Etiket arşivi: rüyada sağlam bir kale yaptığını görmek

Rüyada Kale Görmek

Rüyada kale görmek, emel ve arzularınızın gerçekleşeceğine,din,doğru itikat, iyi niyet,emniyet ve selamet ile yorumlanır. Kendinizi bir kale üzerinde görmek, düşmanlarınızı mağlup edeceğinize işarettir. Kaleyi yıktığınızı görmek, inanç zayıflığına ve düşmanlarınızın vereceği zararlara yorumlanır

Rüyada kale görmek, emniyet ve selamete işaret eder. Bir kimse, rüyasında kendisini her ne şekilde olursa olsun, bir kalede bulunduğunu veya bulunuyormuş olduğunu görse, bu rüyası hayra işaret olarak yorumlanır. Böyle bir rüya görmek, iyidir, hayra işarettir.

Bazı yorumculara göre,

Rüyada kale görmek, İslam’ a, İslam inancına da işaret eder şeklinde yorumlanır.

Ünlü yorumcu Kirmani’nin yorumuna göre,

Rüyasında muhkem gayet sağlam ve sarp bir kale bulunduğunu ve orada yaşadığını gören kimsenin dindarlığı sağlam ve devamlı olur, niyeti ve işleri halis ve ihlaslı olur veya olacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyasında sağlam ve muhkem bir kaleden çıkıp indiğini ve bir daha dönmediğini ve dönmemiş olduğunu gören kimse, dininden zarar görür, dinden uzaklaşır veya uzaklaşacağına işarettir. Bazı yorumculara göre ise, düşmanına yenilir, düşmanı galip (üstün) gelir, rüyayı gören mağlup olur, düşmanı kendisinden intikamını alır, şeklinde tabir olunur.

Bir kimse rüyasında, kendisini kale duvarında asılı veya asılıymış olduğunu görse, onun bu rüyası, dininde samimi olmadığına, dindarlığının sahte olduğuna işaret olarak tabir olunur.

Rüyasında sağlam ve muhkem bir kale yaptığım gören kimse, düşmanından emin olup selamete kavuşur, nefsini haramlardan korur, zilletten ve kendisini aşağılayıcı şeylerden sakınarak korunur, bela ve musibetlerden uzak durur, böylece başı selamette olur ve olacağına işaret eder.

Rüyasında kendisini bir kalenin tepesinde oturduğunu veya oturmuş olarak durduğunu gören kimse, erkek kardeşinden veya evladından istifade ederek faydalanır ve bunların yardımıyla kurtuluşa erer veya ereceğine işaret eder.

Bir kimse, rüyasında çok uzaklarda bir kalenin bulunduğunu görse, oraya varmak için de yola çıkmış olduğunu görürse, o kimse, uzak bir yolculuğa çıkar veya çıkacağına ve işlerinin yolunda gideceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada kale görmek, İslâm ile tabir olunur. Çünkü kale insanı düşmana karşı koruyucudur. İslâm’da, kişinin dünya ve âhiretini koruyan bir unsurdur.

Rüyada kale içerisinde olan kimse, dininde ¡badet ve taatte bulunur ve kararlılığı nispetinde günâhlarından ayrılır.

Bazen kale rüyası, ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e ve insanı şeytan ordularından muhafaza eden şeylere işaret eder.

Bazen de kale görmek, hiç kimsenin kudreti yetemeyeceği kuvvetli ve metin bir insana

işaret eder.

Bazı kere de rüyada kale görmek, günâhlardan kurtulmaya ve Allah’a yönelmeye işaret eder.

Yine rüyada kale görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye işarettir.

Rüyada bir kaleye girdiğini görmek, ibadet ve taata ve korkudan emin olmaya işarettir.

Rüyada bir kalede olup nezdinde çok erzak ve silah bulunduğunu görmek, dinde salâh üzere olmaya işaret eder.

Rüyada müstahkem bir kaleye kapandığını görmek, işlerde başarılı olmaya işaret eder.

Rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmek, mülke malik olmaya işaret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmesi, evlenmeye işaret eder.

Evli bir kimsenin de rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmesi, bir çocuğa işaret eder.

Kâfirin rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmesi, hidayete ereceğine işaret eder.

Günahkâr kimsenin rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmesi, günâhlarından tövbe ederek Allah Teâlâ’ya dönmesine işarettir.

Rüyada bir kale yaptığını görmek, düşmandan korunmaya, haramlardan uzak kalmaya. nefsini zillet ve beladan muhafazaya işaret eder.

Rüyada kale, ev veya köşkünün harap olduğunu görmek, dindeki noksanlığa veya hanımının âhirete göçebileceğine işaret eder.

Kalenin tepesinde oturduğunu görmek, rüya sahibinin erkek kardeşi veya evladından istifade edeceğine ve bunların sebebiyle kurtuluşa ereceğine işaret eder.

Rüyada kale, doğruluğa itimattır. Bazen kale, sahibine yahut ordu ve düşmandan içinde bulunan kimseye işarettir. Bazen de ilim ve Kuran’a işarettir. Kale içerisinde hapsedildiğini gören kimse, mülke sahip olur, bekar ise evlenir. Yahut bir çocuğu olur. Kale içerisinde olan kimse ibadetlerinde düzgün olan kişidir. Rüyada bir kale yaptığını gören kimse düşmanından korunur. Uzaktan bir kale gören kimsenin isminin yüceliğine ve namusunu haramdan muhafaza etmesine işarettir. Rüyada kale görmek tamamen üzüntü ve kederlerden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye işarettir. Bir kimse, uzaktan bir kale görse, o kimse bir yerden diğer yere yolculuk eder. Rüyada kale görmek, isteklerin gerçekleşeceğine ve düşmanlardan korunmaya, kaleyi yıktığını görmek düşmandan zarar geleceğine işarettir.