Etiket arşivi: rüyada saf suresi görmek

Rüyada Saf Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görse, bu kimse cihada katılır, Allah rızası için din yoluna yönelir ve şehit mertebesiyle, şehit sevabı ile ahirete göçer, şeklinde tabir olunur.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyasında Saf Sure-i Şerifesini tamamını veya bir kısmını (bazı ayetlerini) okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, dine hizmet eder, sözünde (verdiği sözde) durur, işlerinde ve hareketlerinde sebat eder ve lisanına (diline) daima sahip çıkarak korur veya koruya­cağına işarettir demiştir.

Rüyada Saf Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sebat ve murakabeye, Allah (c.c.) yolunda şehit olarak vefat etmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada Saf Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi,yahut bir başkasından işitmesi, hayır ve hasenata, Allah (c.c.) ile kendi arasındaki engellerin ortadan kalkmasına işâret eder.