Etiket arşivi: rüyada karanlık gecede olduğunu görmek

Rüyada Gece Görmek

Rüyada görülen gece, işsizliğe ve boş durmaya yorumlanır.

Gece karı – kocayı bir araya getirmeye de yorumlanır. Gündüz karı – kocanın ayrılmalarına yorumlanır. Karanlık gece, sapıklıktır.

Gece ile gündüz birbirine zıt iki sultana yorumlanır. Gece, kafir olana; gündüz ise Müslüman bulunana yorumlanır.

Bazen gece ile gündüz iki düşman ve iki kuma kadına yorumlanır. Bazen da gece rahatlığa ve gündüz meşakkate yorumlanır. Bazen gece nikaha bazen da boşanmaya yorumlanır.

Bazen gece ölüme de yorumlanır. Çünkü Allah (C.C.), uyuyanların nefislerim ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini keser. Gündüz de öldükten sonra dirilmeğe yorumlanır.

Bazen da gece ile gündüz iki adil şahide yorumlanır. Çünkü gece ile gündüz halka şahitlik ederler.

Rüyada sabah olduğunu gören kimse hasta ise, hastalıktan kurtulur veya ölür, mahpus ise, hapisten çıkar, günahkar veya kafir ise günah ve küfründen tövbe eder. Ticaretinde durgunluk varsa ticareti canlanır.

Rüyada gece görmek, hırsızlara dikkat etmek gerek­tiğine, mehtaplı gece görmek, ferah ve sevince, evini karanlık gör­mek, uzun ve zahmetli bir yolculuğa, gecenin birdenbire aydınlan­ması sıkıntıdan kurtulacağına, aydınlıkta iken her tarafın ani olarak karardığını görmek, işlerinizin birdenbire bozulup gam ve sıkıntı­ya düşeceğinize işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen gece, işsizliğe ve boş gezmeye işarettir.

Bir kimse rüyasında vaktin gece olduğunu görmesi, rüyayı gören bu kimsenin geçim sıkıntısı çektiğine işaret eder.

Rüyada karanlık bir gecede olduğunu gören kimsenin, bu rüyası, üzüntü ve kedere işaret şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu

Rüyada karanlık bir gecede olduğu­nu görmek, rüya sahibi kişinin geçim darlığına düşeceği­ne veya geçim sıkıntısı çektiğine işarettir. Bu yorum, gece­de ayın olmadığı, ay ışığının bulunmadığı zaman görülen rüyanın yorumudur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Rüyada karanlık bir gece görmek beş şekilde yorumlanır.

Küfür,

Hayret,

Geçimde ve dünya işlerinde zorluk ve güçlükle karşılaşmak,

Bedbahtlık, talihsizlik gibi şeylere işaret,

Günah ve dalalete düşmek gibi olumsuzluklara işarettir.

Bir kimsenin rüyada gece olduğunu gör­mesi, işsizliğe, boş durmaya ve geçim darlığı­na işâret eder.

Rüyada karanlık gece görmek, üzüntü, hüzün ve gam ile tabir olunur.

Rüyada mehtaplı, aydınlık, yıldızların par­ladığı bir gece görmek, ferah, sevinç, sürür ve kolay geçime işâret eder.

Bazen rüyada geceyi görmek, zamanın değişmesine, birtakım olayların çıkmasına işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen gece, işleri gizlemeğe korku ve şiddetten emin olmağa işâret eder.

Bazen rüyada görülen gece, nikâha; bazen de boşanmaya işâret eder.

Rüyada görülen gece, karı kocayı bir araya getirmeye; gündüz de karı kocanın ayrılmala­rına işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gece, rahatlığa; gündüz de meşakkate işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gece denize ve gündüz karaya işâret eder.

Bazen rüyada görülen gece, ölüme; gün­düz de öldükten sonra dirilmeğe işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gece ile gündüz, iki adil şahide işâret ederler.

Bazen rüyada görülen gece, alış verişin durgunluğuna; gündüz de alış verişin artması­na kara ve denizde yolculuk yapmağa işâret eder.

Rüyada görülen gece, esmer kadına; gün­düz de beyaz kadına ve kadınların hamile oluşuna işâret eder.

Bazen rüyada görülen gece ve gündüz, hayır ve kötülükten uzak olan şeyi yaklaştır­mağa işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gece ve gündüz, pişmanlığı gerektiren şeyi yapmağa işâret eder.

Rüyada geceyi görmek, elbiseye; gündüzü görmek de maaşa işâret eder.

Rüyada görülen gece ile gündüz, birbirine zıt iki devlet ricaline işâret eder.

Bazen rüyada görülen gece ile gündüz, iki düşman ve iki kuma kadına işâret eder.

Üzüntülü ve kederli bir kimsenin rüyada gecenin karanlığının gittiğini ve gündüz oldu­ğunu görmesi, üzüntü ve kederden kurtulma­sına işâret eder.

Kuşatma altında olan insanların rüyada gecenin karanlığının gittiğini ve gündüz oldu­ğunu görmesi, kuşatmanın kalkmasına işâret eder.

Pahalılık içinde olan insanların rüyada gece­nin karanlığının gittiğini ve gündüz olduğunu görmesi, fiyatların ucuzlamasına işâret eder.

Bazı kimseden şikayetleri olan bir kimse­nin rüyada gecenin karanlığının gittiğini ve gündüz olduğunu görmesi, şikayetlerinin so­na ermesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada evinde karanlık gör­mesi, o kimsenin bir yere yolculuk etmesine işâret eder.

Bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, hastalıktan afiyete ermeye işâret eder.

Bazı kere de bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, ölüme işârettir.

Hapiste olan bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, hapishaneden çıkmasına işâret eder.

Günahkâr bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, tövbe etmesi­ne işaret eder.

Kâfir olan bir kimsenin rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, hidayete er­mesine işâret eder.

Ticaretinde durgunluk olan bir kimsenin rüyada geceden sonra sabah olduğunu gör­mesi, ticaretinin canlanmasına işâret eder.

Rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görmek, geçimin darlığına işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında zamanın hepsinin gece olduğunu ve oranın halkının da bundan dolayı üzüldüklerini görmesi, fakirlik ve ihtiyaçlı olmağa, açlığa ve ölüme işâret eder.

Rüyada görülen karanlık gece, sapıklığa da işâret eder.

Rüyada şimşek ve gök gürültüsü ve rüzgârla beraber gecenin karanlığını görmek, bu durumun görüldüğü yerde vaki olacak sa­pıklığa işâret eder.

Rüyada görülen gece, teheccüd namazı kılan ve alışveriş yapanlar için arzusuna kavuş­mağa işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında gece uyuduğunu veya kendisinin geceleyin oyun aletleriyle meşgul olduğunu görmesi, bu rüya nimetin gitmesine, olay, hadise, bela ve zahmetin çok­luğuna işâret eder.

Rüyada kadir, berat, regaib gibi kandil gecelerini görmek, bütün hayırlara, nimetlere ve müjdelere işâret eder. Cuma gecesini gör­mek de böyledir.

Rüyada görülen bayram geceleri, müjde, sevinç ve sürura ve akıbetin güzelliğine işâret eder.