Etiket arşivi: rüyada kendisine tabut verildiğini görmek

Rüyada Tabut Görmek

Rüyada tabut görmek, kazancınızın artacağına, mal mülk sahibi olacağınıza, şeref ve itibarınızın artacağına, bekarsanız evliliğe işarettir.

Rüyada tabut görmek, çoğunlukla hayır ile yorumlanır.

Rüyasında kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, gü­zel bir ahlaka sahip olmaya ve kar etmeye yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında tabut görmesi, kaybolmuş şeyinin bulunmasına, kayıp durumundan gelmesine işaret eder.

Rüyada tabut görmek çoğunlukla hayra ve iyiliğe işaretle yorumlanmıştır. Rüyada görülen tabut, büyük bir servete işaret eder denilmiştir bazı yorumcularca.

Rüyada tabut görmek, bazen de kaybol­muş bir şeyin bulunmasına işâret eder.

Bazen tabut görmek, üzüntü ve uğursuz­luğa, bazen de yol hazırlığına işâret eder.

Rüyada kendisini tabut üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işâret eder.

Kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilim, güzel huy ve kâr sahibi olmaya işâret eder.

Tabut İçinde Olduğunu Görmek

Bir kimsenin kendisini tabut içinde oldu­ğunu görmesi, büyük bir mala erişeceğine ve saltanata sahip olacağına işâret eder.Bir kimsenin rüyada kendisini tabut içerisinde görmesi, bü­yük bir mala kavuşmasına işarettir. Çünkü tabut, büyük bir maldır demişlerdir.

Tabut içinde bulunduğunuzu görmek, devlet ve saltanat ile yorumlanır.

Bazen bir kimsenin kendisini tabut içinde olduğunu görmesi, düşmanından korkmaya, düşmana karşı düşmanlık yapmaktan âciz ol­maya işârettir.

Bazen de bir kimsenin kendisini tabut içinde olduğunu görmesi, rüya sahibinin bir süre sonra şer ve kötülüklerden kurtulmasına işâret eder.

Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata sahip olur.

Bazı yorumcular bu rüyayı gören düşmanından korkar ve düşmana karşı düşmanlık yapmaktan acizdir, dediler. Bazıları ise, bu rüya bir müddetten sonra kötülüklerden kurtulmaya yorumlanır, demişlerdir.

Kendisine bir tabut verildiğini gören kimse ilim, güzel huy ve kar sahibi olur.

Büyük mal ve mülke işaret eder. Kendini tabut içinde gören, zenginliğe kavuşur. Bazı tabirciler bu rüyayı gören kimsenin düşmanından korktuğunu belirtmişler, bazıları da bu rüyanın bir süre sonra kötülüklerden ve olumsuzluklardan kurtulmaya işaret ettiğini söylerler. Kayıp olan şeyin bulunması anlamına da gelir. Kendisini tabut üzerinde gören kişinin bir vasiyeti ya da bir pişmanlığı var demektir. Yakında dilediğine kavuşacağı anlamına gelir.

Kendisine tabut verildiğini gören kimse, bilim yolunda ilerler ve yükselir, kazanç elde eder, iyi huy sahibi olur. Bazı yorumculara göre üzüntü ve uğursuzluğa ya da yol hazırlığına işaret eder. Değirmencinin un koyduğu tabutunu ve teknesini görmek, doğru ile yanlışı ayıran hakime, ilim ve kurtuluşa işaret eder.