Etiket arşivi: rüyada sadaka görmek

Rüyada Sadaka Görmek

Rüyada sadaka vermek, zenginliğe işarettir. Sa­daka veren hasta ise şifa bulur, sıkıntıda ise feraha çıkar, hapiste ise serbest bırakılır, günahkar ise tövbe eder.

Bir kimse, rüyasında sadaka verdiğini gör­se, korku ve endişeden emin olur, bela ve afetlerden, mu­sibetlerden kurtulmaya veya kurtulacağına işaret eder. Sadaka vermek ile ilgili rüyalar, hepsi hayırla yorumlanır.

Cabirir Magribi’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyasında sada­ka verdiğini görmesi, iyiye ve hayırlara yorumlanır demiş­tir. Rüya sahibi hasta ise, şifa bulup sağlığına kavuşur. Eğer hapishanede tutuklu bulunuyorsa, kurtulup hürriye­tine kavuşur. Günahkar biri ise, günahından tövbe eder. Kafir görse, Müslüman olur. Bu rüya herkes için saadet ve baht açıklığına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Kirmani’nin yorumu:

Kişinin rüyada sadaka verdiğini gör­mesi, her türlü korkudan kurtuluşa, her türlü bela ve musibetlerden korunmaya işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada sadaka verdiğini görmesi, âlim ise ilminin; vali ise mülk ve yüceliğinin; tüccar ise kâr ve kazancının artacağına; fakir ise zengin olacağına işârettir.

Bazen rüyada sadaka vermek, korku ve endişeden emin olmaya, bela ve âfetten kurtulmaya işârettir.

Rüyada sadaka vermek, eğer sanatçı iseniz halkın sevgisinin artacağına ve insanların sizden sanat öğreneceğine işâret eder.

Rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören kişi, hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa kurtulur. Tutuklu ise kurtulur. Hapiste ise hürriyetine kavuşmaya yorulur. Eğer günahkâr ise Allah Teâlâ onu tövbe etmeye nail eder. Dinsiz ise İslamiyet’i kabul eder.

Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluktur.

Herkese sadaka dağıttığını gören kişinin malında ve parasında bereket olur.

Rüyada verilen sadaka, belâların define, hastaların iyileşmesine, berekete ve nîmete işâret eder.

Rüyasında ölmüş hayvan, şarap, ve çöp gibi sadaka olarak verilmeyecek şeyleri sadaka olarak verdiğini görmek ise, hem kendi hem de başkasının malında, kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmaya işârettir.

Rüyasında helal ve iyi şeyleri sadaka olarak verdiğini gören kişi, eğer hayvan ticareti yapıyorsa, o işinden bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyz bulur.

Tanınmış zenginlerden birine sadaka verdiğini görmeniz, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına işâret eder.

Açıktan günâh işlemiş bir kadına sadaka vermek, tövbe etmesine; hırsıza sadaka ver- I mek ise hırsızlıktan vazgeçeceğine işârettir.

Rüyada gizli sadaka veren, eğer âsi ise günâhları affedilir.

Bazen rüyada sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklaşmaya da yorumlanır.

Rüyada bir yoksula yemek yedirmek, korkudan kurtulmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya; bir düşmanı doyurmak düşmanını kuvvetlendirmeye işârettir.

Rüyada sadaka verdiğini görmeniz bazen teşbih çekmeye, kabir ziyaretine ve Kuran okumaya da yorumlanır.