Etiket arşivi: rüyada ördeği elinde görmek

Rüyada Ördek Görmek

Rüyada ördek görmek, güzel, mal sahibi ve şerefli ve namuslu bir kadına işâret eder.

Bazen rüyada ördek görmek, çok güzel ve şişman bir kadına işâret eder.

Rüyada sürülerle ördek görmek, ucuzluk, bereket ve nîmete işârettir.

Rüyada beyaz ördek aldığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek çok mala ve paraya işârettir.

Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mala ve zengin hanıma işâret eder.

Rüyada siyah kaz ve ördek görmek ise, hizmetçiye işâret eder.

Rüyada yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kimselere işârettir.

Rüyada evcil ördekleri görmek ise, üzün­tüye, hanıma, mülke, hizmetçiye veya bekçile­re işârettir.

Rüyada bir ördek kesip etinden yediğini görmek, hanımından kendisine erişecek çok mala ve hayra işârettir.

Rüyada ördekleri toplu halde otlattığını görmek, şanlı ve büyük bir topluluğun yüksek makamlarında bulunmaya ve onlar eliyle gele­cek çokça mala ve paraya işârettir.

Rüyada ördeklerin bir yerde sesli olarak ötüşmelerini görmek, yangın, boğulma veya ölümden dolayı üzüntü ve kedere işâret eder.

Yine rüyada ördeklerin bir yerde sesli ola­rak ötüşmelerini görmek, kadınların sesli ve Feryat edercesine ağlaşmalarına işârettir.

Rüyada ördek görmek, yükselmeye işarettir. Ör­deği elinde görmek, yakında evlenecek demektir. Ördek elinden uçarsa karısı veya sevgilisi kaçacak demektir. Rüyada ördek görmek, asil ve güzel, mal-mülk sahibesi, şerefli, itibarlı bir kadım temsil eder denmiştir. Rüyada sürülerle ördek görmek, bolluğa, ucuzluğa, nimet ve berekete işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Az sa­yıda ördek görmek aileye işaretle yorumlanır denmiştir.

Rüyada ördek görmek, güzel, mal sahibi, şerefli bir kadın ile yorumlanır.

Ördekleri otlattığım gören kimse, şanlı ve büyük bir kavmin yüksek mevkilerinde bulunur ve onlar tarafından çokça mala kavuşur.

Ördek görmek, bazen, çok güzel veya şişman bir kadına, bir yerde bağırmaları ise yangın, boğulma vc ölümden dolayı üzüntü ve kedere yorumlanır. Beyaz ördek aldığını gören kimsenin eline çok mal mülk geçer.

Güzel, mal sahibi bir kadına yorumlanır. Ördeklerin öttüğünün görülmesi kadınların feryat edercesine ağlamalarına, ölümden dolayı üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Rüyada ördek temiz, hayırlı kısmettir. Ördek yakaladığını gören kimse toplu para alır. Mal mülke kavuşur. Yeşilbaşlı ördek büyük kısmettir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Rüyada ördek görmek, mal ve zengin zevcedir (hanım eştir). Rüyada bir ördek gören ve onu kesip yediğini görmek, hanımından mal kalmaya işa­rettir demiştir. Rüyasında siyah ördek görmek, hizmetçi ka­dınla, beyaz ördek görmek, zevce ile yorumlanır demiştir.

Rüyasında beyaz bir ördek aldığını gören kimsenin, eline çok mal, mülk geçer ve geçeceğine işaretle yorumlanmıştır.