Etiket arşivi: rüyada para basmanın anlamı

Rüyada Para Basmak

Rüyada ehil olan kimsenin para bastığını görmek, üst düzey bir yöneticiliğe veya valili­ğe, diğerleri için memuriyete işâret eder.

Rüyada para basıcısını görmek, melikin emirlerini yerine getiren vekiline veya melikin sözcüsüne işâret eder.

Yine rüyada para basıcısını görmek, kendi­sine bırakılan emaneti sahibine teslim eden ve beş vakit namazını tam olarak kılan kimseye işâret eder.

Para basıcısını görmek, bazen de dini bir konuyu yahut rüya tabirini güzel bir şekilde yorumlayan kimseye işâret eder.

Para basıcısını görmek, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen kimseye de işârettir.

Bazı kere de para basıcısını görmek, ressa­ma, yazı sureti çıkarana, şiddet kullanarak ve döverek mal toplayan adama işâret eder.

Rüyada kalp para bastığını görmek, çirkin söz söylemeye ve amelsiz boş söze işârettir.

Rüyada madeni para basan kimseyi gör­mek koğuculuk yapan kimseye, değişik meslek erbabına işâret eder.

Rüyada görülen para basıcısı, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen adamdır.

Bazı yorumcular, rüyada görülen para basıcısı, doğru sözlü, güler yüzlü bir adam, bazıları, koğuculuk yapan bir kimse, bazıları da, şairdir, dediler.

Bazı yorumcular da, para basıcısını görmek, namazlarını kılan ve kendisine bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir adama yorumlanır, dediler. Kalp para basıcısını görmek, çirkin söz söylemeye ve amelsiz söze yorumlanır. Bazı yorumcular, para basıcısını görmek, -fakih ve rüya tabircisi gibi- sözleri etraflıca anlatan ve onları güzel bir şekilde yorumlayan kimselere yorumlanır, dediler.