Etiket arşivi: rüyada omuzluk taktığını görmek

Rüyada Omuz Görmek

Rüyada omuz görmek, dosta ve dostluğa işaret olduğu gibi, baba, ana, kardeş ve ortak gibi insana destek veren, kuvvet veren şeylerle tabir olunur.

Rüyasında omuzunda veya birinin omuzunda fazlalık gör­mek, kuvvet ve gücünde fazlalık ve artış olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında omuzunda eksiklik, noksanlık görmek, güç ve kuvvetinin eksileceğine, desteğinin azalacağına işarettir.

Rüyada omuzunda yük olduğunu görmek, ailesinin yükü, görevinin ağırlığı veya borçlanacağı gibi şeylerle tabir edilir.

Rüyasında omuzlarında ağrı olduğunu görmek, kazandığı paralarla gereksiz ve kötü yaramaz işler yapacağına işaret eder.

Rüyada omuzlarınızı gayet geniş ve heybetli görmek, gün geçtikçe çalışma gücünüzün artacağına, şeref ve itibarın yükseleceğine, işlerinizde başarılar sağlayacağınıza yorumlanır. Omuzlarınızı dar ve biçimsiz bir halde görmek, bünyenizin gittikçe zayıf düşeceğine veya işlerinizden umduğunuz kazancı elde edemeyeceğinize yorumlanır. Omuz ağrısına tutulduğunuzu görmek, ailenizden biri yüzünden çok üzüleceğinize işarettir. Rüyada görülen omuz ağrısı, el ile kazanı­lan şeyde menfi bir durumun bulunduğuna delâlet eder.

Rüyasında omuzlarında bir omuzluk olduğunu görmek, borcunun çoğalacağına ve bu yüzden üzüntü ve kedere düşeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen omuz, kişinin dostu ve ortağı, hizmetçisi, kişinin kendi yerine geçen, onun adına iş gören kimseye, rızka ve hayra, hasta için çalışmaya, uzak bir mesafeye yolcu­luk yapmaya; veyahut da kişinin vakarına, temkinli ve tedbirli oluşuna, insanın yüklendiği sorumluluklara ve iş ve dünyalığındaki güzel­liğe işârettir.

Rüyada omuzda görülen iyilik ve güzellikle­rin tabiri, zikredilen adamlara ve şeylere aittir.

Rüyada görülen omuzlar kalın ve kuvvetli olursa o kişinin erkekliğine ve işlerinde kuv­vetli olmasına işârettir.

Bir kimsenin kendi omzunda ağır bir yük olduğunu ve bunu taşımakta güçlük çektiğini görmesi işlenen hata ve günâhların çokluğuna işâret eder.

Rüyada görülen omuz, kişinin dostu ve ortağı yahut hizmetçisi ya da onun yerine geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, temkinli oluşu ve güzelliğidir.

Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de yorumlanır. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görse, o kimsenin suçları üzerine almasına yorumlanır.

Rüyada görülen omuz kişinin dostu ve ortağıdır. Aynı zamanda iyilik ve güzellikleri olan adamlara ait özelliklerdir. Omuzda hissedilen ağrı rüya sahibinin eliyle kazdığı hayırsız işlere işaret eder. Omuzlar kalın ve kuvvetliyse o kişinin erkekliğine ve kuvvetine, iki omuzdaki hastalık o kişinin erkek kardeşlerinin ölümüne, omuzlarında ağır bir yük olduğunu görmek o kişinin işlemediği suçları üzerine alması şeklinde yorumlanır.