Etiket arşivi: rüyada manifaturacı eşyası görmek

Rüyada Manifaturacı Görmek

Rüyada kendinizi bir manifaturacı mağazasında görmek, erkek için başarı ile ticari teşebbüse, kadın­lar için eğlenceye işaret olarak yorumlanır. Rüyada manifatura malzeme ve çeşidi, manifatura eşyası görmek, tutumlu olmak istediğiniz halde başa­rılı olamayacağınıza işarettir veya hesaplarınızda çok dik­katli ve düşünceli hareket etmeniz gerektiğine işarettir.

Rüyada manifaturacı görmek, rızka, fakirlikten sonra zenginliğe işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada manifaturacı görmesi, evlenmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sattığı şey karşılığında bir şey almayan manifaturacıyı görmesi, o kimsenin insanlar arasında güzel, hoş sanatları ve çokça iyiliği olan bir insan olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sattığı mal karşılığında para alan manifaturacıyı görmesi, o kimsenin gösteriş için amel ve iyilik yapmasına ve ayrıca yaptığı amel ve iyiliklerin sevabını götürecek kötü bir söz söylemesine işârettir.

Manifaturacı, sattığı şey karşılığında bir şey almadığını görürse, insanlar arasında güzel, hoş sanatları ve çokça iyiliği olan bir insan olmakla yorumlanır. Sattığı mal karşılığında para alsa, yaptığı amel ve iyilik, riyaya ve ayrıca bunların sevabını götürecek bir söz söylemesine yorumlanır.

Rüyada tartmak, rüşvete ve ödenmesi zaruri olan şeye (borca) yorulur. Manifaturacı görmek, rızka, fakirlikten sonra zenginliğe, bekar ise evlenmeye yorumlanır.