Etiket arşivi: rüyada katı ve kuru çamur görmek

Rüyada Çamur Görmek

Rüyada çamur görmek, çamur yapmak, iyi niyet­li olmaya yorumlanır. Çamurla ev duvarı yapmak, dindar ve güve­nilir birine işarettir. Çamurlu yol olumsuz bir yolculuğa, Çamurlu meydan görmek, göreni takip eden bir düşmanı olduğuna işarettir.

Rüyada çamur görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Ba­zılarına göre bu rüya görenin durumuna göre değişir. En iyisi böyle bir rüya gören kimsenin kendi hareketlerini kontrol etmesidir.

Çamurla ilgili rüyaların bazılarının kısa yorumları şöyledir:

 • Rüyada çamur içinde yürüdüğünüzü görmeniz, kötülük, ke­der ve sıkıntı gibi iyi olmayan şeylere yorulur.
 • Rüyasında yüzüne çamur bulaştığını görmek, rüya sahibi kişinin bir iftiraya uğramasına veya ziraatla uğraşacağına işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında çamur kazdığını gören kimse bir kedere veya bir düşmanlığa maruz kalacağına, bazı yoruma göre de iyi bir hale erişeceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında çamur yediğini görmek, rüyayı gören kişinin mal sahibi olacağına veya birinin hakkında kötü söz ede­ceğine işaret olarak tabir olunur.
 • Bazı yorumculara göre: Kişinin rüyasında gördüğü çamur az mal, servet, hastalık, keder, iftira, gıybet ve birisinin arka­sından çekiştirmek, mal mülk ve para gibi şeylere işarettir.
 • Rüyasında yürürken üzerine çamur sıçraması yeni bir işe başlayacağına işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında kişinin bir çamura düştüğünü görmesi beklen­medik bir miras elde etmesine işaret olarak yorumlanır.
 • Kişinin rüyasında çamur içinde bir şey bulduğunu görmesi ummadığı ve beklemediği bir yerden eline para geçeceği­ne işaret olarak yorumlanır.
 • Geçimini çamur yapmakla sağlayan bir kişinin rüyasında çamur görmesi çok iyidir. Bu rüya hayra yorumlanır.
 • Rüyasında çamurla bir bina yaptığını görmek, din ve imana işaret olup hayır ve iyiye yorumlanır.
 • Rüyasında evini yaş bir çamurla sıvadığını gören kişi iyi ve salih bir kimse olduğuna dair bir işaret almış olur.
 • Hasta olan bir kişi rüyasında bir çamur görse bu rüyası onun (rüya sahibinin) ölümüne yani öleceğine işarettir.
 • Rüyasında bina yapmak için yapılan çamuru görmek, iyidir. Bu rüya elde edilecek bir rızka ve yararlanacak bir hayra işarettir.
 • Rüyasında peygamberimizin kabrini çamurla sıvadığını gör­mek, rüyayı görenin hacca gideceğine işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında katı ve kuru çamur görmek, para cinsinden elde edilecek mala işaret olarak tabir olunur.
 • Rüyasında yaş bir çamur görmek, rüya sahibi kişinin duru­munun düzelmesine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada çamur görmek, hastalık ve zillete işarettir.

Geçimini çamur yapmakla sağlayan kimse­nin rüyada çamur görmesi, hayır ve berekete işârettir.

Sanat ve geçimi toprak ile olan birisinin rüyada çamur görmesi, kendisi hakkında hayır ve berekete işârettir.

Rüyada çamur yaptığını görmek, rüya sa­hibinin iyi bir amel işlemesine işârettir.

Rüyada çamur yapan kimseyi görmek, işle­rin çetinliğine, üzüntü ve kedere işârettir.

Bazen rüyada çamur yapan kimseyi gör­mek, halkın ayıplarını örten bir adama işârettir.

Rüyada bina için çamur yapmak, rızık ve faydaya işârettir.

Rüyada çamurla bina yaptığını görmek, din ve imana işârettir.

Rüyada görülen katı ve kuru çamur, para cinsinden olan mala işârettir.

Rüyada Rasûlullah’ın mübarek kabrini ça­murla sıvadığını görmek, rüya sahibinin hacca gideceğine işârettir.

Rüyada yaş çamurla kendi evini sıvadığını görmek, rüya sahibinin sâlih ve iyi bir adam olduğuna işârettir.

Rüyada çamur yediğini görmek, çamurdan yediği miktarda mal yiyeceğine işârettir.

Rüyada pişmiş çamuru yediğini görmek, gıybet ve iftiraya işârettir.

Rüyada bir gölde veya nehirde çamura battığını görmek, hükümet tarafından erişecek bir kedere işâret eder.

Yine çamura batmak, dünyevî işleri çok düşünmeye işârettir.

Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürüdü­ğünü görmesi, o kimsenin düşeceği üzüntü ve kedere, erişeceği fitne ve meşakkate işârettir.

Bir kimsenin rüyasında çamurdan kurtul­duğunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizlediğini görmesi, dince kendisinde bulu­nan günâhtan veya dünyaca kederden kurtul­masına işârettir.

Rüyasında çamurdan kurtulamadığını ve elbisesini de temizleyemediğini görmesi, o şahsa isabet eden çamur miktarınca günâh ve keder isabet edeceğine işârettir.

Rüyada görülen çamur, hastalık ve zillettir. Geçimini çamur yapmakla sağlayan kimse için bu rüya hayırdır. Çamurla bina yapmak, din ve imana yorumlanır. Kuru çamur mal parçasıdır.

Yaş çamur ise, durumun düzelmesidir. Pişmiş çamuru yemek, gıybet ve iftiradır. Hasta için çamur görmek, ölümdür.

Çamura Girdiğini Görmek

Çamura girdiğini ve üzerine çamur sürdüğünü gören kimse, hasta ve perişan olur. Katı ve kuru çamur para cinsinden olan maldır. Rüyada çamura girdiğini ve üzerine çamur sürdüğünü görmek, rüya sahibinin hasta ve perişan olacağına işârettir. Hasta olmayan bir kişinin rüyada çamura girdiğini ve çamurda yürüdüğünü görmesi, o kimsenin bir belâya veya hapse girmesine işârettir.