler, ev sahibinin tamir aletleridir.

Bir kimsenin rüyada döşek veya döşeğe benzer bir şey üzerinde oturduğunu görmesi, o kimsenin bir arazi satın almasına işâret eder.

Rüyada görülen döşek, rüya sahibinin, üzerinde yaşadığı mekanı, dünyası ve mülküne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada döşeğini düşürmüş görmesi, dünyanın o kimseden uzaklaşmasına işaret eder.

Rüyada görülen döşek,yeni, geniş, sanallı ve sağlam olursa, rüya sahibi için uzun ömre, dünyaca genişliğe, yeni bir devlete, nimetin devamına, emir ve hükmünde kuvvete nâil olmasına işârettir.

Rüyada görülen döşek, ince ve yırtıksa az bir ömürle yine dünyaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada döşeğini durulmuş olduğu halde omuzu üzerinde görmesi, o kimsenin bulunduğu yerden bilinmeyen bir yere göç etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada döşeğin kendisi için açılıp serildiğini görmesi, o kimsenin rızkının geniş olmasına, fakirlik ve geçim sıkıntısından kurtulmasına işâret eder.

Rüyada görülen döşek, hâkimler ve reislerle ve ona ayak basan herkes ile toplanıp sohbet etmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyasında döşeğinin toplanması, hükmünün geçersizliğine yahut dünyasının kendisine yüz çevirdiğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada döşeğinin kaçırıldığını veya yandığını görmesi, o kimsenin ölebilece- ğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada döşeğinin yüzünün inceldiğini görmesi, o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve vücuduna zayıflık arız olduğuna işâret eder.

Rüyada parça parça kesilmiş döşek görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.

Yine rüyada görülen döşek, nefsini medh ve tezkiye eden bâtıl ve yalanı çok olan erkeğe işâret eder.

Kişi sergiye sahip olur, üzerine oturursa o kişi yüksek bir makama gelir. Esnaf ve imam için sergi görmek kendilerini fakirlikten ve korkulardan koruyacak sanat olarak yorumlanmıştır. Sergisi kirliyse geçimi zor olur. Kış gününde görülen sergi yazın görülen sergiden hayırlıdır.

Sergi, rahatlık, izzet ve yüksekliktir. Döşek ve ona ait olan yastık ve çarşaf gibi şeyler ev sahibinin alet ve edevatıdır. Bazıları da, “komşularıdır”, dediler.

Döşek veya döşeğe benzer bir şey üzerinde oturduğunu gören kimse bir arazi satın alır.

Döşek, sahibinin, yani kendisi için döşenilen kimsenin dünyası ve üzerinde yaşadığı mekanı, mülküdür.

Eğer görülen döşek yeni, geniş, sanatlı ve sağlam olursa, rüya sahibi için uzun ömre, dünyaca genişliğe, yeni bir devlete, nimetin kalmasına, emir ve hükmünde güce kavuşmasına yorumlanır.

Döşek, ince ve yırtıksa az bir ömürle yine dünyaya işaret eder.

Bir kimse döşeğini dürülmüş olduğu halde omuzu üzerinde görse o kimse bulunduğu yerden bilinmeyen bir yere göç eder ve mülkünden çıkar, dünyası ve tebaası da dürülür.

Parça parça kesilmiş döşek, üzüntü ve kederdir.