Etiket arşivi: rüyada pencereden indiğinizi görmek

Rüyada Pencere Görmek

Rüyada pencere görmek, değişik şekillerde tabir olunur. Rüyada pencere görmek, hayatınızın güzel olacağına işaretle tabir edilir.

Rüyada eski pencere görmek, fakirliğe ve çaresizlik içinde kalmaya işaretle yorumlanır.

Rüyanızda yeni bir pencere görmek, mal alacağınıza ve zengin olacağınıza veya bekar iseniz evleneceğinize veya çocuklarınızı evlendireceğinize işaretle yorumlanır.

Rüyada pencere yaptığınızı görmek, evlenmek, işlerinizi ilerletmek ve malınızdan, işlerinizden faydalanmakla tabir olunur.

Rüyada görülen pencere, cephesi, dışarı olan bir evde olursa/ev sahibine isabet edecek mülke, izzet ve arzuya kavuşmaya yorumlanır.

Eğer bu rüyayı gören üzüntülü ve kederli ise, ondan kurtulur. Hasta ise, şifa bulur. Rüyayı gören bekarsa, ister erkek ister kadın olsun evlenir.

Düşmanı bulunan bir kimse, rüyada pencereye uzaktan baksa düşmanına galip gelir. Ümit ettiği şeye kavuşur. Sevinç içeri-sinde işleri yürür.

Tüccar olan kimse rüyada pencere görse, kazanç, kar ve servete kavuşur.

Rüyada pencere yapmak yorumca ev yapmak gibidir.

Cephesi dışarı bakan bir pencere görülmesi ev sahibine kalacak bir mülke veya isteğine kavuşacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi üzüntülüyse bu üzüntüsünden kurtulur. Hastaysa şifa bulur. Bekârsa evlenir. Rüyada pencere yapmak ev yapmaya yorumlanır.

Bazen de rüyada pencere gören kişi, sıkıntılı ve tasalı ise; bu sıkıntılarından kurtulacağına, eğer hasta ise; iyileşeceğine, bekârsa evleneceğine işarettir.

Rüyada pencere görmek, fena muamele, şiddet ve hiddete işarettir. Pencereden inmek hasretliğe, pencereden atlamak mahkeme ve davaya işarettir. Camlı bir pencere görmek, hayatı aşk yolunda ve çapkınlıkla geçirmeye, bu hayata da yeni bir aşk ışığı gireceğine işaret eder. Pencereyi açmak ululuk ve itibar sahibi olmaya ve sıkıntılardan kurtulacak bir iş yapmaya, pencereyi kapatmak sıkıntıya yorumlanır. Pencereyi kırdığınızı, yerinden söktüğünüzü görmek, itibar ve haysiyetinizi sarsacak ve kendinize zararlı bir iş yapacağınıza işaret eder. Nezaretli bir binada pencere görmek, mülke, şeref ve itibara, üzüntülü ise sevince, şifaya, iş bulmaya, bekar ise evleneceğine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada pencere görmesi, kendisine isabet edecek mülke, izzete ve şere­fe nâil olmasına ve istek ve arzunun gerçekleş­mesine işâret eder.

Bir tüccarın rüyada pencere görmesi, ka­zanç, kâr ve servete işârettir.

Yine rüyada pencere görmek, düşmanı kahretmeye, akranına üstün gelmeye, ümit ettiği şeye kavuşmaya, işlerini sevinç içinde yürütmeye işâret eder.

Düşmanı bulunan birisinin, pencereye uzaktan bakması, düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Rüyada bir pencereden dışarıyı temaşa ettiğini görmek, hasta için şifâya; üzüntü ve kederi olanın üzüntü ve kederden kurtulması­na; bekâr için de evlenmeye işâret eder.

Rüyada pencere yaptığını görmek, ev yap­maya işâret eder.

Pencere, izzete, şerefe, ikbal ve uzun öm­re de işâret eder.