Etiket arşivi: rüyada koyun başı görmek

Rüyada Koyun Görmek

Rüyada görülen koyun, kadına yorumlanır. Bir koyunun, kendi önünde yürüdüğünü ve ona yetişemediğini gören kimse, bir kadının peşine düşer fakat onu almaya muvaffak olamaz. Rüyada bir koyunu sağdığını gören kimse, o sene bir hayra erer.

Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara sahip olduğunu gören kimse, büyük bir mala erişir.

Koyun eti yediğini gören kimse, büyük bir hayra erişir.

Bir kimse rüyada koyunları karşı tarafa geçirdiğini görse, akılsız birtakım kimselere yorumlanır. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görse, bir iş için o yerde toplanan birtakım erkeklere işarettir.

Koyunların yünlerini kırktığını gören kimse, üç gün ihtiyatlı davransın ve evinden dışarı çıkmasın.

Beyaz koyun hayra delildir. Siyah koyun da öyledir, ancak beyaz koyun daha makbuldür.

Rüyada koyun görmek asil bir kadınla yorumlanır. Bir koyun keserek etinden yediğini gören, muradına erer. Rüyasında bir koyun kestiğini gören, bir kadına iftira eder. Bir rivayete göre koyun evli kadın olarak tabir olunur. Rüyasında bir koyunu olduğunu görenin eline mal geçer. Koyunu bağlamak, tutmak, üstüne binmek, satın almak, koyunun doğurduğunu görmek, muradına ermeye ve o yılın bereketli olacağına işarettir. Rüyada koyun görmek; bereket ve bolluk içinde yaşayacağınıza işarettir.

Rüyada bir sürü koyun görmek, bereket ve bolluk içinde yaşayacağınıza işaret olarak yorumlanır. Koyunları otlatır­ken görmek, yakın zamanda son derece refah bir hayata kavuşacağınıza işaret eder. Koyunun bir eve girdiğini görmek, bulunduğunuz yılın feyz ve bereket yılı olduğuna işaret eder.

Bir kimsenin rüyada koyun görmesi, asalet sahibi, her yönüyle mükemmel olan bir kadına işaret eder. Bu rüyayı gören kimse, böyle bir kadına sahip olur, yani bu gibi me­ziyetleri olan bir hanımı olur veya olacağına işaret eder.

Rüyasında bir koyunun gelip evine girdiğini görmek, bolluk, bereket ve sevince ermeye işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir koyunun kendisine (rüya sahibine) tokmak (kafa) attığını gören kimse, hanımının (eşinin), hilekarlığı ve fena davranışıyla karşılaşır veya karşılaşacağına işarettir.

Rüyasında koyun aldığını gören kimse, muradına erer, maksat ve amacına ulaşır ve istedikleri gerçekleşeceğine işarettir denmiştir.

Rüyasında evinden bir koyunun çıktığını (çıkıp gittiğini) gör­mek, zarar ve ziyana, mal kaybetmeye veya malının çalın­masına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir tane koyunu olduğunu görmek, bir yıl içerisinde elde edeceği ferah ve sevince işaret eder demişlerdir.

Gebe (hamile) bir koyunu olduğunu rüyada görmek, mal ve para kazanmaya, bu kazanç ziraat ürünlerinden olabilece­ği gibi, ticaretten de olur şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında koyununun öldüğünü görmek, iyi değildir. Üzüntü ve kedere düşmeye veyahut eşinden ayrılmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada bir koyunun melediğini (koyun melemesi) duyduğu­nu görmek, iyi bir kimseden, saygınlığı olan bir zattan iyi­lik görmek ve menfaat elde etmeye işarettir.

Rüyasında koyun başı görmek, nimete ermeye ve uzun ömürlü olmaya işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında bir koyuna bindiğini gören kimse, geçimi için bol rızka erdiği gibi, kısmeti de bol olur şeklinde yorumla­mışlardır.

Rüyasında koyun sağdığını görmek, kadından (zevcesinden) mala kavuşmak, kadın malından (eşinin malından) faydala­nıp istifade etmeye işarettir.

Rüyada koyun sütü içtiğini görmek, diğer sütü helal olan keçi ve sığır sütü içmek gibi, helal mala işaretle yorumla­nır.

Rüyada bir koyun bulduğunu görmek ve ona sahip olmak, velayet, başkanlık, mülk, hüküm ve nîmete nâil olmaya işârettir.

Rüyada bir koyunun kendi önünde yürüdüğünü fakat ona yetişemediğini görmek, bir kadının peşine düşmeye; ama onu almaya muktedir olamamaya işâret eder.

Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradığını ve onunla çetin bir mücadele ettiğini görmek, hanımının ona hile yapacağına işâret eder.

Rüyada koyunun doğurduğunu görmek ise, bolluğa ve genişliğe nâil olmaya işârettir.

Koyunların biryerde toplu olarak durduklarını görmek, bir iş için o yerde toplanan bir takım erkeklere işâret eder.

Rüyada evinde derisi yüzülmüş bir koyun görmek, birinin vefat etmesine işârettir.

Koyunun siyahı da, beyazı da hayra işarettir; ancak beyaz koyunun hayra işarete daha çoktur.

Koyunun baş ve bacakları, ganîmet malına işârettir.

Rüyada Dişi Koyun Görmek

Rüyada dişi koyun görmek, iffetli, şerefli, zengin ve saygıdeğer bir hanıma işâret eder. Dişi koyunun sütü ve yünü maldır.

Bir kimsenin rüyada bir dişi koyunu olduğunu görmesi ve­ya alması, o kimsenin (rüya sahibinin) itibar sahibi (saygın­lığı olan) ve iyi huylu bir eşi (hanımı) olduğuna veya olaca­ğına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir dişi koyun kestiğini ve etinden yediğini gör­mek, arzularına kavuşmaya ve muradının olacağına, rüya sahibi bekarsa, evleneceğine işaret olarak yorumlanır.

Yine dişi koyundan süt sağdığını görmek, mal ile tabir olunur.

Hamile dişi koyun, bolluğa ve o sene içerisinde toplanması ümit edilen mala işâret eder.

Rüyada dişi bir koyuna bindiğini gören kimse, muradına erişir ve eline çok nîmet geçer.

Rüyada etini yemek için dişi bir koyun boğazladığını görmek, murat ve maksada ermekle tabir olunur.

Etini yemek istemeksizin dişi koyunu boğazladığını gören kimse, bir kızla evlenir.

Bir kimse dişi koyunun koç olduğunu görse. o kimsenin hanımı hamile kalmaz.

Dişi koyunun evinden çıktığını veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse, hanımından ayrılır.

Bazen de dişi koyunları görmek, üzüntü ve sıkıntılara, hanımını kaybetmeye ve rütbenin elden gitmesine işârettir.