Etiket arşivi: rüyada merdivenden dama çıkmak

Rüyada Dam Görmek

Rüyada dam (bir bina çatısı) görmek, asaletli bir kadına işaretle tabir olunur. Rüyada dam görmek, yüce bir kadın veya erkeğe yorumlanır. Rüyada damlar üzerine inmek eğer yaz mevsiminde ise rahatlığa, üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıkların gitmesine, sırların meydana çıkmasına yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada bir dam görmesi, kadri ve şanı yüce (kıymetli ve değerli) bir kadına işaret olarak yorumlanır demiştir. Yine Nablusi, bazen de rüyada dam görmek, kadri yüce bir adama (erkeğe) işaret olarak tabir olunur demiştir.

  • Rüyasında dam (çatı) üzerinde koştuğunu veya çabuk ça­buk, acele ile yürüdüğünü gören kişi, devlet büyüğü veya yardımcısı tarafından zarara veyahut bir bela ve musibete uğrar şeklinde tabir olunmuştur.

Gabir-il Mağribi’nin yorumu:

  • Rüyasında bir dama (çatıya) çıktığını gören kişi, itibar sahibi, saygın bir kişiliğe yükselir ve şan, şerefini gösteren yüksek bir mertebeye ulaşır şek­linde tabir olunur. Rüyada bir dama çıktığını görmek, şerefi yüksek bir mevki ile; damda ot bittiğini gör­mek ise bunun zıddı ile tabir olunur. Rüyada damlara çıkmak, eğer yaz mevsi­minde ise rahatlığa, feraha, üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıkların gitmesine ve sırların meydana çıkmasına işâret eder.
  • Bir kimse rüyasında yağmur yağmadığı halde evinin da­mından (çatıdan) sular aktığını görse, iyi değildir. Bu rüya üzüntü, keder ve sıkıntıya işaret olarak yorumlanır.
  • Bazı yorumculara göre: Rüyada görülen dam (ev çatısı) meçhul (bilinmeyen) bir dam ise, iyi bir zevceye (eşe), eğer bilinen bir dam (yani bilinen birinin evinin çatısı) ise, yüce bir kadre, değer ve kıymete işaretle yorumlanır denmiştir.
  • Rüyasında merdivenden dama (çatıya) çıktığını görmek, ha­yırlı bir rüya değildir. Bu rüya rüyayı gören kişinin ev hal­kından birinin insanların (halkın) diline düşeceğine ve do­layısıyla üzüntü ve kedere işaret olarak yorumlanmıştır.
  • Rüyasında damda (çatıda) kiremitleri aktardığını görmek, kendisini çekemeyen kıskanan bir takım kimselerle karşılaştığında, onlarla konuşması sonucunda üzüntü ve kede­re düşeceğine işaret eder. (Ayrıcı çatı maddesine bakılabilir.)

 

Bir kimsenin rüyada dam üstünde süratle koştuğunu görmesi, kendisine isabet edecek bir belâya işârettir.

Yine kişinin rüyada ve dam üzerinde her­hangi bir iş ile uğraştığını görmesi, hiç bekle­mediği bir dostunun geleceğine işâret eder.

Rüyada evin damında kiremit aktardığını görmek, hased ehlinden bazı kimselere işârettir.