Etiket arşivi: rüyada örümcek ağı görmek

Rüyada Örümcek Görmek

Rüyada sıradan bir örümcek veya örümcek ağı görmek, çok mutlu ve sevinçli bir haber alacağınıza, büyük ve zehirli bir örümcek görmek, hakkınızda tehlikeli dedikodular yapı­lacağına veya bir hileye kurban gideceğinize, koyu renkli ve çen­gelli bir örümcek görmek, çok zalim ve insafsız bir kimsenin elin­de oyuncak olarak yorumlanır. Rüyada örümcek görmek, din bütünlüğüne işarettir. Rüyada örümcek ağı görmek hile ve dalavereye işarettir. Bazı yorumcular, rüyada örümcek görmeyi, hilekar, düzenbaz ve dalavereci, zayıf ve tembel bir kimseye işaretle yorumlamıştır.

Kocasının yatağına yatmak istemeyen ilgisiz kadına işaret eder. Bazı yorumculara göre örümcek dokuyucudur. Bazılarına göre de sihir yapan kadındır. Örümceğin damdan düştüğünü görmek kış aylarının şiddetli geçeceğine yorumlanır. Örümcek görmek, dokumacıya, ibadete düşkün, takva ehli kimseyle yorumlanır. Örümcekle karşılaşmak böyle biriyle karşılaşmaya işarettir. Örümcek bazen tembel, hilekâr ve zayıf kimseye, sihir yapan kadına, yoldan çıkmış kimseye işaret eder. Örümceği ördüğü ağla birlikte görmek zayıflık ve gevşekliğe işarettir. Örümcek ağı hile ve düzene, fakirliğe, evinde örümcek ağı görmek yoksulluğa, bunları süpürüp attığını görmek fakirlikten kurtulmaya delalet eder.

Rüyada örümcek gören kimse, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimseyi görür. Bazı tabirciler, örümcek, ibadet ehli ve takva sahibi bir kimsedir, demişlerdir. Bundan dolayı rüyada örümceğe rast geldiğini gören kimse, takva sahibi kimse ile arkadaş olur. Bir kimse rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görse, o kimseye zayıflık ve gevşeklik arz olur. Örümcek sihir yapan bir kadına da işarettir, Bazen de örümcek dokumacılık sanatını bilmeye işarettir.

Rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı (örümcek ağını) görmek, Cenab-ı Allah’ın: “Halbuki evlerin en çürüğü her­halde örümcek yuvasıdır.” (Ankebut, 41) ayeti gereğince, rüya sahibinin zayıflık ve gevşekliğini (tembelliğini) ortaya koyar şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada evinin içinde birçok örümcek ağının bulunduğunu görmesi, fakirlik ve sıkıntıya, tembelliğe işarettir. Çünkü örümcek ağının çokluğu tembelliğe ve o evin bakımsızlığını ve süpürülüp temizlenmediğini göste­rir. Rüyasında örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek, fakirlikten, acizlikten ve fakrı zaruretten kurtulmaya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimseyi görmeye işârettir.

Bazen riiyada örümcek görmek, dokuma­cılık sanatını bilmeye ve dokuyucuya işâret eder.

Bazen de rüyada görülen örümcek, ibadet ehli ve takva sahibi kimselere işâret eder. Bun­dan dolayı rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, rüya sahibinin âbid ve takvâ sahibi bir kimse ile arkadaş olacağına işârettir.

Bazı kere de riüyada görülen örümcek sihir yapan bir kadına işâret eder.

Rüyada görülen örümcek , kocasının yata­ğında yatmak istemeyen kadına da işâret eder.

Rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görmek, rüya sahibinin gevşeklik ve zayıflığına işârettir.

Rüyada örümceğin tavandan indiğini gör­mek, o sene içinde şiddetli bir kışa işâret eder.

Rüyada evi içerisinde bir çok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya düşmeye işârettir.

Rüyada evi içerisindeki örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek, fakirlikten ve sıkıntı­dan kurtulmaya işârettir.

Örümcek görmek zahit olmaya (dünyayı kalben terk etmeye) işârettir.