Etiket arşivi: rüyada kararmış gümüş para görmek

Rüyada Gümüş Para Görmek

Rüyada görülen gümüş akçe, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa yorumlanır. Bazen gümüş para, zikir ve teşbihe, bazen da ıstırap veren dövmeye yorumlanır.

Gümüş para söze yorumlanır. Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel sözdür yahut ihtiyacı gidermek yahut namazdır.

Gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğidir.

Halis ve temiz gümüş, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine yorumlanır.

Rüyada gümüş paralardan saçılan şey, güzel ve hoş sözdür.

Gümüş paralar altın ile karışık olduğu halde, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalığın şifa bulmasına yorumlanır.

Gümüş paraların karışığı, alçak ve çirkin bir söz, yahut hayırsız bir hizmetkardır. Bazen da gümüş para, zorla ihtiyacı gidermeye yorumlanır.

Rüyada görülen temiz ve parlak gümüş paralar, mal ve servete, erkek çocuğa işaretle de yorumlanmıştır. Rüyada temiz ve lekesiz saf gümüş para ve paralar gören kişi, güzel söz ve sözler işiteceğine veya Allah’ı zikreden­leri dinleyeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır. Buna göre, rüyada görülen gümüş para çoğunlukla güzel söze işaretle yorumlanır denmiştir.

Üzerleri kararmamış ve kırılmamış olmak şartıyla gümüş ve gümüş para görmek hayırla yorumlanır. Şayet kirli ve kararmış veya kırılmış, bükülmüş gümüşün görülmesi iyi değil, hayra yorumlanmaz. Görülen gümüşten yapılmış eşya da böyledir.

Bir kimsenin rüyada sağlam bir gümüş para olduğunu gör­mesi, acele bir haber alacağına işarettir.

Bir kişinin rüyada kendisine kese içinde gümüş paralar ve­rildiğini görmesi, kendisine tevdi edilen, emanet edilen bir sırrı, muhafaza edeceğine vakıf olduğu bu sırrı kimse­ye söylemeyeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu

Bir kimsenin rüyada elinde gümüş para olduğunu görmesi, iyiye yorumlanır. Rüya sa­hibinin güzel sözler işiteceğine, kendisi hakkında övgülü sözler duyacağına işarettir. Rüyasında kırık gümüş para görmek ise, kendisi hakkında çeşitli sözler ve dedikodular duyacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında büyük ve daha irice gümüş para görmek, büyük menfaatlere ve büyük mallara ermeye işarettir denmiştir.

Rüyasında bir kese gümüş para bulduğunu gören kişi, rızkı­nı helalinden kazanıp helal mal edinir ve büyük nimet sa­hibi olur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında aile fertleri arasında gümüş paralar dağıttığını görmek, aile içinde, aile fertlerine sözünü geçirdiğine, sö­zünün dinlendiğine, emirlerinin yerine getirildiğine işa­rettir denmiştir. Şayet dağıttığı gümüş paralar, kırık veya silikse yorum tersine yapılır. Yani aile fertlerinin onun sözlerini ve emirlerini dinlemediklerine işaret eder.

Rüyada gümüş para görmek, zikir ve tes­pihe işâret eder.

Bazen rüyada gümüş para görmek, söze işâret eder.

Eğer gümüş safi ve temiz olursa, rüyada görülen gümüş paralar, ilim ve güzel söze yahut ihtiyacı gidermeye yahut namaza işâret eder.

Rüyada görülen gümüş ve altın paraların sesleri, güzel söze işâret eder.

Rüyada gümüş paralardan saçılan ses, gü­zel ve hoş söze işâret eder.

Rüyada üzerinde nakış olmayan sade gü­müş paraları görmek, kendisine takva olan söze işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gümüş paralar, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine işâret eder.

Bazı kere de rüyada gümüş para görmek, ızdırap veren dövmeye işâret eder.

Yine rüyada görülen gümüş paralar, kötü­lüğe işâret eder.

Rüyada düşük ayarlı gümüş para görmek, Kötü söze işâret eder.

Bazen rüyada görülen gümüş paralar, hap­se, dövmeye ve alış verişe işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gümüş para, zorla ihtiyacı gidermeye işâret eder.

Rüyada görülen gümüş para, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa işâret eder.

Rüyada sahte gümüş paraları görmek, söz ve fiilde kine, hileye, ayrılığa ve amelde ryaya işâret eder.

Rüyada görülen gümüş paraların sayısı, iyi amellerin sayısına işârettir.

Rüyada görülen gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğine işârettir.

Rüyada kesilmiş gümüş paraları görmek, devamlı bir düşmanlığa işâret eder.

Rüyada gümüş paraları aldığını görmek, vermeyi görmekten hayırlıdır.

Bir kimsenin rüyada halis ve temiz gümüş görmesi, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun yi muamelesine işâret eder.

Rüyada gümüş parayı altın parçası olarak görmek, malın gitmesine işâret eder.

Rüyada gümüş paraların bulunması, ka­zanç, fayda ve sevince işâret eder.

Rüyada ayarı düşük gümüş görmek, hıyanete, yalana, haram mal ile geçinmeye ve bü­yük günâh işlemeye işâret eder.

Bir kimse rüyada gümüş paraların bazısına bağlı olduğunu görse, o paralar o kimsenin kazanacağı mesleğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir gümüş parasının zayi olduğunu yahut çalındığını görmesi, o kim­senin çocuğu hakkında şikayet etmesine yahut Çocuğu tarafından, kötü gördüğü ve hoşlanma­dığı bir şeyin kendisine erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir daha gelmemek üzere gümüş paraların kendisinden çıktığını görmesi, o kimsenin, çocuğu yahut çocuğundan başka biryakınının ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gümüş parayı çalıp onu sadaka olarak verdiğini görmesi, o kimsenin duymadığı bir sözü nakletmesine işâret eder.

Rüyada altın ile karışık gümüş paraları görmek, duânın kabul edilmesine, ihtiyaçla­rın görülmesine ve hastalığın şifâ bulmasına işâret eder.

Gümüş paraların karışığı, alçak ve çirkin bir söze yahut hayırsız bir hizmetkâra işâret eder.