Etiket arşivi: rüyada makas görmek

Rüyada Makas Görmek

Rüyada makas görmek, pek iyiye yorumlanmaz. Bir iftiraya uğrayacağınıza işaret olarak yorumlanır.

Makas aldığınızı, bulduğunuzu veya birisine verdiğinizi görmek, sahip olduğunuz mal, para ve işlerinizin bir miktar daha artacağına ve oğlunuz varsa, yakın zamanda bir de kızınızın dünyaya geleceğine işaret olarak yorumlanır.

Makasla bir şey kestiğinizi görmek, istediğiniz ve kaybettiğiniz şeylere pek yakında kavuşacağınıza işaret  eder. Saçınızı, tırnağınızı, elbisenizi makasla kestiğinizi görmek, sizin için çok hayırlı bir işarettir. Makasın kırık olması hayırlı sayılmaz, çünkü elinizdeki varlığınızın gideceğine işarettir.

Rüyada makas görmek, çok değişik şekillerde tabir edilir.Rüyasında kendisine bir makas verildiğini veya elinde bir makas olduğunu gören kimsenin bu rüyası, onun (rüyayı gören kimsenin) sahip olduğu şeylerin hepsinin iki kat artacağına işarettir.

Rüyasında elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olsa, bu rüyası onun bir çocuğu daha olacağına işaretle tabir olunur. Bu rüyayı gören kimsenin, bir bineği olsa, bir bineği daha olacağına işarettir, şeklinde tabir edilir. Bu rüyayı gören kimse, bekar ise, bu rüyası, onun evleneceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında kendisine gökten bir makas indiğini görse, bu rüyası, onun ölümüne işaret ile, bu rüyayı gören kimsenin öleceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüya da görülen makas, mal taksim eden, mal bölüştüren bir kimseye işaret olarak tabir de olunmuştur.

Rüyasında elinde makas, saç kestiği veya yün kırptığını gören kimse,çok çok mal yığar, veya biriktirir, servet sahibi zengin olur, veya olacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında makasla bir şey kestiğini gören bir işçi, işçilik yaparak, işçiliği ile, işçiliğine karşılık mal-mülk alır, veya alacağına işaretle tabir olunur. Bazı yorumcular, rüya da görülen makas, insanların arasını düzelten, araları bozulmuş insanların arasını bularak ıslah eden düzelten bir kimseye işarettir, demişlerdir.Yine rüyada makas ile bir şey kestiğini görmek, murada ermeye ve sürûra işâret eder.

Rüyada makas görmek, hak ile bâtılın arasını ayıran bir âmire işâret eder.

Bazen rüyada makas görmek, çocuğun çokluğuna işâret eder.

Bazen rüyada görülen makas, para ya da mal paylaştıran bir kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen makas, ittifak halinde bulunan iki ortağa işâret eder.

Yine rüyada görülen makas, rızkın bollaşmasına ve murada ermeye işâret eder.

Mahkemesi olan bir kimsenin rüyada elindeki makasla bir şey kesemediğini görmesi, davayı kaybetmesine işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada elinde makas olduğunu görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Bir çocuğu olan bir kimsenin rüyada elinde makas olduğunu görmesi, o kimsenin bir çocuğu daha olmasına işârettir.

Bir bineği olan bir kimsenin rüyada elinde makas olduğunu görmesi, o kimsenin bir bineğe daha malik olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir takım insanların makasla sakallarını veya elbiselerini kestiğini görmesi, o kimsenin o insanların gıybetini yapmasına veya onlara hiyanet etmesine işâret eder.

Eğer bir binek hayvanı varsa, bir tanesine daha sahip olur. Ancak bu rüyayı gören bekarsa evlenir.

Bir kimse rüyada gökten bir makas indiğini görse, o kimsenin ömrü nihayete erer.

Bir kimse rüyada birtakım insanların makasla sakallarını veya elbiselerini kestiğini görse, o kimse o insanların gıybetini yapar veya onlara hıyanet eder. Makas ittifak halinde bulunan iki ortağa yorumlanır.

Eliyle bir makasla saç veya yün kırktığını gören kimse, çokça mal yığar. Makas mal taksim eden bir kimsedir. Makasla bir şey kesen kimse işçiliği karşılığında bir şey alır.

Rüyada makas görmek, geniş şeyleri kesmeye veya hak ile batıl arasında hüküm veren amire işaret eder. Elinde makas gören kimsenin bir çocuğu daha olur. Rüyayı gören kişi bekarsa en kısa zamanda evlenir. Eğer makas gökten düşerse rüyayı görenin ömrü kısalır. Çevresinde tanıdığı insanların sakalları veya elbiselerini kestiği görülmüşse, o kişilere ihanet edileceğine işaret eder. Bazı rüya tabircileri, iki ortak olarak iş yapılacağı şeklinde yorumda bulunurlar. Bazı tabirciler ise, makası insanların arasını düzelten kişi olarak yorumlar. Elinde makas tuttuğunu gören kişi, bir düşmanlık yüzünden hâkime muhtaç olur. Rüyasında eline makas alan kişi güçlenir. Küçük bir makas zekâya işarettir, yani insan zekâsı sayesinde her şeye çare bulur. Evli bir kadın makas görürse bir kız çocuğu olur. Bazen bu ikiz kız çocuk anlamına da gelir. Parlak çelik makas başarıdır. Rüyada makasla saç kesmek yolculuktur.