Etiket arşivi: rüyada kendisinin ekmekçi olduğunu görmek

Rüyada Ekmekçi Görmek

Rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine yorumlanır. Bazen ekmekçi, çocuk ve sevgidir. Ekmekçi, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir sultandır. Rüyada görülen ekmekçi, ekmekten para almışsa, bir ihtiyaç için söylenen sözdür.

Parasını saymaksızın ekmekçiden ekmek aldığını gören kimseye büyük bir mal isabet eder ve bolluk içinde olur. Ekmekçi şerefli ve mütevazi kimselere iyilik eden biridir.

Ekmekçi, söz ve husumet sahibi kötülüğü tahrik eden bir kimsedir. Çünkü onun sanatı ateş ile meydana gelir.

Rüyada ekmekçi görmek, iyiye işarettir. Ekmekçi görmek rüyası iyiye ve hayra işaret olarak yorumlanır. Rü­yada görülen ekmekçi, halka (insanlara) hizmet eden ve onlara her konuda yardımcı olabilen imkanları geniş ve sözü geçerli, insanların sevgi ve teveccühünü kazanmış bir adama işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada kendisinin ekmekçi olduğunu gör­mek, büyük mala, ucuzluğa ve genişliğe işâret eder. Bir kimse rüyasında kendisinin ekmekçi olduğunu görse, bu rüyası, onun büyük bir mala kavuşacağına ve geçiminin genişleyeceğine, feraha, bolluğa ulaşacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada ekmekçiyi görmesi, korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine işârettir.

Bazı kere de ekmekçi rüyası, çocuğa ve sevgiye işâret eder.

Rüyada görülen ekmekçi, şerefli ve müte­vazı kimselere iyilik yapan kudretli bir âmire de işâret eder.

Yine ekmekçi görmek, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine işârettir.

Has ve beyaz ekmek satıcısını görmek, temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye işâret eder.

Rüyada ekmekçiden ekmek aldığını gör­mek, bolluk içinde olmaya işârettir. Bazen de ekmekçiden ekmek aldığını görmek, iyi geçin­meye ve üzüntüsünün gitmesine işârettir.

Kendisi ekmekçi olmadığı halde, rüyada halka ekmek pişirip dağıttığını görmek, başkan olmaya veya kumandanlığa işâret eder.