Etiket arşivi: rüyada memurun ve ücretli bir kişinin kalabalık görmesi

Rüyada Kalabalık Görmek

Rüyada kalabalık görmek, kalabalığın toplanma sebebine göre yorumlanır. Şayet bu kalabalık iyilik için toplan­mış ise iyilik ile, kötülük için toplanmış ise kötülük ile yorumlanır. Rüyada kalabalık bir halde insan yığınları gör­mek, oraya kalabalığı toplayan nedenlere göre yorumlanır demiştir yorumcular. Eğer toplanan insanlar bir hayır ve faydalı bir durum için toplanmışlarsa, hayır ve iyiliğe işa­retle, fena ve kötü şeyler için toplanılmış ise, şerre, fenalı­ğa işaretle yorumlanır denilmiştir.

Bir esnafın ve tüccarın işiyle ilgili kalabalık insan yığını görmesi, işlerinin yolunda ve kısmetinin bolluğuna işaret­tir. Bir memurun ve ücretli bir kişinin böyle bir kalabalık görmesi, aylığının ve ücretinin artacağına işaretle yorum­lanır denmiştir. Keza bir öğrencinin bu rüyayı görmesi, sınıfını veya imtihanını geçeceğine işarettir. Bir kadının böyle iyilik için toplanmış kalabalık görmesi, aile yuvasın­da işlerin sevgi ve muhabbet üzere yürüyeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada kendini kalabalık ve izdiham içinde  bir konumda görmek, rütbeye, hükmetme yetkisine ve isim yapmaya işarettir.

Rüyada bir tüccarın kalabalık ve izdiham olduğunu görmesi, müşterinin çok olacağına İşarettir.

Rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu gören, duâsı makbul kimselerden ise, duâ isteyenlerinin çok olmasına işarettir.

Rüyada meydanları ve stadyumları dolduran kalabalıklar görmek, döküntü insanlara, amaçsız ve şuursuz kitlelere işarettir.

Rüyada kamu menfaatine yahut hayırlı bir maksatla bir araya toplanan insanların meydana getirdiği kalabalıkları görmek, rahmet ve nûsrete, hayır ve berekete işaret eder.

Bir kimse rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görse, rütbe ve saltanatı büyük olur ve isim yapar. Eğer o kimse tüccar ise müşterisi çok olur, duası olur. Rüyada kalabalık gören kimsenin işlerinde bütün engelleri aşarak, güzel bir yaşam süreceğine yorumlanır. Kişinin yaptığı hata yüzünden sıkılacağına işaret eder. Rüyada kalabalık insanlar arasında olduğunu ve aralarından çıkamadığını görmek, büyük bir devlete ereceğine delildir. Rüyasında kalabalık arasında yol bulup bir kenara çıkabildiğini görmek, tüccarsa karının artacağına, memursa terfi edeceğine, öğrenciyse sınıfı geçeceğine, ev kadını ise kocası ile arasının çok iyileşeceğine işarettir.